Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Ročník 2023
 • Časopis Letokruhy 2023/12

  ROZHOVOR

  Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč: „Som zástancom lepšieho využívania drevnej suroviny“

  ŠTÁTNE LESY

  Stromček pod stromček  

  NEŠTÁTNE LESY

  „Chceme participovať na ochrane majetku v chránených územiach

  REPORTÁŽ

  Naši predchodcovia nám tu zanechali krásne lesy  

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  SLsK navrhla zjednodušenie procesu   

  AKTUÁLNE

  Nič nerobiť? To je začiatok konca!        

  WoodPoP – európska platforma na podporu lesníkov aj drevárov (2. časť)   

  Pavol Harmaniak

  Dedičstvo otcov  

  Milan Saniga

  Život dynastie vrabcov

  Miroslav Saniga

  LES A VODA

  Lesné cesty a voda   

  Vladimír Juško, Michal Ferenčík

  NLC INFORMUJE

  Quo vadis, lesná pedagogika?

  Veronika Jaloviarová

  NLC-LOS INFORMUJE

  Aktuálne problémy v ochrane lesa 2023

  Andrej Kunca

  TECHNIKA

  Cestné a stavebné mechanizmy z Tisovca

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta            

  Z domova        

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Ak sú peniaze, aj v lesoch sa dá robiť kadečo  

  Jozef Marko

  Postavenie ochrany lesa v plnení úloh zameraných na zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny v lesoch Slovenska  

  Andrej Kunca

  OSOBNOSTI

  Pred kalamitou rástli krásne lesy, po nej vďaka lesníkom rastú znova – Ján Krátky

  HISTÓRIA

  História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (6. časť)

  Miroslav Mudrík

  Výročia a jubileá – DECEMBER    

  Mária Rošková

  Priateľ lesa         

 • Časopis Letokruhy 2023/11

  ŠTÁTNE LESY

  Monitoring a hodnotenie dopadov sucha v lesoch na Slovensku 

  Katarína Mikulová

  Pietny akt na symbolickom cintoríne lesníckeho skanzenu      

  NEŠTÁTNE LESY

  Z Kulturparku do Lesoparku  

  REPORTÁŽ

  Obdivuhodná technická pamiatka. Vďaka vodohospodárom a lesníkom slúži dodnes 

  ROZHOVOR

  V našich horách nehospodárime tak, že po nás potopa

  Rozhovor s Ing. Ľuboslavom Kapustom, predsedom urbáru, pasienkového spoločenstva a komposesorátu v Turanoch

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Odborná exkurzia v Poľsku   

  AKTUÁLNE

  Klimatické extrémy – výzva pre lesnícku obec

  Konferencia APOL 2023

  Zhoršujúci sa zdravotný stav a oslabená fyziologická aktivita dubových porastov - ako ďalej?

  Milan Saniga

  WoodPoP – európska platforma na podporu lesníkov aj drevárov  

  Pavol Harmaniak

  Medveď si pred zimným spánkom nekupuje plienky     

  Miroslav Saniga

  LES A VODA

  Voda - potenciálny príjem lesného hospodárstva?   

  Marek Trenčiansky, Martina Štěrbová, Jozef Výbošťok, Zuzana Dobšinská, Klára Báliková

  NLC INFORMUJE

  Ako vníma prírodu a lesníctvo naša mládež?

  Veronika Jaloviarová, Darina Výbohová

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa 

  Slavomír Rell

  TECHNIKA

  Elektromobilita smeruje aj do lesov

  Ján Jurica, Miroslav Balanda, Rudolf Ronec, Jozef Pancák

  Nosiče náradia ZŤS pre horské oblasti

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj, Milan Sádovský

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta       

  Z domova      

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Výskumníci potvrdili, že niekde sú škody zverou limitujúcim faktorom obnovy lesov

  Jozef Marko

  ŠUMAVA: Dvadsať rokov nestačilo    

  Vladimír Simanov

  OSOBNOSTI

  V práci stále spolu – Janka a Marián Jagerčíkovci

  HISTÓRIA

  História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (5. časť)

  Miroslav Mudrík

  Výročia a jubileá – NOVEMBER  

  Mária Rošková

  Priateľ lesa    

 • Časopis Letokruhy 2023/10

  ŠTÁTNE LESY

  Významné lesnícke miesto Veľká a Malá zvernica  

  NEŠTÁTNE LESY

  Ľudia, ktorí tvrdia, že lesy sú drancované, nevedia, o čom hovoria 

  REPORTÁŽ

  Robota v lese nikdy nebola dobre zaplatená

  ROZHOVOR

  Informačné technológie v lesníctve

  Rozhovor s Ing. Andrejom Legiňom, výkonným riaditeľom spoločnosti HA – SOFT SK s.r.o.

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  SLsK sa aktivizuje aj na medzinárodnej úrovni

  Igor Viszlai

  TÉMA

  Populácia kamzíka vrchovského v NP Nízke Tatry  

  AKTUÁLNE

  Nebeská symfónia letovej formácie sťahovavých vtákov

  Miroslav Saniga

  Projekt spolupráce slovenských a ukrajinských lesníkov 

  LES A VODA

  Pestovanie lesa s ohľadom na vodohospodársku funkciu lesných porastov

   Peter Jaloviar, Stanislav Kucbel, Jaroslav Vencurik

  NLC INFORMUJE

  Slovenské vedecké periodikum „Central European Forestry Journal“ sa úspešne presadzuje na medzinárodnej scéne

  Bohdan Konôpka

  NLC-LOS INFORMUJE

  Vývoj lesných požiarov na Slovensku za roky 2000 – 2022

  Valéria Longauerová, Andrej Kunca

  TECHNIKA

  Vývoj a výroba novej generácie traktorov v ZŤS Martin

  Jozef Baláž, Ivan Guráň, Juraj Šuhaj

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Lesník, poľovník a bývalý pracovník ŠOP o vývoji našej medvedej populácie

  Jozef Marko

  Zonácia NP Veľká Fatra 

  OSOBNOSTI

  Košice majú nielen zlatý, ale aj dubový poklad - Ing. Pavel Mikluš

  HISTÓRIA

  30. výročie Mestských lesov Banská Štiavnica

  Viliam Stockmann

  História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (4. časť)

  Miroslav Mudrík

  Výročia a jubileá – OKTÓBER

  Mária Rošková

  Priateľ lesa 

 • Časopis Letokruhy 2023/09

  ŠTÁTNE LESY

  Semenoles – sto rokov semenárstva v štátnych lesoch (1923 – 2023) 

  Katarína Chválová

  Storočné jubileum Semenolesu      

  Dáša Makanová

  NEŠTÁTNE LESY

  Jedli hrozil zánik, v súčasnosti je vitálna 

  REPORTÁŽ

  Lesník, ktorý prešiel Cestu hrdinov SNP za 17 a pol dňa, hovorí: Slovensko je krásne

  ROZHOVOR

  Alojz Kaššák: Poľovníctvo je služba verejnosti

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  25. stretnutie Klubu žien lesníčiek na Liptove s vyše 60 účastníkmi   .

  AKTUÁLNE

  Medzinárodný výskum jarabiny oskorušovej a perspektívy jej využitia v lesných porastoch

  Martin Mokráň

  Nočné tvory vybavené špičkovým rádiolokátorom 

  Miroslav Saniga

  Štandardizovaný výškový model - využitie v lesníckej praxi a pri vyhotovení PSL

  Marián Gábor, Milan Machanský, Peter Starých

  POĽOVNÍCTVO

  Poľovnícke slávnosti vo Sv. Antone vstúpili do štvrtého decénia   

  LES A VODA

  100 rokov od vzniku štátnej Služby zahrádzania bystrín  

  Matúš Jakubis

  NLC INFORMUJE

  Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu – LignoSilva 

  Tomáš Gergeľ, Tomáš Bucha

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa  

  Roman Leontovyč

  TECHNIKA

  Výroba traktorov Zetor URII v ZŤS Martin  

  Jozef Baláž, Ivan Guráň, Juraj Šuhaj, Tomáš Straňák

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXX.    

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta        

  Z domova       

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Lesníci v prevádzke majú obavy z lykožrúta bukového, výskumníci budú múdrejší už na konci tejto sezóny

  Jozef Marko

  Envirofond – dojná krava?

  Peter Gogola

  Poznámka na okraj

  Stanislav Bystriansky

  OSOBNOSTI

  Z čašníka a kuchára lesný inžinier a dlhoročný šéfredaktor prestížneho časopisu – Tibor Benčič

  HISTÓRIA

  História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (3.časť)

  Miroslav Mudrík

  Výročia a jubileá – SEPTEMBER  

  Mária Rošková

  Priateľ lesa     

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Ing. František Štulajter, CSc. sedemdesiatročný 

  NOVÉ KNIHY

  Rudolf Petráš - Produkcia sušiny nadzemnej dendromasy lesných porastov 

  Igor Štefančík

 • Časopis Letokruhy 2023/07-08

  ŠTÁTNE LESY

  Deň stromu sa vydaril  

  NEŠTÁTNE LESY

  Vlastníci lesov strácajú v dôsledku obmedzení a zákazov až trikrát 

  REPORTÁŽ

  Peniaze za vlkmi zabité ovce síce dostanú, ale aj tak strácajú    

  ROZHOVOR

  V lese musíme byť v strehu a viac sa obávať toho, čo nám hrozí

  Ing. Miroslav Plavý prežil pri Višňovom neďaleko Žiliny útok medveďa

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Laureátom Ceny J. D. Matejovie sa stal V. Stockmann       

  Aktivita lykožrúta bukového sa zvyšuje, musím mu venovať pozornosť 

  AKTUÁLNE

  Celostný prístup k riešeniu problémov v lesníckom odvetví    

  Jozef Konôpka

  Pôtik – flegmatik, soví elegán s nadprirodzenou noblesou  

  Miroslav Saniga

  Ekologické vlastnosti buka a jedle - predpoklad pre cyklický model obhospodarovania porastov týchto drevín  ..20

  Milan Saniga

  Konferencia Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a pestovanie lesa 2023  

  LES A VODA

  Prívalové povodne – príčiny, poučenia a hľadanie zodpovednosti   

  Matúš Jakubis

  NLC INFORMUJE

  Spolupráca v oblasti LH a manažmentu zveri medzi Slovenskom a Srbskom úspešne pokračuje

  125. výročie lesníckeho výskumu na Slovensku (II. časť)     

  Zuzana Sarvašová

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa  

  Andrej Gubka

  TECHNIKA

  MARTIMEX vyvážal lesnú a ďalšiu techniku  

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXIX.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta        

  Z domova     

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Čo môže spôsobiť zákaz vnadenia a zverejnenie vnadísk poľovnej zveri?

  Jozef Marko

  Láska k prírode cez nenávisť, podporená vulgarizmami?  

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Vždy hospodáril v lese v súlade s logikou – Stanislav Novák  

  HISTÓRIA

  História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (2.časť)

  Miroslav Mudrík

  Neprávom zaznávaný nadlesný Karl Steffel (1879 – 1917)  

  Július Burkovský

  Výročia a jubileá – JÚL a AUGUST   

  Mária Rošková

  Priateľ lesa      

 • Časopis Letokruhy 2023/06

  ŠTÁTNE LESY

  Hody na Kyslinkách

  NEŠTÁTNE LESY

  Lesy potrebujú, aby boli zredukované stavy zveri 

  REPORTÁŽ

  Všemožná podpora duba

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Veľa partnerov a ešte viac aktivít

  ROZHOVOR

  Nejde len o lesnícky, ale aj o celospoločenský záujem

  S odborným lesným hospodárom Lesov mesta Spišská Belá o problémoch s bobrami

  AKTUÁLNE

  Pozoruhodnosti zo života pĺšika lieskového

  Miroslav Saniga

  Tri dekády Lesov mesta Spišská Belá

  František Pisarčík, Dana Chlpošová

  POĽOVNÍCTVO

  Aká je súčasná početnosť medvedej populácie na Slovensku?

  Emil Rakyta

  LES A VODA

  Akým výzvam čelí slovenské pôdohospodárstvo v globálnom prostredí?

  Bernard Šiška

  NLC INFORMUJE

  Les ako príležitosť pre duševné zdravie

  Veronika Jaloviarová, Jana Almaja Vaculčiaková

  125. výročie lesníckeho výskumu na Slovensku (I. časť)

  Zuzana Sarvašová

  NLC-LOS INFORMUJE

  Podpora statickej stability smrečín v mladých rastových štádiách

  Jozef Konôpka, Bohdan Konôpka, Vladimír Šebeň

  TECHNIKA

  Technika z Hornej Oravy

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXVIII.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Škody spôsobená zverou, neregulovaná početnosť veľkých šeliem a ďalšie súvislosti

  Jozef Marko

  Rozpačité blues

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Štát sa bojí povedať, že všetko, čo je v lese, patrí vlastníkovi – Juraj Vanko

  HISTÓRIA

  História rovnošaty štátnych lesov na území Slovenska - pohľad na vývoj od roku 1918 (1.časť)

  Miroslav Mudrík

  Úzkorozchodná železnica Ružomberok-Korytnica

  Výročia a jubileá – JÚN

  Mária Rošková

  RECENZIA

  Dějiny lesnictví

  Július Burkovský

  Priateľ lesa

 • Časopis Letokruhy 2023/05

  ŠTÁTNE LESY

  Po stopách profesora Bezačinského

  Lesnícky deň Pro Silva na Lesnej správe Duchonka

  Dušan Mikuš

  NEŠTÁTNE LESY

  Nechceme bojovať, chceme sa dohodnúť

  Urbár Dovalovo

  REPORTÁŽ

  Ako sa vedúci lesnej správy zaťal

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  SLsK a š.p. LESY SR vyhlasujú anketu o Cenu J. D. Matejovie za rok 2023

  Igor Viszlai st.

  ROZHOVOR

  Lesníctvo je možné posunúť ďalej

  AKTUÁLNE

  „Páperový chumáčik“ s dlhočizným chvostíkom

  Miroslav Saniga

  Flexibilný a prispôsobovaný potrebám lesníckej prax

  Projekt spolupráce s moldavskými lesníkmi

  Využijeme efektívnejšie taxačné dátové súbory pri obhospodarovaní lesov Slovenska

  Milan Saniga

  POĽOVNÍCTVO

  Höherov jeleň (III. časť)

  Marcel Lehocký

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  O slove „bobor“

  Pavol Ičo

  LES A VODA

  Porovnanie meteorologicky odlišných rokov 2020 a 2022 z pohľadu nebezpečenstva vzniku lesných požiarov v oblasti Banskobystrického kraja

  Adriana Leštianska, Milan Ostrihoň, Jaroslav Škvarenina

  NLC INFORMUJE

  Lesnícke dni liečili telo i dušu

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa

  Milan Zúbrik

  TECHNIKA

  Výroba a vývoj spaľovacích motorov v Martine

  Ivan Guráň, Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXVII.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta 

  Z domova 

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Dobrovoľnícke zalesňovanie s pridanou hodnotou

  Jozef Marko

  Poznámka na okraj II.

  Vladimír Simanov

  OSOBNOSTI

   Čo zostalo v spomienkach – Jozef Ábel

  HISTÓRIA

  Hydroelektráreň v Ľubochni

  Mária Rošková

  Výročia a jubileá – MÁJ

  Mária Rošková

  SPOLOČENSK8 RUBRIKA

  Michal Soták nie je medzi nami

  Ladislav Maxim

  Zomrel znalec prírody, ktorý nadovšetko miloval Tatry

  Jozef Sedlák

  Priateľ lesa

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2023/04

  ŠTÁTNE LESY

  Tradície treba zachovávať

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme 

  Vlastníci lesov preferujú prírodné parky

  REPORTÁŽ

  Je to adrenalín, životný štýl   

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Čím všetkým si duálne vzdelávanie (nielen v lesníctve) prešlo 

  Igor Viszlai

  ROZHOVOR

  Vlastníci lesov potrebujú jednotný a koordinovaný postup

  S predsedom ZVSaSLBBK Mgr. Martinom Kvakom

  AKTUÁLNE

  Usilovný „baník“ krtko

  Miroslav Saniga

  POĽOVNÍCTVO

  Höherov jeleň (II. časť)   

  Marcel Lehocký

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  O slove „veverica“

  Pavol Ičo

  LES A VODA

  Sucho, stromy a rastliny  

  Katarína Střelcová, Adriana Leštianska, Milan Lapin

  NLC INFORMUJE

  Úspešná implementácia spoločného projektu na podporu lesného hospodárstva v Srbsku 

  Igor Viszlai ml.

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa  

  Michal Lalík

  TECHNIKA

  Strojárne štátnych lesov 

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj, Dušan Konvičný

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXVI.   

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta      

  Z domova   

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Reči sa hovoria, aký ochranársky chlieb sa je?    

  Jozef Marko

  Poznámka na okraj  

  Vladimír Simanov

  OSOBNOSTI

  Vďačný za to, že ešte zažil dobrú lesnícku atmosféru – Boris Pekarovič

  HISTÓRIA

  Malebná cesta dolu Váhom  ...alebo ako vznikli niektoré pralesy v Nízkych Tatrách

  Katarína Chválová

  Výročia a jubileá – APRÍL  

  Mária Rošková

  Priateľ lesa

 • Časopis Letokruhy 2023/03

  ŠTÁTNE LESY

  Chrám v chráme

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme 

  Len za aktívnej účasti, so súhlasom a na základe dohody s vlastníkmi

  Začalo sa koordinované úsilie o zastavenie procesu zonácie národných parkov

  REPORTÁŽ

  Intenzita obnovných zásahov? Pozor na prírastok drevnej hmoty

  Mestské lesy Košice

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Tém na vysvetľovanie verejnosti je veľa

  Projekt Zdravý les

  ROZHOVOR

  Akoby sme našimi pripomienkami hrach na stenu hádzali

  S predsedom Šarišsko-zemplínskeho reg. združenia vlastníkov nešt. lesov Ing. Štefanom Planým

  AKTUÁLNE

  Cieľom je edukovať potenciálnych zákazníkov

  Rozhovor s Andrejom Legiňom, špecialistom na informačné technológie

  Operenec s úžasnou choreografiou vohľadov

  Miroslav Saniga

  POĽOVNÍCTVO

  Höherov jeleň (I. časť)

  Marcel Lehocký

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  Nejasný pôvod slova „líška“

  Pavol Ičo

  LES A VODA

  Les v krajine a voda v lese

  Jaroslav Vido

  NLC INFORMUJE

  Hlucháň hôrny – konajme aktívne, kým je ešte čas a máme možnosť pomôcť

  Jozef Bučko

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa

  Jozef Vakula

  TECHNIKA

  Lesnícka výskumná stanica Křtiny

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXV.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Zonácia národných parkov – vážny zásah do vlastníckych práv a života na vidieku

  Jozef Marko

  Riešením sú prírodné parky

  Milan Ovseník

  OSOBNOSTI

  Marián Plavec - Rovnaký hudobný nástroj nenájdete nikde na svete!

  Kristína Konvičková

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Ján Heinrich osemdesiatročný

  HISTÓRIA

  Prof. Ing. Pavel Roško, DrSc., „praktik vedy - vedec praxe“

  Výročia a jubileá – MAREC

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2023/02

  ŠTÁTNE LESY

  Národný rekord trofeje jeleňa

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme 

  Dôraz na význam národných podpôr  

  Rozhovor s Ing. Milanom Sarvašom z Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

  REPORTÁŽ

  Ťažko sa robí, keď sa namiesto uznania dočkáte udania

  Mestské lesy Ružomberok

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Názor: Aby lesníctvo nebolo trápením, ale poslaním

  Róbert Gombárik

  ROZHOVOR

  Národné parky potrebujú podrobné analýzy a zodpovedné zhodnotenie súčasného stavu

  Rozhovor s Ing. Mikulášom Michelčíkom

  AKTUÁLNE

  Anketa  

  Ako vnímate proces zonácie národných parkov na Slovensku?

  Ešte pár postrehov k multifunkčnému lesnému hospodárstvu na Slovensku

  Jozef Konôpka

  Bude prírode blízke hospodárenie forma v lesníckej praxi zatracovaná alebo perspektívne používaná?

  Milan Saniga

  Mozaikové lesy 

  Ján Farkaš

  Fascinujúce lekárske a rezbárske vlohy tesára čierneho

  Miroslav Saniga

  LES A VODA

  Zákon na ochranu vôd musí mať dosiahnuteľné, reálne ciele

  Rozhovor s prof. Ľubošom Juríkom zo SPU

  CERTIFIKÁCIA

  Zodpovedný prístup povinnosťou voči vlastníkom aj spoločnosti

  František Štulajter

  NLC INFORMUJE

  Lesu zdar!

  Veronika Jaloviarová

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa

  Juraj Galko

  TECHNIKA

  Výskumná stanica Oravský Podzámok

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXIV.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  O právach vlastníkov lesov zo širšieho pohľadu

  Jozef Marko

  Keď vtáčka lapajú alebo Balada o verejnom osvetlení

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Jozef Vlčák - Lesníci si pokazili všetko sami, lebo neustále ustupovali

  HISTÓRIA

  Výročia a jubileá – FEBRUÁR

  Mária Rošková

 • Časopis Letokruhy 2023/01

  ŠTÁTNE LESY

  Stromček pod stromček  

  Modernizácia lesnej techniky

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Musí prebehnúť veľmi vážny zápas o verejnú mienku

  Rozhovor s predsedom Gemerského reg. združenia vlastníkov nešt. lesov Ing. Jánom Lachom

  REPORTÁŽ

  Starosta: Dajte lesu čo mu patrí

  SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA

  Lesníci dostali lesy do stavu hodného ochrany

  Anketa s členmi Predstavenstva SLsK (II. časť)

  ROZHOVOR

  Nevyužitá príležitosť  

  Rozhovor s Ing. Jozefom Repkom

  AKTUÁLNE

  Bez dreva to nepôjde

  Rozhovor s prezidentom ZSD SR Dr. Petrom Zemaníkom

  Ponorte sa do sveta projektu SILVANUS  

  Yvonne Brodrechtova, Andrea Majlingová

  Kuvik–cholerik, soví trpaslík s maniermi obra

  Miroslav Saniga

  POĽOVNÍCTVO

  Kanadskí Slováci a českí poľovní hostia na spoločnom love   

  Pavol Datko

  Partizánsky jeleň – trofej neznámeho strelca (II. časť) 

  Marcel Lehotský

  JAZYKOVÉ OKIENKO

  O slove kamzík  

  Pavol Ičo

  CERTIFIKÁCIA

  Spoločná zodpovednosť  za stav lesov a ich obhospodarovanie

  František Štulajter

  NLC INFORMUJE

  Prírode blízke hospodárenie vyžaduje iný spôsob hospodárskej úpravy lesov

  Ladislav Kulla

  NLC-LOS INFORMUJE

  Poradňa ochrany lesa

  Andrej Kunca

  TECHNIKA

  Podnik technického rozvoje Olomouc 

  Jozef Baláž, Juraj Šuhaj

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE XXXIII.  

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta     

  Z domova  

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Zonácia národných parkov nebude vôbec jednoduchá

  Jozef Marko

  Im nezáleží na klíme, ale na peniazoch

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Cestovateľ – Jozef Jankov 

  HISTÓRIA

  Výročia a jubileá – JANUÁR

  Mária Rošková

Hlavné správy

Bratislavskí mestskí lesníci modernizujú areál Horárne Krasňany: Druhý najnavštevovanejší vstupný bod do mestských lesov

Bratislavskí mestskí lesníci modernizujú areál Horárne Krasňany: Druhý najnavštevovanejší vstupný bod do…

O čom sa píše

V areáli pri Horárni Krasňany, ktorý je druhým najnavštevovanejším vstupným bodom do mestských lesov v Bratislave, pribudli chýbajúce toalety, na...

Prečítajte si viac
Populácia hlucháňa hôrneho sa na území národných parkov Šumava a Bavorský les významne zväčšila: Za šesť rokov o 250 jedincov na súčasných takmer 900

Populácia hlucháňa hôrneho sa na území národných parkov Šumava a Bavorský les…

O čom sa píše

Populácia hlucháňa hôrneho sa na území národných parkov Šumava a Bavorský les významne zväčšila. Podľa výsledkov monitoringu, ktorý na svojich...

Prečítajte si viac
Agrorezort a Zväz spracovateľov dreva SR rokovali: Ceny surového dreva, viacročné zmluvy so stabilnými odberateľmi a opätovné zavedenie rankingu

Agrorezort a Zväz spracovateľov dreva SR rokovali: Ceny surového dreva, viacročné zmluvy…

Aktuálne

Ceny surového dreva štátneho podniku LESY SR, opätovné zavedenie viacročných zmlúv so stabilnými odberateľmi, ako aj a opätovné zavedenie rankingu...

Prečítajte si viac
Envirorezort usmerňuje zjednodušený a zrýchlený postup pri ochrane ľudí pred medveďmi: Užívatelia poľovných revírov budú môcť žiadať o povolenie výnimky z druhovej ochrany

Envirorezort usmerňuje zjednodušený a zrýchlený postup pri ochrane ľudí pred medveďmi: Užívatelia…

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR usmerňuje okresné úrady, štátnych ochranárov aj správy národných parkov ako postupovať v zmysle novej legislatívy pri vyhlasovaní...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora