Prihlásiť

Archív časopisu LES & Letokruhy

Časopis Letokruhy 2020/04

TÉMA

Vplyv ochrany prírody na ekonomiku lesného hospodárstva

Jozef Bystriansky

ŠTÁTNE LESY

Pri pohľade na kalamitu im zovrelo hrdlá. Z večera do rána bola lesnícka robota zničená

NEŠTÁTNE LESY

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Les majú v sebe

S urbárnikmi a lesomajiteľmi zo Súľova a okolia o tom, ako im má štát pomôcť

POLEMIKA

Prírode blízke obhospodarovanie lesa v praxi

Dušan Krajniak

AKTUÁLNE

Les nesmie byť bankou pre štátny rozpočet

Rozhovor s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánom Mičovským

Meniaca sa klíma – od globálnych aspektov k ochrane lesa na Slovensku

Bohdan Konôpka

Manažment európskych lesov v podmienkach klimatickej zmeny

Igor Viszlai ml., Michal Vančo

V akom stave máme naše lesy? (21. časť)

Rozhovor s Ing. Vladimírom Šebeňom, PhD. z LVÚ – NLC Zvolen

Kalendár prírody

Miroslav Saniga

HÚL je dlhodobo akceptovaná vlastníkmi aj obhospodarovateľmi lesov

Predstavujeme Ústav hospodárskej úpravy lesov vo Zvolene (NLC-ÚHÚL)

LESNÍCKE ŠKOLSTVO

Odovzdaná štafeta

Rozhovor s odstupujúcim a nastupujúcim dekanom Lesníckej fakulty TU Zvolen

LOS INFORMUJE

Mníška veľkohlavá a jej gradácia v rokoch 2019 - 2020

TECHNIKA

Motorová pila (IV.časť) - Animálně a parou poháněné pily

Vladimír Simanov, Radan Bernacký

SVETOVÉ LESNÍCTVO

LESY V EURÓPE III. Andorra, Athos

SPRAVODAJSTVO

Zo sveta

Z domova

NÁZORY A KOMENTÁRE

O kalamite, jablkách a zdravom rozume

Jozef Marko

Ostrým perom

Ján Fillo

Zonace Národního parku Šumava - Dvacet let nestačilo

Simanov

LESNÍCKE DYNASTIE

Po horách kráčajú v šľapajach svojich otcov a dedov

Predstavujeme lesných inžinierov Jána, Petra a Michala Líškovcov

OSOBNOSTI

Život plný príbehov– Štefan Schneider

Alena Pástorová

HISTÓRIA

Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (4. časť)

Viliam Stockmann

Výročia a jubileá – APRÍL

Mária Rošková

FOTORUBRIKA

Fotograf (nielen) prírody – Gustáv Hegedűš

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. 80-ročný

Rudolf Midriak

Za Jankom Králikom

Viliam Stockmann

Mníška veľkohlavá a jej gradácia v rokoch 2019 - 2020

Milan Zúbrik, Slavomír Rell, Andrej Kunca, Juraj Galko, Jozef Vakula, Roman Leontovyč, Andrej Gubka, Christo Nikolov 

O výskyte mníšky veľkohlavej sme písali v časopise Letokruhy 02/2019. Začiatkom roku 2019 sme konštatovali, že „mníška veľkohlavá v roku 2018 zvýšila svoju početnosť na výmere viac ako 17 400 ha. Z toho na výmere cca 15 100 ha dôjde len k slabému žeru a k približne 5 – 20 % defoliácii stromov. Na ploche s výmerou cca 2 300 ha dôjde v roku 2019 k stredným až silným žerom, s defoliáciou 70 – 100 % - nakoľko početnosť tam kolíše medzi 2 – 20 znáškami priemerne na 1 strom. Lokality s najvyššou početnosťou škodcu sú v okolí Šenkvíc a Budmeríc (Lindava) a tiež v okolí Čifár a na niektorých ďalších miestach.“

Povojnové obdobie v lesnom hospodárstve (4. časť)

Dôsledky Februára 1948 na lesné hospodárstvo

Slovenské lesné hospodárstvo bolo po vojne poplatné všeobecným následkom vojny, vojnovým škodám na základných prostriedkoch a predmetoch, ďalej chýbajúcej techniky a pravdaže personálnej nedostatočnosti najmä vo vysokoškolských kádroch. Nezabúdajme, že Slovensko v období 1919 – 1938 neposkytovalo možnosť vysokoškolského lesníckeho vzdelania. Pri vzniku 2. Československej republiky a Slovenskej Krajiny, museli Slovensko opustiť všetky lesnícke vysokoškolské kádre českej národnosti. Neskôr za Slovenského štátu lesnícke vysoké školstvo síce už opäť zákonom č.188/139 existovalo pod strechou Slovenskej vysokej školy technickej, ale prví absolventi boli k dispozícii až koncom vojny, aj to len v zanedbateľných počtoch.

Pri pohľade na kalamitu im zovrelo hrdlá. Z večera do rána bola lesnícka robota zničená

V priebehu dvoch mesiacov zasiahli OZ Beňuš tri vetrové kalamity. 

Prvá vetrová kalamita pováľala približne 25 000 kubíkov drevnej hmoty v lesných porastoch na území Lesnej správy Beňuš rovnomenného odštepného závodu š. p. LESY SR v noci z 23. na 24. decembra 2019. Zo 4. na 5. februára tohto roka sa prehnala porastmi druhá víchrica, ktorá škody v lesných porastoch zdvojnásobila. Do tretice sa oprel do stojacich stromov silný vetrisko z 23. na 24. februára. O tom, čo spôsobil, sme sa porozprávali na správe i v teréne s vedúcim Lesnej správy Beňuš Ing. Martinom Kovalčíkom a ťažbovým technikom Pavlom Maruškinom. Stretli sme sa len dva dni po tretej pohrome, takže ešte nemohlo byť jasné, aký je jej rozsah z hľadiska objemu, ale čo sa týka kalamitnej plochy, ide o približne 200 hektárov, čo je pre lepšiu predstavu výmera 333 futbalových ihrísk.

Hlavné správy

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene o stretnutí so zástupcami spoločnosti PRP: Možnosti spolupráce vo vede, výskume, záverečných prácach, stážach a praxi

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene o stretnutí so zástupcami spoločnosti PRP:…

Aktuálne

Katedra drevárskych technológií Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene informuje na sociálnej sieti o tom, že na 22. apríla 2024 pripravila...

Prečítajte si viac
Analýza: Premnoženie raticovej zveri

Analýza: Premnoženie raticovej zveri

O čom sa píše

V posledných rokoch sme zaznamenali výrazný nárast počtu raticovej zveri a veľkosti ich geografického areálu, pričom došlo k jej premnoženiu. To malo dopad...

Prečítajte si viac
Názor: Keď zlodej kričí - chyťte zlodeja

Názor: Keď zlodej kričí - chyťte zlodeja

Aktuálne

Toto prirovnanie mi prišlo na um, keď som čítal rozhorčenie bývalého štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Michala Kiču. Demokrata...

Prečítajte si viac
Envirorezort sa dohodol s KDH: Odstrel medveďa bude možný pri ohrození života, zdravia, majetku alebo hospodárskych záujmov

Envirorezort sa dohodol s KDH: Odstrel medveďa bude možný pri ohrození života…

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR sa dohodlo s opozičným KDH na zmene zákona, ktorý bude riešiť odstrel medveďa mimo správneho konania...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora