Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: predaj podielu

predaj podielu 04.04.2017 21:16 #1

Informácia o odpredaji spoluvlastníckeho podielu.Komposesorát Ceriny Poltár, pozemkové spoločenstvo ( ďalej len PS ), so sídlom A.Jiráska 1, 987 01 Poltár, prostredníctvom tajomníčky spoločenstva, oznamuje všetkým podielovým spoluvlastníkom, horeuvedeného pozemkového spoločenstva, že dolu uvedený podielový spoluvlastník pozemkového spoločenstva, vedený na LV č. 379, 504, 505, 519, 520, 523, 525, 526, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934 v k.ú. Uhorské a na LV č. 1580, 1581, 1582, 1623 v k.ú. Slaná Lehota, patriacich do spoločnej nehnuteľnosti, podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov, ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru na odpredaj. V prípade záujmu o kúpu podielu – podielovými spoluvlastníkmi, prosím kontaktujte predsedu spoločenstva: p. Dušana Kelemena – tel. č.: 0917 481 866, alebo tajomníčku spoločenstva Ing. Janu Šulekovú, te. č.: 0907 817 138.Podiel na odpredaj v PS Komposesorát Ceriny Poltár:

1/ 1/ Juraj Garaj – ponúkaný podiel 90/94680 – 0,25 podielu, čo predstavuje 3 884,494 m2 - ponúkaná kúpna suma 17 centov/m2
( čo predstavuje 660,36 €, slovom šestošesdesiat eur, tridsať šesť centov )

Výbor týmto informuje svojich podielnikov, na základe zákona o pozemkových spoločenstvách 97/2013 Z.z. §9 odsek (7)
(Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve,15) ak nejde o prevod podľa § 11 ods. 2. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru; ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe.)

V Poltári dňa: 04.04.2017 Ing. Jana Šuleková,v.r.
tajomníčka poz. spoločenstva
  • Šuleková
  • Šuleková-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Užívateľ
  • Príspevkov: -6
  • Získaných poďakovaní 1
  • Karma: 0
Jana
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora