Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Ročník 2022
 • Časopis Letokruhy 2022/12

  ŠTÁTNE LESY

  Spomienka na horárov Veštíkovcov v Modre

  Beáta Mihalkovičová

  Vyhlásenie Významného lesníckeho miesta Drevený kaštieľ

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme  

  Keď lesníci farmárčia  

  REPORTÁŽ

  Otvorený problém, o ktorom sa doteraz nahlas nehovorilo

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  O ochrane lesov nestačí iba laicky veľa hovoriť

  Anketa s členmi Predstavenstva SLsK

  ROZHOVOR

  Včeláriť môže len ten, kto má k včelárstvu silný vzťah

  Rozhovor so včelárom Tiborom Vargapálom

  AKTUÁLNE

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - december

  Miroslav Saniga

  POĽOVNÍCTVO

  Partizánsky jeleň – trofej neznámeho strelca (I. časť)  

  Marcel Lehocký

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  Pôvod slova „vlk“

  Pavol Ičo

  CERTIFIKÁCIA

  Súlad obsahu programov starostlivosti o les s požiadavkami medzinárodného štandardu PEFC

  František Štulajter

  NLC INFORMUJE

  Je potrebné naučiť sa komunikovať

  Rozhovor s hovorcom NLC Ing. Igorom Viszlaiom, PhD.

  Na pomoc OLH

  NLC-LOS INFORMUJE

  Zdravotný stav jedlín a ostatných drevín na Slovensku v roku 2021

  Michal Lalík, Andrej Gubka

  TECHNIKA

  Výskum a vývoj lesnej techniky v Martine

  Jozef Baláž, Ľudovít Kmec, Juraj Antal, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXII.  

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta    

  Z domova 

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Memento po zisťovaní požiarneho zaťaženia lesov v Tatranskej Javorine

  Jozef Marko

  O spoločenskej objednávke alebo Zelené perpetuum mobile

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Štát si musí chrániť lesný majetok tak, ako si ho chránili kedysi páni – Miroslav Holienčik

  HISTÓRIA

  Z histórie Mestských lesov v Banskej Štiavnici (IV. časť)

  Viliam Stockman

  Výročia a jubileá – DECEMBER

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotografia srdcom i dušou 

 • Časopis Letokruhy 2022/11

  ŠTÁTNE LESY

  Rybáreň Parina vyhlásená za 57. významné lesnícke miesto 

  LPM Ulič sa zlúči s LESY SR   

  NEŠTÁTNE LESY

  Voči poľnohospodárom je štát motivujúci, voči lesníkom direktívny 

  REPORTÁŽ

  Pri obnove porastov musíme myslieť na to, čo bude

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Lesníctvo je nadčasové a výsledky lesníckej práce sú po rokoch dobre viditeľné   

  ROZHOVOR

  Tridsať rokov obliekame lesníkov

  Rozhovor s Margitou a Pavlom Kubjatkovcami

  NLC INFORMUJE

  Aktuálna téma 

  Na pomoc OLH 

  AKTUÁLNE

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - november  

  Miroslav Saniga

  Nástroj adaptácie na zmenu klímy  

  Aby sme mali „zdravú“ krajinu

  Rozhovor s Ing. Jaroslavom Jankovičom, CSc. o perspektívach agrolesníctva

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  Pôvod slova „medveď“  

  Pavol Ičo

  CERTIFIKÁCIA

  20. výročie založenia združenia PEFC Slovensko

  Rozhovor s predsedom združenia PEFC Slovensko Ing. Františkom Štulajterom, CSc.

  NLC-LOS INFORMUJE

  Inšpektori NLC-LOS informujú o aktuálnom stave bukových a dubových porastov  

  Slavomír Rell, Juraj Galko

  TECHNIKA

  Autožeriavy Turčianskych strojární 

  Ivan Guráň, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXI.  

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta   

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Dlhotrvajúce sucho, odumreté drevo a riziko lesných požiarov

  Jozef Marko

  Na potulkách

  Ľubica Miľanová

  OSOBNOSTI

  Spoločnosť by mala podporiť lesníkov, aby sme všetci mali dostatok čistej vody - Martin Kráľ  

  HISTÓRIA

  Z histórie Mestských lesov v Banskej Štiavnici (III. časť)

  Viliam Stockman

  Výročia a jubileá – NOVEMBER 

  Mária Rošková

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Vzácne životné jubileum Ing. Viliama Stockmanna, CSc.  

  Július Burkovský

 • Časopis Letokruhy 2022/10

  ŠTÁTNE LESY

  Návrat Madony   

  Július Burkovský

  NEŠTÁTNE LESY

  Najdôležitejšie je podporovať obnovu a výchovu lesa 

  REPORTÁŽ

  Lesníci musia rešpektovať prírodu

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Výsledky hospodárenia za prvý polrok sú vo väčšine podnikov priaznivé

  Igor Viszlai 

  ROZHOVOR

  Potrebujeme inovatívne, moderné prístupy k ochrane prírody

  Rozhovor s predsedníčkou slovenského výboru MAB a riaditeľkou CHKO - Biosférickej rezervácie Poľana Ing. Vladimírou Fabriciusovou, PhD.

  AKTUÁLNE

  Konferencia IUFRO vo Viedni aj za účasti slovenských expertov

  Ján Lichý

  Prebudova bežného hospodárenia na prírode blízke hospodárenie v programoch starostlivosti o lesy

  Peter Starých, Milan Machanský

  Dominantnou témou sucho (APOL 2022)              

  Zhodnotenie dopadov sucha na Slovensku v rokoch 2021 a 2022

  Maroš Turňa

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - október   

  Miroslav Saniga

  Kampaň #ResponsibleForestry - príspevok k informovaniu verejnosti

  Ján Lichý

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  O slove jeleň     

  Pavol Ičo

  POĽOVNÍCTVO

  Voglov chodník  

  Jaroslav Bodnárik

  CERTIFIKÁCIA

  Ak ide všetkým o vec, nájdu spoločné riešenie 

  František Štulajter

  NLC INFORMUJE

  Aktuálne témy      

  Na pomoc OLH      

  NLC-LOS INFORMUJE

  Inšpektori NLC-LOS informujú o aktuálnom stave smrekových a borovicových porastov

  Jozef Vakula, Roman Leontovyč

  TECHNIKA

  Považské strojárne a lesníctvo 

   Pavol Mikuš, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXX.      

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta      

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Hospodárenie v bučinách – odporúčania pre lesnícku prevádzku

  Jozef Marko

  Po sto rokoch

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Výskumník a šľachtiteľ - Ladislav Varga

  HISTÓRIA

   Z histórie Mestských lesov v Banskej Štiavnici (II. časť) 

  Viliam Stockman

  Slovenské lesy a ich hospodárske využívanie

  Peter Gogola

  Výročia a jubileá – OKTÓBER 

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2022/09

  ŠTÁTNE LESY

  Behaj lesmi

  Klub dôchodcov na Zálomskej

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Lesník musí mať cit 

  REPORTÁŽ

  Súťaž drevorubač by si zaslúžila oživenie 

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Chceme presvedčiť lesníkov, že komora sa ich dokáže zastať

  Rozhovor s novým predsedom Slovenskej lesníckej komory Ing. Igorom Viszlaiom 

  AKTUÁLNE

  Prírode blízke hospodárenie alias multifunkčné lesné hospodárstvo

  Jozef Konôpka

  Štruktúra porastov – dôležitý znak k prebudove na prírode blízke hospodárenie v lesoch

  Igor Štefančík

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - september 

  Miroslav Saniga

  Európske lesnícke stretnutie 

  Tim Eickmann

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  Slobodný a divý ako diviak

  Pavol Ičo

  POĽOVNÍCTVO

  Poľovníctvo a príroda 2022   

  30. ročník Dní sv. Huberta

  Štefan Engel

  PUTOVANIE DREVA

  Putovanie dreva – zodpovedné a udržateľné   

  NLC INFORMUJE

  Aktuálna téma – sucho a lesné dreviny

  Stanovisko NLC k predbežným výsledkom DNA analýzy početnosti medveďa hnedého

  Na pomoc OLH  

  NLC-LOS INFORMUJE

  Inšpektor NLC - LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v  Košickom  kraji

  Roman Leontovyč

  TECHNIKA

  75 rokov motocyklov z Považskej Bystrice

  Pavol Mikuš, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXIX.     

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta    

  Z domova 

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Na čo je nám ministerstvo životného prostredia?   

  Ján Mikuláš

  Vlastníci lesov chcú pri ochrane biotopov spolupracovať, ochranári sa vyhovárajú

  Jozef Marko

  OSOBNOSTI

  Bezzásah áno, ale v rozumnej miere!  - rodinaMinárikovcov a Matušovcov 

  HISTÓRIA

   Z histórie Mestských lesov v Banskej Štiavnici (I. časť)   

  Viliam Stockman

  Z medzivojnových dejín lesného hospodárstva v Hriňovej

  Tatiana Figúrová

  Výročia a jubileá – SEPTEMBER

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2022/07-08

  ŠTÁTNE LESY

  Konferencia európskych štátnych lesov 2022

  LESY SR na výstave AQUA 2022

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Lesníci musia konečne chytiť opraty do vlastných rúk  

  REPORTÁŽ

  Lesnícky deň na Podjavorinsko-Myjavsku

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Cenu J. D. Matejovie získali tento rok tri lesnícke osobnosti:  J. Spevár, I. Viszlai a J. Slivinský 

  ROZHOVOR

  Los potrebuje lesníkov a lesníci potrebujú losa

  Rozhovor so Stanislavom Bystrianskym

  AKTUÁLNE

  Cieľové stromy – základ prebudovy na prírode blízke hospodárenie v lesoch

  Igor Štefančík

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - júl

  Miroslav Saniga

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - august

  Miroslav Saniga

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  Pôvod slova strom

  Pavol Ičo

  PUTOVANIE DREVA

  Sme spoločensky zodpovední, preto YEME

  NLC INFORMUJE

  Lesníctvo by malo aj naďalej ostať neoddeliteľnou súčasťou uvedomelej ochrany prírody

  Jozef Bučko

  Na pomoc OLH

  LOS – NLC INFORMUJE

  Inšpektor LOS- NLC  informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Prešovskom kraji

  Andrej Gubka, Andrej Kunca

  TECHNIKA

  Univerzálne zemné stroje ZŤS

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXVIII.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta 

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Problém nespočíva len v početnosti, výskyte a strate plachosti medveďa, ale aj v odmietaní osvedčeného manažmentu

  Jozef Marko

  Lesníctvo na rázcestí

  Vladimír Simanov

  OSOBNOSTI

  Telom a dušou Tatranec – Milan Koreň

  HISTÓRIA

  Poznáme našich lesníckych historikov?  

  Viliam Stockman

  Výročia a jubileá – JÚL - AUGUST

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Zelený objektív

  Viera Petrášová

  Objavuj les, objavuj PEFC 2022: najviac autorov, najväčší počet prihlásených fotiek

 • Časopis Letokruhy 2022/06

  ŠTÁTNE LESY

  „Som lesník a nehanbím sa za to“

  Rozhovor s generálnym riaditeľom Jánom Marhefkom

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Tak zachovalé lesy ako u nás, vo Švajčiarsku nemajú 

  REPORTÁŽ

  Zachovajme prírodné lesy, nie prírodné procesy

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Dráma vo Vysokých Tatrách pokračuje 

  ROZHOVOR

  Kronikár života poľských poľovníkov

  Rozhovor s Julianom Hutom

  AKTUÁLNE

  Les a uhlík – základné fakty a súvislosti (II. časť)

  Pavel Pavlenda, Tibor Priwitzer, Ivan Barka, Vladimír Šebeň

  Výchova porastov – základný predpoklad prírode blízkeho hospodárenia v lesoch

  Igor Štefančík

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - jún

  Miroslav Saniga

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  Pôvod slova les

  Pavol Ičo

  PUTOVANIE DREVA

  Nikdy nehovor nikdy!

  Rozhovor s prezidentom ZSD SR Petrom Zemaníkom

  NLC INFORMUJE

  Na pomoc OLH

  LOS INFORMUJE

  Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Trenčianskom kraji

  Juraj Galko

  TECHNIKA

  TEES - Turčianske strojárne

  Ivan Guráň, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXVII.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Keď majú rozhodujúce slovo pri správe národného parku samosprávy...

  Jozef Marko

  Tvrdá práca lesných víl

  Jozef Banáš

  OSOBNOSTI

  Chvála dlhovekosti – Viktor Greško

  HISTÓRIA

  130. výročie postavenia Lesníckeho paláca v Banskej Štiavnici

  Viliam Stockman

  Čriepky z histórie

  Výročia a jubileá – JÚN

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2022/05

  ŠTÁTNE LESY

  LESY SR na veľtrhu cestovného ruchu 

  Lesnícky skanzen otvoril jubilejnú 20. sezónu

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme 

  Pestujú nové, druhovo pestré porasty pre nasledujúce generácie

  Urbár Vrbica

  REPORTÁŽ

  Lesníci dokážu pracovať s prírodou  

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Jedno rozhranie, dva prístupy a rôzne výsledky obnovy lesov

  AKTUÁLNE

  Automatická identifikácia strží podporuje lepšie dlhodobé hospodárenie v lese 

  Peter Bobáľ, Radovan Hilbert a kolektív

  Lesy pre budúci život      

  Dárius Firický, Kristián Poláček, Peter Sebestyén

  Všetko sa začína komunikáciou

  Danka Chlpošová

  Les a uhlík – základné fakty a súvislosti (I. časť)

  Pavel Pavlenda, Tibor Priwitzer, Ivan Barka, Vladimír Šebeň

  Lesnícke arborétum Kysihýbel    

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - máj   

  Miroslav Saniga

  PUTOVANIE DREVA

  Každý kubík dreva má kontrolovaný pôvod

  BUKÓZA Export – Import, a.s.

  NLC INFORMUJE

  Lesnícke dni opäť potvrdili, že sú symbolom spolupráce

  Veronika Jaloviarová

  Na pomoc OLH     

  LOS INFORMUJE

  Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Žilinskom kraji

  Jozef Vakula

  TECHNIKA

  VSS - Východoslovenské strojárne Košice  

  Oto Povolný, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXVI.     

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta    

  Z domova 

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Ochranárske absurdity

  Jozef Marko

  O kontinuite

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Nemám komu čo odpúšťať  – Ing. Ivan Scheimer 

  HISTÓRIA

  95 Rokov od vzniku prvého lesníckeho múzea na Slovensku

  Mária Rošková

  Obnovenie tradície splavovania dreva    

  Július Burkovský

  Výročia a jubileá – MÁJ    

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2022/04

  ŠTÁTNE LESY

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Porasty vracajú do pôvodného stavu, typického pre jedľové bučiny

  Lesy mesta Spišská Nová Ves

  REPORTÁŽ

  Lesníci a dobrovoľníci pre utečencov na hranici

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Dva prístupy k lesom

  Jozef Konôpka 

  ROZHOVOR

  Máme kredit relevantného projektového partnera na národnej i medzinárodnej úrovni

  Rozhovor s generálnym riaditeľom NLC Ing. Petrom Baloghom, PhD.

  AKTUÁLNE

  Mýty a fakty XI

  Veková štruktúra lesov na Slovensku

  Ocenená odbornosť, ešte viac článkov s praktickými skúsenosťami v lesníctve

  Čo ukázal prieskum názorov medzi čitateľmi časopisu LES & Letokruhy aj o portáli Lesmedium.sk?

  Lesné ekosystémy Slovenska a retenčná funkcia ich pôd

  Milan Saniga

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu – apríl

  Miroslav Saniga

  PUTOVANIE DREVA

  Certifikácia PEFC je jedným z nástrojov ešte zodpovednejšej starostlivosti o lesy

  SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

  NLC INFORMUJE

  Agrolesníctvo - návrat k zdravému sedliackemu rozumu?

  Igor Viszlai ml.

  Na pomoc OLH

  LOS INFORMUJE

  Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Nitrianskom kraji

  Milan Zúbrik

  TECHNIKA

  85 rokov ZŤS Dubnica nad Váhom

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj, Pavol Mikuš

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXV.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Papier znesie všetko, ale lesy sú rozmanité

  Jozef Marko

  Planéta Zem potrebuje opateru nie jeden deň, ale všetkých 365(6) dní v roku

  Miroslav Saniga

  OSOBNOSTI

  Les, drevo a zver naplnili jeho dušu až po okraj – František Dzivý st.

  HISTÓRIA

  Uhorský (Krajinský) lesnícky spolok

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – APRÍL

  Mária Rošková

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Opustila nás lesníčka, ktorá vždy vybočovala z priemeru

  Mária Biesová

 • Časopis Letokruhy 2022/03

  ŠTÁTNE LESY

  Etudy z dreva

  66. výročie tragédie v Kulichovej doline

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Štát by mal plnenie mimoprodukčných funkcií lesov konečne odmeňovať 

  REPORTÁŽ

  Radi by sme sa dožili štandardnej životnej úrovne 

  V Uličskej doline o NP Poloniny a miestnych obyvateľoch s Ing. Jozefom Repkom

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Vychovať si spoľahlivých nástupcov  

  Janka Jagerčíková

  Podpredsedníčka Slovenskej lesníckej komory Ing. Mária BIESOVÁ: „Verím, že lesníci sa dočkajú uznania“   

  ROZHOVOR

  Jsme publicistická platforma pro lesníky     

  Rozhovor s riaditeľom vydavateľstva Lesnická práce Ing. Otom Lasákom

  AKTUÁLNE

  Bilancia oxidu uhličitého v pralese a hospodárskom lese - vychádzajme z našej lesníckej vedy

  Stanislav Bystriansky

  Podobnosť deja čisto náhodná? alebo Prečo sa jedno oko starého lesníka v Tatrách usmieva a druhé plače

  Mikuláš Michelčík ml.

  Spoločnosť volá po environmentálnom obrodení

  Dana Chlpošová

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - marec 

  Miroslav Saniga

  PUTOVANIE DREVA

  VYUŽÍVANIE DREVNEJ HMOTY TAKMER NA STO PERCENT

  V spoločnosti europlac hovoria, že požiadavka na PEFC certifikáciu prišla aj od odberateľov

  NLC INFORMUJE

  Príspevok výskumu k riešeniu využívania ekosystémových služieb lesa

  Zuzana Sarvašová   

  Na pomoc OLH   

  LOS INFORMUJE

  Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Banskobystrickom kraji

  Michal Lalík

  TECHNIKA

  Posledné nakladače DETVAN

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXIV.      

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta     

  Z domova  

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Ako ďalej s lesnými pozemkami pod elektrovodmi?

  Jozef Marko

  Zoom na les

  Ján Ďurský

  Lingvistické zamyslenie lesníka

  Martin Rudohorský

  OSOBNOSTI

  Pán dravcov a jeho pani – Jaroslav Kanát

  HISTÓRIA

  100. výročie vlny ruských emigrantov do lesného hospodárstva Československa  

  Viliam Stockmann

  Lesnícka a poľovnícka legenda Vojtech (Béla) Kováč a jeho „autopomník“  

  Ján Hoffmann

  Výročia a jubileá – MAREC 

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2022/02

  ŠTÁTNE LESY

  Daniel škvrnitý

  Otvorené drevo

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Budeme zastupovať záujmy miestnych obyvateľov 

  REPORTÁŽ

  Vlastníci si chcú svoju pôdu v chránených územiach spravovať sami

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Nové trendy vo vyučovaní na stredných odborných školách

  Igor Viszlai 

  AKTUÁLNE

  Boj o využívanie lesov v Nemecku

  Stan Cejchan

  Obnova vodného žľabu Rakytovo

  Jozef Jankov

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - február

  Miroslav Saniga

  Zver a lesné porasty – jeden harmonický alebo dva protichodné svety?

  Bohdan Konôpka, Vladimír Šebeň

  Návrat do (ne)návratnej minulosti alebo „Ako ťažko sa rodil a ľahko zanikol nový model riadenia pestovnej činnosti“

  Jozef Konôpka

  PUTOVANIE DREVA

  Trvale krásne, pre celú spoločnosť osožné a hlavne zdravé a zelené lesy

  Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

  NLC INFORMUJE

  Metodika na výpočet výmery a zníženia výmery uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu

  Dagmar Bednárová, Ján Suško, Ivan Horvát   

  Na pomoc OLH

  LOS INFORMUJE

  Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Bratislavskom kraji

  Valéria Longauerová

  TECHNIKA

  Závody ťažkého strojárstva Detva

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXIII.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Na ocenenie ekosystémových služieb netrpezlivo čakajú vlastníci a užívatelia lesov. A nielen v národných parkoch

  Jozef Marko

  Charakteristika dôsledkov nepriaznivého vývoja transformácie lesníctva a ekonomickej reformy lesného hospodárstva

  Igor Michalík

  OSOBNOSTI

  Fascinujúca autenticita zážitkov – Michal Závacký

  HISTÓRIA

  List nespokojných horárov Slovenska a Podkarpatskej Rusi Generálnemu riaditeľstvu Čsl. štátnych lesom v Prahe

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – FEBRUÁR

  Mária Rošková

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Ing. Mikuláš Michelčík osemdesiatročný

  Branislav Sloboda, Ján Heinrich

 • Časopis Letokruhy 2022/01

  ANKETA

  Čo očakávate od roku 2022?

  TÉMA

  Technologická príprava pracovísk - základ prírode blízkeho hospodárenia (II. časť)

  Valéria Messingerová

  ŠTÁTNE LESY

  Chov rýb v š.p. LESY SR

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme.14 

  PREDSEDA DANIEL UŽÁK:„O NÁS BEZ NÁS V MALEJ FATRE KONČÍ. ZAČÍNAME!“ 

  REPORTÁŽ

  Výsledkom lesníckeho úsilia sú zmiešané lesy s vysokým štádiom diverzity

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Nám všetkým sa treba cez edukáciu učiť tolerancii
  Rozhovor s predsedom Slovenskej lesníckej komory Ing. Milanom Dolňanom 

  AKTUÁLNE

  Vzdelávanie lesníkov nielen pre pedagogickú prácu, ale aj vzdelávanie, informovanie, komunikovanie a pozitívne prezentovanie lesného hospodárstva

  Andrea Melcerová, Veronika Jaloviarová

  Bezzásahový režim v lese, alebo príroda si vie sama najlepšie hospodáriť

  Milan Saniga

  Zátišia našej prírody v premenách ročného kolobehu - január

  Miroslav Saniga

  Chvála kokošovskému dubu a lesníkom, ktorí ho pestujú

  Na pomoc OLH 

  LESNÍCKE ŠKOLSTVO

  Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

  Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity

  PUTOVANIE DREVA

  Dodržiavanie PEFC štandardu: záruka drevnej hmoty zo zodpovedne obhospodarovaných lesov

  LOS INFORMUJE

  Inšpektor LOS informuje o aktuálnych problémoch zdravotného stavu lesov v Trnavskom kraji

  Slavomír Rell

  TECHNIKA

  Vznik Podpolianskych strojární

  Ivan Guráň, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXII.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  O pravej lesníckej odbornosti

  Jozef Marko

  Otvorený list predsedovi vlády Hegerovi

  OSOBNOSTI

  Tridsaťpäť rokov v lesoch Starej Turej - Imrich Boledovič

  HISTÓRIA

  Výmer Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy pre hospodársku osnovu, hospodársky celok Gladys Vanderbilt – Széchenyi

  Viliam Stockmann

  Najstaršie lesné rezervácie na Slovensku

  Július Burkovský

  Výročia a jubileá – JANUÁR

  Mária Rošková

  RECENZIA

  Viliam Stockmann: Štúdium na LF VŠLD vo Zvolene v rokoch 1961 – 1966

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody Tibor Pataky

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: V prírode stačí chodiť s otvorenými očami, a nie zaslepený ideológiou bezzásahu

TÝŽDŇOVKA: V prírode stačí chodiť s otvorenými očami, a nie zaslepený ideológiou…

Aktuálne

Tragická udalosť v Monkovej doline neďaleko Ždiaru v Belianskych Tatrách si vo štvrtok 11. júla vyžiadala dva ľudské životy a štyroch...

Prečítajte si viac
Ekoaktivisti organizujú v národných parkoch náučné exkurzie: Spoplatnené zážitky v miestnej divočine

Ekoaktivisti organizujú v národných parkoch náučné exkurzie: Spoplatnené zážitky v miestnej divočine

O čom sa píše

Ľudia, ktorí zaplatia účastnícky poplatok, sa môžu do konca letných prázdnin zúčastniť náučných exkurzií, organizovaných v Česku už po dvadsiaty piaty...

Prečítajte si viac
Bratislavskí mestskí lesníci modernizujú areál Horárne Krasňany: Druhý najnavštevovanejší vstupný bod do mestských lesov

Bratislavskí mestskí lesníci modernizujú areál Horárne Krasňany: Druhý najnavštevovanejší vstupný bod do…

O čom sa píše

V areáli pri Horárni Krasňany, ktorý je druhým najnavštevovanejším vstupným bodom do mestských lesov v Bratislave, pribudli chýbajúce toalety, na...

Prečítajte si viac
Populácia hlucháňa hôrneho sa na území národných parkov Šumava a Bavorský les významne zväčšila: Za šesť rokov o 250 jedincov na súčasných takmer 900

Populácia hlucháňa hôrneho sa na území národných parkov Šumava a Bavorský les…

O čom sa píše

Populácia hlucháňa hôrneho sa na území národných parkov Šumava a Bavorský les významne zväčšila. Podľa výsledkov monitoringu, ktorý na svojich...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora