Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: Dedenie podielov

Dedenie podielov 30.03.2017 18:06 #1

Určite mi niekto z Vás vie poradiť, ako sa dedí podiel.Je možné rozdeliť podiel napr. o výmere 66 árov aj na štyroch dedičov?
Ako to bolo v zákone starom č. 181/1995?
 • xxx
 • xxx-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Dedenie podielov 31.03.2017 10:21 #2

Úprava v zákone 181/1995 bola nasledovná:
§ 8
(3) Ak je viac dedičov alebo spoluvlastníkov, je ten, kto je nadobúdateľom vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti, povinný vyporiadať sa s ostatnými dedičmi alebo spoluvlastníkmi dohodou do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o dedičstve alebo o vyporiadaní spoluvlastníctva. Ak sa dedičia alebo spoluvlastníci nevyporiadajú dohodou v uvedenej lehote, môže každý z nich, spoločenstvo alebo jeho zástupca podať návrh na súd, aby rozhodol o vyporiadaní vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi dedičmi alebo spoluvlastníkmi; najmä ak by vznikol vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti s výmerou menšou ako 2 000 m2 (§ 4 ods. 2).

(4) Na vyporiadanie dedičov alebo spoluvlastníkov podľa odseku 3 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu. /15/


Zákon 180/1995 (o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom) ustanovuje v § 23
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu 48) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva 49) alebo rozhodnutia o dedičstve 50) vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.

(2) Ak sa dedičia nevyporiadajú o dedičstve pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 1, alebo ak v dôsledku týchto podmienok súd nemôže potvrdiť nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, súd rozhodne, že pozemky nadobúdajú dedičia, u ktorých sú najlepšie predpoklady na ich obhospodarovanie. Súd rozhodne aj o povinnosti nadobúdateľa pozemku vyporiadať sa s ostatnými dedičmi.

Teda odpoveď by mohla znieť: 66:4 = 16 árov, čo je menej ako 20 árov a teda nie.
Lenže treba si všimnúť, že zákon hovorí o veľkosti pozemkov, ktoré by mali vzniknúť a nie o veľkosti výmery pripadajúcej na podiel (podiely).
A skutočne, videl som už aj také súčasné dedenia, kde
výmera pripadajúca na podiel je dokonca menšia ako
jeden meter štvorcový.
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Dedenie podielov 31.03.2017 15:52 #3

Podľa zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. dedenie je prechodom a delenie je dovolené. Obmedzenie je iba pri prevode /predaj/.Dedenie malých výmier je však nepraktické pri budúcom predaji podielu a podobne. Ak je známa hodnota podielu, dedičia by sa mali vysporiadať v dedičskom konaní, kto zdedí podiel a ako sa vysporiada s ďalšími dedičmi.Pozemkové spoločenstvá akceptujú delenie podielov v dedičskom konaní, ale zvyšovanie počtu spoluvlastníkov hodnotia negatívne.
 • Anonym
 • Anonym-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora