Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Ročník 2020
 • Časopis Letokruhy 2020/12

  TÉMA

  QUO VADIS, LESNÍCKY A DREVÁRSKY SEKTOR?

  Anketa

  ŠTÁTNE LESY

  Zmena drevinového zloženia a zvýšenie stability a odolnosti porastov

  Ivan Podhorec, Peter Láni, Milan Krajčí

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Prioritou mestských lesníkov v Starej Turej je docieliť stabilitu lesa

  Obecným lesníkom zo Starej Myjavy certifikácia pomáha v komunikácii s návštevníkmi lesa

  AKTUÁLNE

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch VI.

  Vyššiu statickú stabilitu a ekologickú stálosť garantujú trvalo rôznoveké a rôznorodé lesné porasty

  Ján Farkaš

  Mýty a fakty II.

  Aké sú skutočné zásoby dreva v našich lesoch?

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  VEDA A VÝSKUM

  Aktuálne satelitné snímky z roku 2020 v STALESE

  Tomáš Bucha, Ivan Barka

  LOS INFORMUJE

  Digitálny atlas „Škodcovia drevín“ www.skodcoviadrevin.sk

  Christo Nikolov, Milan Zúbrik, Andrej Kunca a kolektív LOS

  TECHNIKA

  Motorová pila (XI. časť)

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE IX.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Zmarená nádej takzvaných moderných lesníkov

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Spin doctoring alebo prekrúcanie reality

  Peter Gogola

  OSOBNOSTI

  Eine era – Branislav Sloboda

  HISTÓRIA

  Nahliadnutie do storočnej lesníckej korešpondencie

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – DECEMBER

  Mária Rošková

  NOVÉ KNIHY

  Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin

  Alena Pástorová

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Dávid Ondreáš

  Dominik Belica

 • Časopis Letokruhy 2020/11

  TÉMA - Introdukované dreviny

  Snažme sa vyhnúť extrémom – patria nepôvodné dreviny do našich lesov?

  Martin Slávik, Igor Štefančík

  Peniaze investované do výskumu pestovania topolín sú vyhodené von oknom 

  Otázniky a ochranárska prevaha v novelizovanej legislatíve 

  ŠTÁTNE LESY

  „AK NEBUDEME DODRŽIAVAŤ HYGIENU PORASTOV, SMREČINY SA NÁM ROZPADNÚ“

  Rozhovor s povereným riaditeľom OZ Považská Bystrica Ing. Petrom Chrustom

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Spojenie zdravého rozumu a lesníckeho cítenia

  REPORTÁŽ

  Lesy v Belianskych Tatrách, v Javorovej a Bielovodskej doline. Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

  AKTUÁLNE

  Mýty a fakty I.

  Aká bola a aká je lesnatosť na Slovensku?

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  Strategický akčný plán je skôr morálnym záväzkom

  Rozhovor s Ing. Matejom Schwarzom z NLC o Karpatskom dohovore

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch V.

  Prírode blízke hospodárenie v dubových lesoch – skúsenosti starého lesníka

  Tibor Berecki, Gabriel Berecki

  ŠKOLSTVO

  Chráňme prírodu s rozmyslom. Drevo je a bude potrebné

  Rozhovor s Jánom Matúšom Urbančíkom z LF TUZVO o práci v IFSA a o vývoji lesníctva na Slovensku

  POĽOVNÍCTVO

  Poľovačka v Ontáriu

  Pavol Datko

  Lesník s paletou

  VEDA A VÝSKUM

  Ako to je na Slovensku s prírastkom hlavných lesných drevín za posledných 30 rokov?

  Jozef Pajtík, Ján Ďurský, Elena Takáčová

  Využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky – Bilancia uhlíka vo výrobkoch z dreva

  Martin Moravčík

  LOS INFORMUJE

  Kalamita podkôrneho hmyzu v smrečinách pretrváva

  Jozef Vakula, Andrej Kunca, Andrej Gubka, Juraj Galko, Milan Zúbrik

  TECHNIKA

  Motorová pila (X. časť)

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE VIII.

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Vlastníci a správcovia lesov majú bližšie do Bruselu ako do Bratislavy. Zatiaľ, nehaňme deň pred večerom

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Z pošty

  Eva Michelčíková - Dudášová

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Lesnícka dynastia rodiny Spitzkopf

  Viliam Stockmann       

  OSOBNOSTI

  Napriek nepriazni osudu - Pavel Bútor

  HISTÓRIA

  Personálne obsadenie štátnej lesnej správy na Slovensku pred 100 rokmi

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – NOVEMBER

  Mária Rošková

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Ing. Anton Butaš odišiel do večnosti

  Miroslav Holienčik

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Nina Babicová

  Dominik Belica

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2020/10

  TÉMA

  Uhlíková bilancia a význam lesa

  Sekvestrácia uhlíka v tatranských lesoch po prírodných kalamitách

  Peter Fleischer

  Aký je pomer biomasy medzi koreňmi, kmeňom a korunou stromu?

  Ján Ďurský 

  ŠTÁTNE LESY

  Univerzálny lesnícky postup neexistuje       

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme      

  V mladinách sa darí tetrovom aj hlucháňom   

  REPORTÁŽ

  Ako spoznať liečivú silu lesa    

  AKTUÁLNE

  V akom stave máme naše lesy? (záver)      

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Kalendár prírody         

  Miroslav Saniga

  Prelom v práci s údajmi, ktoré lesníci potrebujú      

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch IV.     

  Prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesa v bučinách Bielych Karpát

  Pavol Konečný

  Niektoré reminiscencie na vývoj lesníctva na Slovensku alebo Poučme sa z historických skúseností

  Jozef Konôpka

  VEDA A VÝSKUM

  Kapacita spalného tepla v nadzemnej dendromase lesných drevín        

  Rudolf Petráš, Julian Mecko

  Využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky – zdroje dreva

  Martin Moravčík

  LOS INFORMUJE

  Porovnanie odchytov lykokaza sadenicového a tvrdoňov do zemných pascí a lapacích kôr 

  Michal Lalík, Juraj Galko, Slavomír Rell, Andrej Kunca

  TECHNIKA

  Motorová pila (IX. časť) 

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE VIII. Cyprus 

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta    

  Z domova  

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Inkvizítor, nepriateľ moderného lesníctva a Básnik Špina. O písaní, ktoré má hlavu a pätu   

  Jozef Marko

  Ostrým perom      

  Ján Fillo

  Les skutočný a neskutočný

  Peter Gogola

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Lesnícka rodina Bezačinských  

  Viliam Stockmann

  OSOBNOSTI

  „Rob čokoľvek, ale rob to dobre“ - Ján Hoffmann  

  HISTÓRIA

  Osud lesníckych archiválií Ferdinanda Coburg – Gotha 

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – OKTÓBER 

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  19. ročník súťaže Zelený objektív

  Marek Vanga

 • Časopis Letokruhy 2020/09

  TÉMA

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v lesnom hospodárstve

  BOZP je právom zamestnancov a povinnosťou zamestnávateľov!

  Rozhovor s predsedníčkou Odborového zväzu Drevo Lesy Voda JUDr. Vlastou Szabovou, PhD.

  Rozširovať dobré príklady z praxe

  Rozhovor s Ing. Robertom Staškom, zväzovým inšpektorom bezpečnosti práce z Odborového zväzu Drevo Lesy Voda.

  Bezpečnosť pri práci v š.p. LESY SR

  Rozhovor s Ing. Marianom Jagerčíkom, vedúcim referátu BTS, PO a krízového riadenia, LESY SR š.p. 

  ŠTÁTNE LESY

  „Verejným obstarávaním v kalamitách neušetríme, ale prerábame“

  Rozhovor s lesníkom Jozefom Oceľom

  Príliš vzácne, aby sme o ne prišli

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Aby sa vlastníci starali o svoj majetok aj z pohľadu ochrany prírody

  Vzorové hospodárenie v Mestských lesoch Stará Ľubovňa

  REPORTÁŽ

  Prečo si nechávame ničiť prírodné dedičstvo?!

  Rozhovor s vedúcim Ochranného obvodu Tatranská Javorina Štátnych lesov TANAP-u Ing. Jánom Slivinským

  AKTUÁLNE

  Zamestnanci štátneho podniku potrebujú dôveru, slušných je medzi nimi dosť

  Rozhovor s Ing. Jozefom Maračekom zo š. p. LESY SR, OZ Žarnovica

  Kde si, hospodárska úprava lesov?

  Ján Kučera

  V akom stave máme naše lesy? (25. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  Prírode blízke obhospodarovanie lesa III.

  QUO VADIS slovenské lesníctvo?

  Lukáš Hraško

  Lesnícka typológia - 70 rokov v praxi lesného hospodárstva

  Marek Garčár, Ľudovít Vaško

  VEDA A VÝSKUM

  Prepočtové koeficienty listnatej guľatiny

  Rudolf Petráš, Julian Mecko

  Využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky

  Martin Moravčík

  LOS INFORMUJE

  Laboratórne testovanie účinnosti entomopatogénnej huby Beauveria bassiana na imágach tvrdoňa smrekového

  TECHNIKA

  Motorová pila (VIII. časť)

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE VII. Bulharsko

  Vladimír Simanov

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Čo u nás eurokomisár onehdy obdivoval a ako som stratil reč

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Musíme konať

  Peter Gogola

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Lesnícka dynastia Michelčíkovcov

  Viliam Stockmann

  OSOBNOSTI

  Keď nie sú na vine ľudia, ale systém - Ján Ševčík

  HISTÓRIA

  Oslavy storočnice Akadémie v roku 1870

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – SEPTEMBER

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody - Tibor Pavlisko

  Dominik Belica

 • Časopis Letokruhy 2020/07-08

  TÉMA

  NÁHRADA UJMY

  Majetková ujma – mýty a skutočnosť

  Pavel Mathé

  Ak štát obmedzuje vlastníka, musí mu vyplatiť primeranú náhradu

  Rozhovor s predsedom ÚNIE RZVNL Ing. Milanom Ovseníkom

  Anketa  

  ŠTÁTNE LESY

  Generálnym riaditeľom je Matej Vigoda

  Recept: fungujúci systém samovýroby palivového dreva 

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme      

  Lesnícke postupy, ktoré sa v bučinách osvedčili 

  Milí moji kamaráti, Peter „Brčo“ Šiška odchádza do dôchodku

  REPORTÁŽ

  Bezzásah a hospodárske lesy sa ovplyvňujú. Aký to má zmysel?

  Fabova hoľa šestnásť rokov po kľúčovom rozhodnutí

  AKTUÁLNE

  Muránska planina ako prírodný park

  Cyril Bábeľa, Milan Botto

  Riešenie konfliktu záujmov    

  Ján Mizerák

  Skúsme byť k lesníctvu objektívni

  Jozef Bystriansky

  Systémová zmena je možná. Ak sa na nej politici dohodnú

  Návrat k transformačnému projektu š.p. LESY SR z rokov 2003 – 2006

  Lesnícky meteorologický monitoring – operatívne údaje o počasí z lesných oblastí Slovenska 

  Zuzana Sitková, Katarína Střelcová, Jaroslav Vido

  V akom stave máme naše lesy? (24. časť)  

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Kalendár prírody   

  Miroslav Saniga

  Prírode blízke obhospodarovanie lesa II.

  Dušan Mikuš

  LOS INFORMUJE

  Kalkulačka na stanovenie statickej stability smrečín – princíp a praktické využitie

  TECHNIKA

  Motorová pila (VI. časť) -  Řezný řetěz, vodící a ochranná lišta II.     

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE VI. Bosna a Hercegovina

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta       

  Z domova      

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  O troch Svätoplukových prútoch v lesníctve     

  Jozef Marko

  Ostrým perom   

  Ján Fillo

  Prázdne slová?  

  František Štulajter

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Lesnícky rod Stammovcov  

  Viliam Stockmann

  OSOBNOSTI

  Lesníctvo má nezastupiteľnú úlohu – prof. Valent Ledecký   

  HISTÓRIA

  Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (7. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – JÚL  a AUGUST   

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  O medzinárodný titul „PECF fotograf roka 2020“ zabojuje Adrián Mišiak  

  Daniela Hovorková

  Komerčné prezentácie  

 • Časopis Letokruhy 2020/06

  TÉMA

  Populárna relácia HALALI je na obrazovke už 20 rokov

  Anketa

  ŠTÁTNE LESY

  Smrek je na Muránskej planine doma

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Ak dopustíme premnoženie podkôrnikov, zasa tu budeme mať iba jednoetážové porasty

  Urbárnici z Pribyliny obnovujú kalamitné plochy v Západných Tatrách

  REPORTÁŽ

  Nelegálny výrub sa počas karantény ešte zintenzívnil

  Lesníci a ochranári spoločne zachraňujú jedinečný les nad osadou v Žehre

  AKTUÁLNE

  Rozhranie medzi výskumom, politikou a prevádzkou

  Predstavujeme Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene (NLC-LVÚ)

  V akom stave máme naše lesy? (23. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Monitoring dopadov sucha na lesné porasty

  Gabriela Ivaňáková

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  Prírode blízke hospodárenie v lesoch I.

  Milan Saniga

  LOS INFORMUJE

  Kalkulačka na stanovenie statickej stability smrečín – princíp a praktické využitie

  TECHNIKA

  Motorová pila (VI. časť) -  Řezný řetěz, vodící a ochranná lišta I.

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE V. Bielorusko

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Neprekonateľné rozpory

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  List čitateľom

  Peter Gogola

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Lesníkom vrátiť status odborného a správneho hospodára

  Predstavujeme lesnícky rod Grellnethovcov

  OSOBNOSTI

  Vštepoval lásku k lesu a prírode – Imrich Lipovský

  HISTÓRIA

  Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (6. časť)

  Viliam Stockmann

  Krásna deväťdesiatka prezentácie histórie lesníctva

  Mária Rošková

  Výročia a jubileá – JÚN

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotografka prírody – Jana Matzová

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2020/05

  TÉMA

  Programové vyhlásenie vlády SR

  ŠTÁTNE LESY

  Pár otázok pre generálneho riaditeľa

  Plán obnovy lesa štátneho podniku LESY SR pre rok 2020

  Rudolf Bruchánik, Katarína Chválová

  „Robíme pre les, chceme mu pomôcť“   

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme 

  Návrh, ktorý nemá logiku, by odstrihol celý región od sveta

  Prečo sú mestskí lesníci z Tisovca proti zonácii Národného parku Muránska planina

  REPORTÁŽ

  Robia tak, ako to cítia a podľa toho, ako reaguje príroda

  Ako košickí mestskí lesníci na Polesí Kostoľany obnovujú tamojšie bučiny

  AKTUÁLNE

  Ako ďalej v ochrane lesa? 

  Pavel Toma

  Cieľ: zlepšenie služieb pre zákazníka   

  Štefan Engel

  V akom stave máme naše lesy? (22. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Kalendár prírody 

  Miroslav Saniga

  Lesníci prispievajú aj k rozvoju iných rezortov

  Predstavujeme Ústav lesných zdrojov a informatiky vo Zvolene (NLC-ÚLZI)

  Trvalo viacetážové porasty a hospodárska úprava lesov

  Ján Kučera

  CERTIFIKÁCIA

  PEFC je komunikačným nástrojom pre vlastníkov lesov a lesníkov

  Rozhovor s Benom Gunnebergom, generálnym sekretárom medzinárodnej Rady PEFC

  LOS INFORMUJE

  Nárast výskytu biotických činiteľov v borovicových porastoch

  TECHNIKA

  Motorová pila (V. časť) -  Počátky použití elektrického a spalovacího motoru

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE IV. Belgicko

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta 

  Z domova 

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Odboj, kolaborácia, ľahostajnosť a nádej

  Jozef Marko

  Krivda, ktorú história odsúdi

  Michal Králik

  Veľkonočná dohoda

  František Štulajter

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Lesnícka dynastia Pichlerovcov

  Viliam Stockmann

  OSOBNOSTI

  V znamení murárika červenokrídleho – Miroslav Saniga    

  HISTÓRIA

  Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (5. časť) 

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – MÁJ   

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Matúš  Šalamún

  Dominik Belica

  Komerčné prezentácie

 • Časopis Letokruhy 2020/04

  TÉMA

  Vplyv ochrany prírody na ekonomiku lesného hospodárstva

  Jozef Bystriansky

  ŠTÁTNE LESY

  Pri pohľade na kalamitu im zovrelo hrdlá. Z večera do rána bola lesnícka robota zničená

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Les majú v sebe

  S urbárnikmi a lesomajiteľmi zo Súľova a okolia o tom, ako im má štát pomôcť

  POLEMIKA

  Prírode blízke obhospodarovanie lesa v praxi

  Dušan Krajniak

  AKTUÁLNE

  Les nesmie byť bankou pre štátny rozpočet

  Rozhovor s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánom Mičovským

  Meniaca sa klíma – od globálnych aspektov k ochrane lesa na Slovensku

  Bohdan Konôpka

  Manažment európskych lesov v podmienkach klimatickej zmeny

  Igor Viszlai ml., Michal Vančo

  V akom stave máme naše lesy? (21. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  HÚL je dlhodobo akceptovaná vlastníkmi aj obhospodarovateľmi lesov

  Predstavujeme Ústav hospodárskej úpravy lesov vo Zvolene (NLC-ÚHÚL)

  LESNÍCKE ŠKOLSTVO

  Odovzdaná štafeta

  Rozhovor s odstupujúcim a nastupujúcim dekanom Lesníckej fakulty TU Zvolen

  LOS INFORMUJE

  Mníška veľkohlavá a jej gradácia v rokoch 2019 - 2020

  TECHNIKA

  Motorová pila (IV.časť) - Animálně a parou poháněné pily

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE III. Andorra, Athos

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  O kalamite, jablkách a zdravom rozume

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Zonace Národního parku Šumava - Dvacet let nestačilo

  Simanov

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Po horách kráčajú v šľapajach svojich otcov a dedov

  Predstavujeme lesných inžinierov Jána, Petra a Michala Líškovcov

  OSOBNOSTI

  Život plný príbehov– Štefan Schneider

  Alena Pástorová

  HISTÓRIA

  Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (4. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – APRÍL

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf (nielen) prírody – Gustáv Hegedűš

  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

  Doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. 80-ročný

  Rudolf Midriak

  Za Jankom Králikom

  Viliam Stockmann

 • Časopis Letokruhy 2020/03

  TÉMA

  Agrolesníctvo u nás a v zahraničí

  Perspektíva tu je. Vyžaduje spoluprácu lesníkov a farmárov

  Rozhovor s vedúcim tímu pre agrolesníctvo v NLC – LVÚ Zvolen Ing. Jaroslavom Jankovičom, CSc.

  Príprava na podporu agrolesníctva v Českej republike

  Minulosť a budúcnosť agrolesníckych systémov v Taliansku

  Antonio Brunori, generálny tajomník PEFC Taliansko

  ŠTÁTNE LESY

  LESY SR v roku 2019 so ziskom

  Podpisom Memoranda dali prednosť vedeckým faktom pred emóciami

  Milión stromov pre Moje Slovensko

  Chcú hospodáriť s citom

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Inú než náhodnú ťažbu nepoznáme

  Rozhovor s Ing. Jánom Mazurekom, odborným lesným hospodárom lesov obce Ľubica

  REPORTÁŽ

  Beh na dlhú trať. Stratový však nie je a ani nebude

  POLEMIKA

  „Dobrí“ a „zlí“ lesníci

  Cyril Bábeľa

  AKTUÁLNE

  Pre lesy sa neurobilo málo

  Peter Kicko

  V šľapajach Jozefa Dekreta Matejovie

  Rozhovor s Ing. Blažejom Možuchom, riaditeľom Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  V akom stave máme naše lesy? (20. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  M. Sarvaš: Zameriavame sa na vlastníkov lesov

  Predstavujeme Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC-ÚLPV)

  LOS INFORMUJE

  Pajaseň žliazkatý - účinnosť eradikácie inváznej dreviny

  Valéria Longauerová, Katarína Sujová, Miriam Maľová, Andrej Kunca, Roman Leontovyč

  TECHNIKA

  Motorová pila (III.časť) - Mechanické, manuálně poháněné pily

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE II.  Albánsko

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Ohrady budú okolo záhrad, polí aj lesov?

  Jozef Marko

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Greenwashing alebo Vymývanie mozgov „nazeleno“

  Peter Gogola

  LESNÍCKE DYNASTIE

  Nestačí si len robiť lesnícku robotu, treba o nej aj hovoriť

  Predstavujeme rozvetvený lesnícky rod Kovalčíkovcov

  OSOBNOSTI

  Lesník, poľovník a športovec v jednom – Štefan Manko

  Jozef Marko

  HISTÓRIA

  Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (3. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – MAREC

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Martin Chirila

  Dominik Belica

  RECENZIA

  Peter Wohlleben – Můj první les

  Alena Pástorová

 • Časopis Letokruhy 2020/02

  TÉMA

  Volebné programy politických strán vo vzťahu k lesom na Slovensku

  ŠTÁTNE LESY

  Jeleň lesný

  Lesnícke pochúťky   

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme 

  Nezabúdajme, k čomu urbár slúži a prečo ho naši dedovia zakladali

  Rozhovor s Pavlom Machom, predsedom Urbáru pozemkového spoločenstva Beluša

  REPORTÁŽ

  Aby sa oplatilo hospodáriť na vidieku

  POLEMIKA

  Žiaden strom predsa nerastie do neba!

  Jan Václavík

  AKTUÁLNE

  Sú nástroje lesníckej politiky účinné?

  Zuzana Dobšinská, Zuzana Sarvašová, Jaroslav Šálka, Martina Štěrbová, Katarína Sujová, Klára Báliková

  Milión sadeníc pre slovenské lesy - lesníci vyzvali verejnosť na pomoc lesom 

  Vyvinúť maximálne úsilie

  Boris Greguška

  Na okraj jednej nekoncepčnej koncepcie

  Juraj Vanko

  V akom stave máme naše lesy? (19. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  Otvoriť sa verejnosti

  Rozhovor s hovorcom Národného lesníckeho centra Ing. et Ing. Jánom Lichým, Ph.D.

  Smrek a čo s ním ďalej

  Daniela Hovorková

  Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020

  Lesnícky výskum valcuje dogmy ekoaktivistov

  LOS INFORMUJE

  Využitie dronov v lesníckej praxi

  Juraj Galko, Andrej Kunca, Christo Nikolov, Slavomír Rell

  TECHNIKA

  Motorová pila (II.časť) - Ruční a udržovací nářadí 

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  SVETOVÉ LESNÍCTVO

  LESY V EURÓPE I.  Ålandské ostrovy   

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta 

  Z domova

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Je to pravda! Čítal som to na internete

  Peter Gogola

  Ostrým perom     

  Ján Fillo

  Lesnícka obrana pred ochranárskou demagógiou

  Jozef Marko

  OSOBNOSTI

  Budovateľ a bojovník s kalamitami - Ján Štefánik

  Jozef Marko

  HISTÓRIA

  Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (2. časť)

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – FEBRUÁR  

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Dušan Schmidt  

  Dominik Belica

  RECENZIA

  Život zasvätený lesu 

  Alena Pástorová

 • Časopis Letokruhy 2020/01

  TÉMA

  Novela Zákona o lesoch

  Sprísnenie podmienok vykonávania náhodnej ťažby

  Novinky a zmeny z prednášok

  Výklad, metodiky a potreby lesníckej prevádzky

  Anketa

  ŠTÁTNE LESY

  Aký bol rok 2019 v štátnom podniku LESY SR 

  NEŠTÁTNE LESY

  Vy sa pýtate, my odpovedáme

  Ťažia stromy cieľových hrúbok

  REPORTÁŽ

  Namiesto smreka aj osem druhov drevín

  POLEMIKA

  V centre pozornosti: PBOL

  Michal Tomčík

  AKTUÁLNE

  Konferencia Financovanie 2019 Lesy-Drevo

  Iveta Hajdúchová

  Klimatická zmena, lesy a lesníctvo na Slovensku

  Jozef Konôpka

  Kalendár prírody

  Miroslav Saniga

  Vojna volov pod Poľanou

  Emil Rakyta

  V akom stave máme naše lesy? (18. časť)

  Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

  Chápať les ako živý organizmus

  Veronika Jaloviarová

  LESNÍCKE ŠKOLSTVO

  Lesnícke učebné odbory a duálne vzdelávanie

  Igor Viszlai

  LOS INFORMUJE

  Výskyt škodlivých činiteľov v roku 2019 a prognóza na rok 2020

  Andrej Kunca a kol.

  TECHNIKA

  Motorová pila (Úvod) 

  Vladimír Simanov, Radan Bernacký

  CENY DREVA

  Analýza cien dreva a trhu s drevom v súčasných podmienkach globálnych klimatických zmien

  Miloš Gejdoš

  SPRAVODAJSTVO

  Zo sveta    

  Z domova 

  NÁZORY A KOMENTÁRE

  Krok stranou a jsi u jiného cíle! 

  Andrea Pondělíčková

  Vždy vyžadujte fakty!

  Igor Gorec

  Ostrým perom

  Ján Fillo

  Klimatické zmeny zvládne spoločnosť s lesníkmi, nie bez nich

  Jozef Marko

  OSOBNOSTI

  Ján Bavlšík – HÚL-ke ostal verný 38 rokov

  Jozef Marko

  HISTÓRIA

  Povojnové lesnícke opatrenia pre partizánov a vojnových invalidov

  Viliam Stockmann

  Výročia a jubileá – JANUÁR

  Mária Rošková

  FOTORUBRIKA

  Fotograf prírody – Vilo Polonec

  Dominik Belica

  RECENZIA

  Knižný skvost  

  David Vaca

  O patronech myslivosti a jiných světcích 

  Alena Pástorová

Hlavné správy

Takzvané Tarabove čistky v envirorezorte vraj ohrozujú miliardy z EÚ: Podľa ministra je to nezmysel, Slovensko bude mať tento rok 600 miliónov eur

Takzvané Tarabove čistky v envirorezorte vraj ohrozujú miliardy z EÚ: Podľa ministra…

O čom sa píše

Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba robí spomedzi ministrov zrejme najväčšie čistky. Uviedla to Nadácia Zastavme korupciu s tým, že...

Prečítajte si viac
Podrobnejšie informácie k nariadeniu o odlesňovaní: Často kladené otázky aj súvisiace odkazy

Podrobnejšie informácie k nariadeniu o odlesňovaní: Často kladené otázky aj súvisiace odkazy

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR včera zverejnilo na svojom webe aktuálnu informáciu, ktorá sa týka NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY...

Prečítajte si viac
Pri Ponikách ochranári zastrelili medvedicu a jej tri mláďatá: V okolí obce sa v ostatnom období pohybuje viacero medveďov, samospráva eviduje 36 podnetov

Pri Ponikách ochranári zastrelili medvedicu a jej tri mláďatá: V okolí obce…

O čom sa píše

V katastrálnom území obce Poniky v okrese Banská Bystrica ochranári odstránili problémovú medvedicu. Zastrelené boli aj jej tri mláďatá, s...

Prečítajte si viac
Komentár: Keď sa prestane loviť...

Komentár: Keď sa prestane loviť...

O čom sa píše

Dnešný svet prechádza neustále zmenami a každý človek môže mať slovo. Na jednej strane je to dobré, ale na druhej strane...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora