Prihlásiť

Projekt spolupráce s moldavskými lesníkmi

Medzinárodná spolupráca je jednou z priorít Národného lesníckeho centra (NLC). V uplynulých rokoch vstúpilo NLC do viacerých cezhraničných partnerstiev a medzinárodných projektov, čo je jasný dôkaz jeho vysokého medzinárodného kreditu a dôveryhodnosti. Okrem spolupráce na poli vedy a výskumu sú tu projekty, kde NLC ponúka svoje know-how aj v iných oblastiach: napríklad v uplynulom roku bol schválený spoločný projektový zámer s moldavskými partnermi v oblasti udržateľného využívania prírodných zdrojov so zameraním na  environmentálneho vzdelávania, obnovu a monitoring lesov. Moldavskí lesníci využijú aj slovenské skúsenosti z osvedčených projektov lesnej pedagogiky a pozitívnej prezentácie lesníctva.

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky (NLC-CTPLP) pokračuje v úspešnej medzinárodnej spolupráci v oblasti environmentálneho vzdelávania a pozitívnej prezentácii lesníctva. V ostatných rokoch NLC-CTPLP v spolupráci s ukrajinskými partnermi úspešne realizovalo projekt, ktorého výsledkom bola Koncepcia lesnej pedagogiky pre podmienky Ukrajiny.

V roku 2022 bol v rámci rozvojovej spolupráce ktorú reprezentuje  SlovakAid schválený projektový zámer Transfer poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov na príklade lesnej pedagogiky. Realizácia projektu začala v novembri 2022 a počas nasledujúcich 18 mesiacov sa zameriava na transfer poznatkov a skúseností do Moldavska. Hlavné aktivity projektu sú orientované na transfer poznatkov, týkajúcich sa obnovy lesov a monitoringu, ako aj posilnenia pedagogických zručností lesníkov prostredníctvom semináru a environmentálneho vzdelávania na príklade lesa. Aktivity projektu sú venované aj príprave lesníckych dní v Moldavsku. Hlavným partnerom projektu je Lesnícka štátna agentúra Moldavskej republiky, ďalším partnerom je Asociácia žien v lesníctve v Moldavskej republike. Náklady na projekt sú vo výške 96 tisíc € s 10% spolufinancovaním.

Podľa slov Milana Sarvaša, koordinátora projektu, „je prirodzenou ambíciou NLC pokračovať v medzinárodnej spolupráci v oblasti environmentálneho vzdelávania na príklade lesa a pozitívnej prezentácii lesníctva. Pred vyše 20 rokmi sa slovenskí lesníci inšpirovali príkladom Rakúska v oblasti lesnej pedagogiky. Počas tohto obdobia sa táto oblasť stala nielen integrálnou súčasťou činnosti významných lesníckych organizácii, ale sme schopní tento úspešný koncept environmentálneho vzdelávania transferovať do ďalších krajín, medzi ktoré patrí aj Moldavsko. Sme presvedčení, že aj schválenie tohto projektu poukazuje na schopnosť lesníckeho sektora reagovať na nové výzvy nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni.“

V dňoch 18. - 22. apríla navštívil Zvolen projektový tím z Moldavska. Program návštevy pre šesťčlennú delegáciu bol vyskladaný z odborných prednášok zameraných na prezentáciu slovenského lesníctva, inovácií v umelej obnove lesa a monitoringu lesov na Slovensku a tiež exkurzií na do lesnej škoôly Mláčik pri Zvolene a v Harmaneckej doline. Moldavskí lesníci sa zúčastnili aj 17. ročníka podujatia Lesnícke dni vo Zvolene. V LignoSilva - Centre of Excellence of Forest-based Industry videli moderný 3D CT skener guľatiny dreva a jeho uvedenie do prevádzky.

„V súčasnosti sa v Moldavsku zameriavame na zvýšenie lesnatosti našej krajiny. Poznatky zo Slovenska nám pomôžu zvýšiť povedomie o dôležitosti lesov pre verejnosť, zistiť ich zdravotný stav a nastaviť akčný plán pre dosiahnutie nášho cieľa,“ zhodnotila návštevu členka projektového tímu z Moldavska, Victoria Covali, ktorá je tiež členkou Asociácie žien v lesníctve. Na otázku, či v Moldavsku organizujú oslavy lesníckych sviatkov, odpovedala: U nás v Moldavsku slávime Deň lesov 11. marca podľa FAO. Od tohto dňa začína kampaň Mesiac lesov, ktorý končí spravidla 15. apríla, kedy podľa agrotechnických termínov u nás končí jarné zalesňovanie. Účasť na vašich Lesníckych dňoch je pre nás veľmi inšpiratívna, videli sme široké spektrum rôznych aktivít, oslovujúcich verejnosť. Sme radi, že môžeme zdieľať vaše najlepšie skúsenosti a prenášať ich do praxe u nás.“

Lídri Európskej únie udelili počas zasadnutia Európskej rady 23. júna 2022 Moldavsku štatút kandidátskej krajiny EÚ. V širších súvislostiach je spomínaný projekt transferu lesníckych poznatkov podporou moldavských integračných ambícií.

 

Z podkladov NLC spracoval Peter Gogola

Hlavné správy

Petícia proti vyhláseniu národného parku: O lesy sa starali generácie lesníkov a miestnych obyvateľov

Petícia proti vyhláseniu národného parku: O lesy sa starali generácie lesníkov a…

O čom sa píše

Petíciu proti vyhláseniu Národného parku Křivoklátsko podpísalo podľa jej autorov 11 305 ľudí. Autori ju odoslali petičnému výboru Poslaneckej snemovne...

Prečítajte si viac
Vzácne jedle prežili svetové vojny aj kalamity, bobrom neodolali: Lesníci a ochranári sa dohodli, že zrušením bobrích hrádzí zachránia najvzácnejšie stromy

Vzácne jedle prežili svetové vojny aj kalamity, bobrom neodolali: Lesníci a ochranári…

O čom sa píše

Televízia RTVS v správach informovala o tom, že kolónia bobra sa v jednej z tatranských rezervácií udomácnila natoľko, že zaplavila...

Prečítajte si viac
Envirorezort citlivo vníma informácie o dopadoch zonácií národných parkov: Diskusia má prebiehať otvorene, pravdivo a konštruktívne

Envirorezort citlivo vníma informácie o dopadoch zonácií národných parkov: Diskusia má prebiehať…

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR eviduje nepravdivé tvrdenia ohľadom procesov zonácií. Pre ochranu našich najvzácnejších lokalít je podľa rezortu nevyhnutné, aby...

Prečítajte si viac
LESY SR chcú zvýšiť zastúpenie duba v lesných porastoch: V mladších lesoch je jeho podiel priemerne 6,5 percentný

LESY SR chcú zvýšiť zastúpenie duba v lesných porastoch: V mladších lesoch…

Aktuálne

Zástupcovia š. p. LESY SR 24. a 25. Mája 2023 navštívili územie lesnej správy Sellye v Maďarskej republike, ktoré obhospodaruje...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora