Prihlásiť

Certifikácia PEFC je jedným z nástrojov ešte zodpovednejšej starostlivosti o lesy

SLOVWOOD je najväčšia obchodná spoločnosť na slovenskom trhu v oblasti obchodovania s drevnou hmotou a biomasou

V rubrike nazvanej PUTOVANIE DREVA predstavujeme v spolupráci so združením PEFC Slovensko držiteľov PEFC certifikátu spotrebiteľského reťazca (C-o-C, Chain of Custody), zapojených do mechanizmu na sledovanie certifikovanej drevnej suroviny z lesa po konečné výrobky, čím sa darí zabezpečiť, že drevo, drevné vlákna a nedrevné produkty lesa, obsiahnuté vo výrobkoch, je možné spätne sledovať až k certifikovaným lesom.

Certifikácia C-o-C tvorí významnú súčasť systému PEFC, pretože zaručuje, že vyhlásenia o výrobkoch, ktoré pochádzajú z lesov sú dôveryhodné a kontrolovateľné v celom dodávateľskom reťazci. Certifikácia C-o-C sa používa na certifikáciu celého hodnotového reťazca lesných produktov.

Na Slovensku je certifikovaných v spotrebiteľskom reťazci PEFC 116 subjektov, dnes hovoríme o význame a prínosoch zapojenia do spotrebiteľského reťazca lesných produktov s riaditeľom spoločnosti SLOVWOOD Ružomberok, a.s., členom skupiny Mondi SCP, Ing. Luďkom Heraltom, PhD.

Predstavte prosím v krátkosti vašu firmu, čím sa zaoberá a aké má postavenie na trhu?

SLOVWOOD Ružomberok, a. s., je najväčšia obchodná spoločnosť na slovenskom trhu v oblasti obchodovania s drevnou hmotou a biomasou. Je súčasťou najväčšieho spracovateľa dreva na Slovensku – Mondi SCP a. s, pre ktorého je jediným dodávateľom suroviny na báze dreva. SLOVWOOD sa zaoberá nákupom týchto produktov aj pre ostatných zákazníkov, z ktorých najväčší podiel tvoria sesterské závody v skupine Mondi v okolitých krajinách.

Tržby za rok 2020 sa blížili k úrovni 120 mil. eur. Naša spoločnosť poskytuje svojim klientom (od vlastníkov lesov až po spracovateľov dreva) profesionálne a konkurencieschopné riešenia, pri zachovaní etických hodnôt a trvalej udržateľnosti rozvoja lesov. Vzhľadom na objem spotreby v našich výrobných kapacitách zahŕňa portfólio našich dodávateľov spektrum subjektov z celého Slovenska i z okolitých krajín. Približne 70 percent drevnej hmoty nakupujeme na Slovensku, zvyšných 30 percent v okolitých krajinách v okruhu cca 250 – 300 kilometrov.

Certifikačná schéma vítanou nadstavbou systému riadenia procesu nákup dreva

Čo motivovalo vašu firmu, aby sa stala súčasťou spotrebiteľského reťazca lesných produktov C-o-C?

Certifikačné schémy sú súčasťou trhu s drevom niekoľko desaťročí. Časť obchodných partnerov Mondi SCP a. s. požaduje papier, prípadne celulózu v zmysle certifikačnej schémy. Pre niektorých zákazníkov je certifikácia prvotným kritériom, či produkt vôbec nakúpia. Certifikácia je súčasťou našej politiky trvalo udržateľného rozvoja a nezanedbateľnou mierou prispieva k eliminácii kontroverzných zdrojov drevnej suroviny.

Certifikácia nám pomáha vypĺňať vysoké štandardy, typické nielen pre Mondi, ale pre všetky veľké spoločnosti. Keď sme si stanovovali štandardy nákupu dreva, tak sme ako držiteľ certifikátu spotrebiteľského reťazca využili aj šablóny, používané v certifikačnej schéme PEFC. Vnímali sme ich ako vítanú nadstavbu nad systémom riadenia kvality a systémom riadenia procesu nákupu dreva, ktorý je samozrejme prioritný.

Aký je váš názor na obhospodarovanie lesov na Slovensku, aké sú vaše skúsenosti s dodávateľmi drevnej suroviny?

Na súčasný stav lesov a lesníctva sú v našej spoločnosti rôzne uhly pohľadu. Nedá sa povedať, že zainteresované strany sa nevyhli chybám v minulosti, avšak faktom zostáva to, že výmera lesov, spolu zo zásobami dreva v porastoch stále narastá, čo najlepšie vypovedá o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov.

Pomer výšky ročných ťažieb k celkovým prírastkom lesov na Slovensku hovorí o tom, že nežijeme na úkor budúcnosti, ale pracujeme v udržateľnom režime. Naša spoločnosť sa zaväzuje nielen k napĺňaniu všetkých legislatívnych predpisov, či certifikačných požiadaviek, ale súčasťou našich hodnôt je ísť nad rámec týchto politík.

Vlastníkom lesov pomáhajú adekvátne zhodnotiť všetku drevnú hmotu

Kde vidíte priestor na rozvoj podnikania vašej spoločnosti vo vzťahu k dodávateľom a odberateľom? Aké nástroje na skvalitnenie obchodných vzťahov môžete zaviesť vy, a k zavedeniu akých by ste potrebovali podporu štátu z pohľadu potrebnej legislatívy?

Naším cieľom je ísť čo najbližšie k vlastníkom lesa a ponúknuť im kompletný servis, či už v predaji sortimentov dreva, biomasy v niektorých prípadov vlastníkov aj reziva. Vieme ako súčasť skupiny Mondi ponúknuť vlastníkom lesov adekvátne riešenia prioritne v rozličných sortimentoch surového dreva listnatých drevín. Taktiež ponúkame riešenia v ihličnatej guľatine a vláknine.

Vlastníci lesov často odsúvajú ťažby v listnatých porastoch z rôznych dôvodov. Z tohto dôvodu sa tak zvyšujú zásoby dreva v listnatých lesoch. Preto majiteľom lesov ponúkame riešenia v spolupráci so spracovateľmi dreva, ktorí spracovávajú drevo s vyššou pridanou hodnotou. Tým ich motivujeme a pomáhame adekvátne zhodnotiť všetku drevnú hmotu.

Sme súčasťou lesnícko-drevárskeho komplexu a uvedomujeme si prínos k jeho existencii. Našim cieľom je v udržateľnej miere prispievať k rozvoju jeho potenciálu. Je mimoriadne dôležité, aby došlo k vyjasneniu vzťahov štátu, štátnych a NGO politík vo vzťahu k lesu a majiteľom pôdy. Z nášho pohľadu vidíme priestor v rozvoji udržateľného a obnoviteľného surovinového potenciálu Slovenskej republiky, nezanedbateľného príspevku do cirkulárnej ekonomiky, znižovania uhlíkovej stopy domácej surovinovej základne na úkor importu surovín a produktov.

Myslíte si, že dodržiavanie PEFC štandardu TUOL je zárukou zodpovednej starostlivosti o lesy poskytujúce všetky človekom žiadané služby a produkty?

Certifikácia PEFC je jedným, nie však jediným, z nástrojov ako lesníctvo posúvať k ešte zodpovednejšej starostlivosti o lesy. Na druhej strane je to priestor pre presadzovanie myšlienok a inšpiráciu ako postupovať pri uplatňovaní trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Je nástrojom nielen pre nás, spracovateľov, ale aj pre obhospodarovateľov ako ponúknuť zákazníkom pridanú hodnotu pod dohľadom nezávislej strany, ktorá deklaruje, že stanovené požiadavky boli naplnené.

Ďakujem za rozhovor.

Jozef Marko

Hlavné správy

Odborný seminár o aktuálnych hrozbách pre listnaté lesné porasty: Lykožrút bukový a hynutie jaseňov

Odborný seminár o aktuálnych hrozbách pre listnaté lesné porasty: Lykožrút bukový a…

O čom sa píše

Oblastná lesnícka komora Košice v spolupráci s Národným lesníckym centrom – Lesníckym výskumným ústavom a Lesníckou ochranárskou službou, štátnym podnikom LESY SR...

Prečítajte si viac
Názor: Prečo sa ochranári v odhade počtu medveďov mýlia?

Názor: Prečo sa ochranári v odhade počtu medveďov mýlia?

Aktuálne

Ako vedecký pracovník, ktorý pracoval v oblasti biochémie a molekulárnej biológie štyridsaťosem rokov, som zvyknutý na exaktné vyjadrovanie sa a jednoznačnú interpretáciu...

Prečítajte si viac
TÝŽDŇOVKA: Starostlivosť o les a poľovačka v jednom. Dá sa to, ale problémy pretrvávajú

TÝŽDŇOVKA: Starostlivosť o les a poľovačka v jednom. Dá sa to, ale…

Aktuálne

Urbár Závažná Poruba, vlastniaci viac ako 2 000 hektárov pôdy a hospodáriaci na výmere 1 617 hektárov lesných porastov, má vyše...

Prečítajte si viac
V Lesoch mesta Brezno výstavba troch vodozádržných nádrží: Jedna bude zásobovať vodou aj lesnú škôlku

V Lesoch mesta Brezno výstavba troch vodozádržných nádrží: Jedna bude zásobovať vodou…

O čom sa píše

Breznianska samospráva prostredníctvom Lesov mesta Brezno realizuje z dotačných zdrojov výstavbu troch vodozádržných nádrží na pozemkoch mesta v obci Michalová...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora