Prihlásiť

Je potrebné naučiť sa komunikovať

Rozhovor s hovorcom Národného lesníckeho centra Ing. Igorom Viszlaiom, PhD.

Uplynul rok od Vášho nástupu na pozíciu hovorcu. Početnosť mediálnych výstupov a ich široký záber je jasným dôkazom, že po Vašom príchode nabrala komunikácia NLC na kvalite i na dynamike. Pokúsme sa urobiť stručný odpočet toho, čo sa za uplynulý rok podarilo.

Ďakujem za uznanie, ale nie je to len mojou zásluhou. V prvom rade bolo potrebné nastavenie určitých pravidiel a samozrejme stanovenie si cieľa, ktorý chceme komunikáciou dosiahnuť. Tým cieľom je prezentovať NLC ako špičkovú odbornú inštitúciu, ktorá disponuje objektívnymi a relevantnými údajmi o lesoch a lesníctve. Táto myšlienka našla pochopenie ako vo vedení NLC, tak aj naprieč zamestnancami, ktorí sú pri príprave podkladov nenahraditeľní. Tiež sme pristúpili k zmene v rámci komunikácie na sociálnych médiách. Pretože tie, či sa nám to páči alebo nie, dnes ako sa hovorí „hýbu svetom“. V rámci komunikácie sa snažíme o predstavenie odborných tém, aktivít a činností NLC formou, ktorá je pre široké publikum pochopiteľná, pútavá, ale zároveň nijakým spôsobom neznižuje odbornú stránku veci.

V uplynulom roku sa nám okrem výrazne zvýšenej aktivity na Facebooku podarilo viacero úspešných televíznych projektov. Okrem tradičnej relácie RTVS Halali, kde má NLC svoje stabilné miesto, sme nadviazali spoluprácu s televíziou TA3, kde raz do mesiaca v rámci relácie „Raňajky“ predstavujeme zaujímavé lesnícke témy. V spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou sme vytvorili 17 dielny seriál ZDRAVÝ LES o lesoch a lesníctve, ktorý môžu diváci sledovať rovnako na televízii TA3 vždy v pondelok, utorok a stredu o 19:30. Taktiež sme stabilným partnerom v rôznych diskusných reláciách vo verejnoprávnej televízii a rozhlase, kde sa odborníci z NLC objavujú v podstate na mesačnej báze. Okrem toho úspešne spolupracujeme napríklad s portálom Veda na dosah a ďalšími odbornými portálmi.

V neposlednom rade začalo Národné lesnícke centrum vydávať viaceré odborné stanoviská k aktuálnym témam, ktoré hýbu Slovenskom a lesníckou komunitou.

Viem, že okrem externej komunikácie ste naštartovali aj komunikáciu internú, myslím v rámci inštitúcie, ktorej ste hovorcom.

Áno, okrem prezentácie NLC verejnosti sme sa tento rok snažili predstaviť celé NLC aj jeho zamestnancom – nie žeby nevedeli kde pracujú, ale predsa len 3 odborné ústavy a 2 centrá ponúkajú širokú paletu činností a nie každý tak vie, čo jeho kolegovia presne robia. Preto sme zorganizovali nultý ročník aktivity „Týždeň otvorených kancelárií“, kde sa každý deň predstavila jedna organizačná zložka a ostatní zamestnanci sa mohli prejsť po pracoviskách, laboratóriách, či kanceláriách kolegov a zistiť, čomu sa v rámci svojej práce venujú.

Týždeň sme ukončili stretnutím s dôchodcami, ktorí na NLC v minulosti pôsobili a v krátkosti sme im predstavili aktuálne dianie na NLC. Rovnako sa mohli prejsť po svojich bývalých pracoviskách a zistiť, kam sa NLC za posledné roky posunulo.

Okrem toho sme pripravili aj akciu „Babie leto v arboréte Kysihýbel“ – teambuldingovú aktivitu pre zamestnancov v arboréte Kysihýbel, ktoré je v správe NLC, avšak mnoho zamestnancov v ňom nikdy nebolo. Odborné sprevádzanie, opekačka a aktivity lesnej pedagogiky boli príjemným spestrením pracovnej doby.

Veríme, že nulté ročníky v budúcom roku pretavíme do vylepšených prvých ročníkov a zamestnancom opäť prinesieme aktivity, ktoré im spríjemnia prácu v našej inštitúcii.

Významným nástrojom práce s verejnosťou je lesná pedagogika. Minulý rok sa uskutočnila konferencia „20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku“. Ako vnímate jej potenciál a kam sa bude v budúcnosti uberať?

Lesná pedagogika ako taká je veľmi dobrým nástrojom na pozitívnu komunikáciu práce lesníka. To, že v minulom roku oslávila 20 rokov svedčí o tom, že je pevnou súčasťou environmentálneho vzdelávania na Slovensku a stále má čo ponúknuť – či už novými témami, či metódami, ktoré sa pri realizácii aktivít využívajú.

Úlohou NLC – Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky je koordinovať aktivity lesnej pedagogiky na Slovensku, vzdelávať a metodicky viesť lesných pedagógov a zapájať sa do národnej i medzinárodnej spolupráce. Lesnú pedagogiku vnímam ako živý nástroj pre komunikáciu s rozvíjajúcim sa potenciálom - za 20 rokov sme vytvorili úspešné projekty ako Lesnícke dni, Les ukrytý v knihe a Detská lesnícka univerzita, zapájame sa do medzinárodných výziev ako Medzinárodný deň lesov, Deň lesov a im podobné. Sme plnohodnotným a aktívnym členom európskej siete lesných pedagógov.

Čo však vnímam ako nevyužitý potenciál je sila spolupráce medzi jednotlivými lesníckymi inštitúciami. Trochu nám chýba spoločná diskusia o spoločných témach a nadšenie spoločne realizovať aktivity lesnej pedagogiky v kampaniach. Všeobecne známe "v jednote je sila" platí aj pre lesnú pedagogiku.

Achillovou pätou komunikácie v lesníctve je koordinácia komunikačných aktivít jednotlivých aktérov v rámci rezortu. Čo si o tom myslíte a kde vidíte riešenie?

Neviem, či práve koordinácia je tým hlavným problémom. Koordinačných stretnutí, stratégií, či koncepcií máme dostatok. Čo však chýba je ich praktická realizácia – síce vieme, čo by sme chceli dosiahnuť, možno aj teoreticky pomenujeme ako to dosiahnuť, avšak prakticky sme v realizácii neefektívni. Aj preto sme na NLC ustúpili od plánovania a stratégií, ale radšej prinášame konkrétne výstupy – či už na dennej báze v rámci sociálnych médií, týždennej báze – formou tlačových správ a konferencií, či plánovaných aktivít počas celého roka.

Tiež je potrebné naučiť sa komunikovať jednoducho, pútavo a aktuálne a tiež pochopiť, že bez efektívnej komunikácie budeme stále „tí zlí lesníci ...“. Tu vidím rezervy jednotlivých aktérov v rámci rezortu.

Riešenie vidím hlavne v praktickej spolupráci – nie len formálnej a deklarovanej, ale aj realizačnej. Dobrým príkladom je napríklad spomenutá relácia ZDRAVÝ LES, ktorú sme pripravili v úzkej spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a vystúpilo v nej viac než 50 odborníkov z najrôznejších lesníckych inštitúcií a podnikov.

Ďakujem za rozhovor.

 

Peter Gogola

Hlavné správy

Lesnícki vedci: Jedľa môže byť kľúčovou drevinou v porastových zmesiach, lepšie odolávajúcich klimatickým extrémom

Lesnícki vedci: Jedľa môže byť kľúčovou drevinou v porastových zmesiach, lepšie odolávajúcich…

O čom sa píše

Jedľa má v regióne strednej Európy značný historický i hospodársky význam, ktorý prevyšuje jej súčasné zastúpenie v lesných porastoch, ktoré...

Prečítajte si viac
Fórum o lesoch OSN: Vo svete sa nedarí zastaviť trend odlesňovania, strategickým cieľom je nárast výmery lesov o 3 percentá do roku 2030

Fórum o lesoch OSN: Vo svete sa nedarí zastaviť trend odlesňovania, strategickým…

O čom sa píše

V New Yorku sa minulý týždeň skončilo devätnáste zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF 19). Jednou z hlavných tém bolo vyhodnotiť...

Prečítajte si viac
Vo Zvolene sa konalo 30. valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory: Slabá odozva členskej základne na rôzne výzvy

Vo Zvolene sa konalo 30. valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory: Slabá odozva…

Aktuálne

Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa 15. mája uskutočnilo v poradí už 30. valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory. V úvodných príhovoroch...

Prečítajte si viac
Zajtra je v Česku Deň otvorených lesov: Na 43 miestach zážitky ako najlepšia forma prezentácie lesníctva

Zajtra je v Česku Deň otvorených lesov: Na 43 miestach zážitky ako…

Aktuálne

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a jeho členovia organizujú tento rok pre verejnosť 3. ročník...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora