Prihlásiť

Envirofond – dojná krava?

Zákonom č. 6/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zriadili správy národných parkov, každá v právnej forme príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. Mnohým zainteresovaným bolo zrejmé, že dopady na verejné zdroje budú značné, keď už pre nič iné, tak práve pre právnu formu správ národných parkov. Príspevková organizácia je totiž právnickou osobou, ktorá je na verejné zdroje zapojená príspevkom. Odpoveď na otázku, koľko nás takzvaná reforma národných parkov bude stáť, je rezortom zahmlievaná a verejnosť - odborná i laická - vlastne vôbec nevie, čo nás ochrana prírody stojí. A nik z kompetentných nechce presne špecifikovať, na aké účely sa verejné zdroje alokované na ochranu prírody míňajú.

 

Máme tu však zdroj informácií, ktorý nám situáciu aspoň čiastočne objasní: centrálny register zmlúv. Poskytuje príklad objemu verejných zdrojov alokovaných na financovanie osobných nákladov, prevádzkových, investičných nákladov a nákladov na tovary a služby priamo súvisiace so zabezpečením ochrany a starostlivosti o chránené územia súvisiacich so „zabezpečovaním záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase“. Celkový objem finančných prostriedkov alokovaných správam národných parkov z environmentálneho fondu sa vyšplhal na 6 781 300 euro. Málo, veľa? Je toto systémové zabezpečenie financovania správ národných parkov, obhospodarovateľov lesa v národných parkoch? Naozaj lesy v národných parkoch začali zachytávať uhlík až po zmene správcu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu? Nie je zachytávanie uhlíka vlastnosťou všetkých zdravých lesov bez rozdielu, či sú alebo nie sú súčasťou národného parku? Je práve bezzásah, ktorý ochrana prírody presadzuje ako všeliek, tým spôsobom manažmentu, ktorý zvyšuje schopnosť lesa viazať uhlík? Každý súdny človek si asi vie dať na tieto otázky odpoveď sám, v každom prípade by však takéto nakladanie s verejnými zdrojmi malo byť predmetom hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov.

 

Peter Gogola

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: V prírode stačí chodiť s otvorenými očami, a nie zaslepený ideológiou bezzásahu

TÝŽDŇOVKA: V prírode stačí chodiť s otvorenými očami, a nie zaslepený ideológiou…

Aktuálne

Tragická udalosť v Monkovej doline neďaleko Ždiaru v Belianskych Tatrách si vo štvrtok 11. júla vyžiadala dva ľudské životy a štyroch...

Prečítajte si viac
Ekoaktivisti organizujú v národných parkoch náučné exkurzie: Spoplatnené zážitky v miestnej divočine

Ekoaktivisti organizujú v národných parkoch náučné exkurzie: Spoplatnené zážitky v miestnej divočine

O čom sa píše

Ľudia, ktorí zaplatia účastnícky poplatok, sa môžu do konca letných prázdnin zúčastniť náučných exkurzií, organizovaných v Česku už po dvadsiaty piaty...

Prečítajte si viac
Bratislavskí mestskí lesníci modernizujú areál Horárne Krasňany: Druhý najnavštevovanejší vstupný bod do mestských lesov

Bratislavskí mestskí lesníci modernizujú areál Horárne Krasňany: Druhý najnavštevovanejší vstupný bod do…

O čom sa píše

V areáli pri Horárni Krasňany, ktorý je druhým najnavštevovanejším vstupným bodom do mestských lesov v Bratislave, pribudli chýbajúce toalety, na...

Prečítajte si viac
Populácia hlucháňa hôrneho sa na území národných parkov Šumava a Bavorský les významne zväčšila: Za šesť rokov o 250 jedincov na súčasných takmer 900

Populácia hlucháňa hôrneho sa na území národných parkov Šumava a Bavorský les…

O čom sa píše

Populácia hlucháňa hôrneho sa na území národných parkov Šumava a Bavorský les významne zväčšila. Podľa výsledkov monitoringu, ktorý na svojich...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora