Prihlásiť

Nám všetkým sa treba cez edukáciu učiť tolerancii

Rozhovor s predsedom Slovenskej lesníckej komory Ing. Milanom Dolňanom

 Predseda Slovenskej lesníckej komory (SLsK) Ing. Milan DOLŇAN v úvode nášho rozhovoru sumarizuje najdôležitejšie udalosti uplynulého roka. Hovorí, že novela zákona o ochrane prírody a krajiny pútala v roku 2021 veľa pozornosti aj úsilia SLsK. Okrem bežnej práce, ktorá bola narušená obmedzeniami a zákazmi, minulý rok priniesol podľa jeho slov finalizáciu mimoriadne dôležitého dokumentu z pohľadu lesov a lesníctva - Národného lesníckeho programu. Jeho schválenie vládou vzhľadom na EÚ legislatívu je odsunuté na záver tohto roka. M. Dolňan chce veriť tomu, že ešte bude možné v tomto procese nejaké úpravy vykonať. Veľmi dobre by podľa jeho názoru bolo, ak by dokument schvaľovala nielen vláda, ale aj parlament a aby bol akceptovaný aj ďalšími vládami. 

Podieľala sa Slovenská lesnícka komora aj na príprave ďalších strategických dokumentov?

Áno, v širokom zastúpení sme sa v pracovných skupinách podieľali na tvorbe Strategického plánu Spoločnej pôdohospodárskej politiky. Pozitívne hodnotím našu aktívnu účasť, no menej pozitívne výsledok nášho úsilia. V rámci pôdohospodárstva sme pre lesy presadili málo zdrojov. Okrem klasického prerozdeľovania v rezorte (pripomínajúcom nás ako piate koleso na voze) a zásady – peniaze k sebe, nedozrel v našej krajine čas na uvedomenie si potreby a financovania lesov. V rámci celej EÚ a sveta sa veľa hovorí, no u nás sa nič nerobí s podfinancovaním lesov. Starší si pamätajú z minulosti staršej ako 30 rokov oveľa ústretovejší postoj k financovaniu lesného hospodárstva. Aj vtedy museli naši predchodcovia argumentovať, lobovať, ale potom to už šlo. 

Prečo to v súčasnosti nejde? Kde sa stala chyba?

Podľa mojich skúseností je tých chýb viac. Po prvé: Zmenou režimu na trhové hospodárstvo došlo k podceneniu plánovania a lesy boli ponechané na samovývoj, t. j. sú financované z predaja dreva. Po druhé: Na začiatku tohto obdobia sa lesy rozdelili podľa vlastníctva a samotné ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa viac alebo menej stará - možno zo zotrvačnosti - o lesy, ktoré má v zriaďovateľskej právomoci. Teda o polovicu výmery lesov na Slovensku. Lesníctvo teda nie je jeden pevný celok. No a po tretie: Nástup aktivizmu namiesto odbornosti a vznik rezortu životného prostredia, ktorý potreboval získať kompetencie. Dokázal si presadiť zákony, ktoré vážne zasahujú do obhospodarovania lesov. V neposlednom rade ide aj o riziko privatizácie rozdrobeného a podfinancovaného lesného majetku. 

Ako v tejto nepriaznivej situácii pre lesy a lesníctvo ďalej? Čo treba podľa vás urobiť?

Z tohto všetkého sa nám treba poučiť a nájsť správnu cestu. Je veľa toho, čo je potrebné naprávať. Pritom východiskový stav bol na Slovensku ukážkový. Bude vôľa pre vznik staronového rezortu lesov a vody? Presvedčíme spoločnosť, že len jednotná správa lesov je najlepší spôsob ich udržania a obhospodarovania pre zdravý ekosystém a vykonávanie všetkých služieb lesa, pre ostávajúcu poľnohospodársku a urbanizovanú krajinu? Vysvedčenie našej práce sme dostali v závere roka 14. decembra v parlamente. Berme ho však ako polročné, nie koncoročné alebo maturitné. Poslaneckou novelou zákona sme sa zaoberali od prvých dní po jej predložení v júni. Od začiatku do konca sme vytýkali náznak podvodnosti celého procesu. 

V čom podľa vás mohol byť tento proces podvodný?

Tak veľký zásah do krajiny nemožno chcieť vyriešiť rýchlo a to poslaneckým návrhom bez absolvovania celého legislatívneho procesu, bez spracovania a vyhodnotenia dopadových štúdií a ekonomického zhodnotenia, nielen pod vplyvom vidiny financovania procesu počas niekoľkých rokov z pôžičky z plánu obnovy. Zúčastnili sme sa pripomienkového konania k plánu obnovy, kde všetky naše argumenty zamietli. No, nie je sa čo čudovať - 1,3 miliardy eur pre ochranu prírody je dostatočný stimul. 

O takzvanej reforme národných parkov rozhodli politické strany a ich poslanci v parlamente. Trvalo im to však dlhšie, ako predpokladali. Prečo?

Keďže sme počúvali, že ide o politické rozhodnutie, oslovili sme opakovane politikov, poslancov, ministrov, predsedu vlády, predsedu parlamentu a prezidentku. Podarilo sa nám to, že novela nešla do parlamentu v lete, i keď proces chceli predkladatelia návrhu urýchliť a v tichosti novelu schváliť. Začala veľká rozprava v spoločnosti, v médiách aj v poslaneckých laviciach. Uvedomili sme si pri rozhovoroch s politikmi, že najväčšia obava je z ulice. Preto sme zorganizovali sériu zhromaždení v regiónoch národných parkov, pred Úradom vlády, v Banskej Bystrici a pri avizovanom hlasovaní trikrát pred Národnou radou SR. Získali sme spojencov: ZMOS, poľnohospodárov, poľovníkov, včelárov a drevárov. Ukázali sme, že sa vieme zorganizovať a kultivovane bez politikov vyjadriť naše postoje. Pripravovali sme pripomienky a argumenty pre politikov a inštitúcie, vydávali tlačové správy a poskytovali rozhovory pre médiá. Politici sa zlepšili v aritmetike, neustále počítali počty poslancov, a to najmä po stiahnutí podpisu predsedu Národnej rady SR spod poslaneckej novely zákona a pri sľube nehlasovať za predložený materiál so všetkými poslancami Sme rodina. Takže v tichosti a rýchlo to nebolo. 

Vráťme sa teda k otázke, čo ďalej? Aké je riešenie, o ktoré by sa mali vlastníci a obhospodarovatelia lesov pokúšať?

Riešením je prienik využitia všetkých možností, ktoré sú v ponuke. Prevziať iniciatívu v riešení stavu, obnoviť a naďalej živiť myšlienku spoločnej odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska. Spoločnosť musí pochopiť, že lesník je dostatočný a najlepší ochranca prírody. Výsledkom jeho práce je zdravý les, drevo je vedľajší produkt ako mnohé ďalšie, no zatiaľ jediné spoločnosťou ohodnotené.

A zlyhanie, ktoré sa zdá byť zlyhaním lesníckeho stavu, je spôsobené vždy tlakom spoločnosti, cez predstaviteľov, ktorí nehľadajú zdroje v tých neocenených službách lesa, ale prioritne v tlaku na obchod s drevom. Dostali sme sa pomyselne na križovatku a dlho sa už rozhodujeme, kadiaľ ísť. Žiadna cesta nie je z hľadiska perfektného spravovania lesnej krajiny ani jediná správna ani ľahká. Chceme zdravé lesy, chceme, aby vyvážene plnili všetky služby pre všetky nárokové skupiny spoločnosti. Je to však také jednoduché a možné? Napadá mi v tomto kontexte výstižné: Nemci vyhnali partizánov z lesa, potom partizáni vyhnali Nemcov z lesa, a napokon sa horár nahneval a vyhnal ich všetkých z lesa.

Aj motorkári sú nároková skupina a radi by zažívali adrenalín svojej záľuby v peknom prostredí lesa. No hubár a poľovník sa s tým ťažko zmieri. Oni chcú na svoj relax ticho a pokoj. Taktiež turisti, cyklisti, rodiny s deťmi, vedeckí pracovníci, zaľúbenci, ale aj drevári či ekológovia, vodári a lyžiari majú rôzne nároky na les. My vieme, ktorý les spĺňa požadované kritériá, je to možné nastaviť a prerozdeliť. No sú na to potrebné zdroje nielen z dreva.

A vzniká druhá úloha – osveta, edukácia. Nárokovým skupinám podať informácie v zrozumiteľnej forme, aby akceptovali, že nemôžu chcieť mať pokoj, relax v tej časti lesa, kde je umožnené trénovať horským cyklistom. Výkony v spravovaní lesa nie sú výrazným obmedzením pre ostatné nárokové skupiny. Veď výchovná ťažba sa na danom mieste vykonáva raz alebo dvakrát za desať rokov. A obnovná dva – trikrát za sto rokov. Práce v pestovnej činnosti nijako rušivo nepôsobia na okoloidúcich, ba ani na vtáctvo. Takže treba sa nám všetkým cez edukáciu učiť tolerancii. 

Aká má byť podľa vášho názoru úloha Slovenskej lesníckej komory v tomto úsilí?

Slovenská lesnícka komora ako stavovská, nepolitická organizácia starajúca sa o odbornosť chce tomuto procesu nastavenia pomôcť. Berme si príklad z našich rôznorodých a pestrých lesov, ktoré navzájom v harmónii spolu existujú. V uplynulom roku sme investovali do profesionálneho natočenia stoviek hodín edukačného materiálu, ktorý uzrie svetlo sveta v týchto dňoch. Ako lesy, aj spoločnosť treba vychovávať, aby celkom nezdivela.

Naším dlhodobým zámerom je združovať čo najviac, najlepšie všetkých lesníkov, odborných lesných hospodárov, ale tiež subjekty v lesníctve a zároveň im poskytovať odbornosť, no pokiaľ budú prostriedky aj právne služby a poradenstvo. Zamyslite sa prosím, keď čítate tieto riadky, prečo ešte nie ste členmi komory. Sme tu pre vás a pre naše lesníctvo a dokážeme toľko, akú početnosť a silu dokážeme v našom úsilí postaviť. V tomto roku máme okrem iných činností ambíciu podľa vzoru väčších komôr aj našu profesionalizovať, keďže aktivít a činností máme nad možnosti dobrovoľníckej práce. Odbornosť, edukatívna činnosť, poradenstvo, legislatíva budú naďalej našou úlohou v lesníctve. Dôležitá úloha je aj vzájomná informovanosť. Preto od 1.1.2022 profesionalizujeme komunikáciu v osobe redaktora časopisu LES & Letokruhy, lesníka a profesionálneho hovorcu Jozefa Marka. Záverom ďakujem za vytvorenie priestoru v časopise LES & Letokruhy, ktorému prajem veľa čitateľov a vám všetkým pevné zdravie v roku 2022. Zostávam s pozdravom Lesu zdar! 

Ďakujem za rozhovor. 

Jozef Marko

Hlavné správy

Dodržiavanie PEFC štandardu - záruka drevnej hmoty zo zodpovedne obhospodarovaných lesov: IRON ART a.s. robí dobrú reklamu našim lesom v 24 krajinách sveta

Dodržiavanie PEFC štandardu - záruka drevnej hmoty zo zodpovedne obhospodarovaných lesov: IRON…

O čom sa píše

Predstavujeme držiteľa PEFC certifikátu spotrebiteľského reťazca (C-o-C, Chain of Custody), zapojeného do mechanizmu na sledovanie certifikovanej drevnej suroviny z lesa po...

Prečítajte si viac
Glosa: Dojmy a pojmy, minister a realita

Glosa: Dojmy a pojmy, minister a realita

Aktuálne

Na portáli Teraz.sk sa môžeme dočítať, že Európsky plán pre zelenú transformáciu, konkrétne boj proti odlesňovaniu, ochrana pred pesticídmi a...

Prečítajte si viac
Komentár: Podľa zistení Národného lesníckeho centra Slovensko ako jediná krajina na svete publikuje on-line informácie o všetkých lesoch

Komentár: Podľa zistení Národného lesníckeho centra Slovensko ako jediná krajina na svete…

Aktuálne

Včera bola predstavená nová aplikácia OTVORENÉ DREVO, ktorú vyvinuli v štátnom podniku LESY SR a ktorá je dostupná na stránke: https://otvorene.lesy.sk/drevo. Verejne prístupné...

Prečítajte si viac
Múzeum TANAP-u ešte stále v rekonštrukcii: Otvoria budúcu stredu

Múzeum TANAP-u ešte stále v rekonštrukcii: Otvoria budúcu stredu

Aktuálne

Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici ostáva zatvorené až do utorka. Návštevníci si tak jeho expozície budú môcť opäť pozrieť v...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora