Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: prosba

prosba 25.04.2017 08:01 #1

Starý výbor úraktický od roku 1992 do r. 2014 bol bsolitne nefunkčný, bez OLH však palivo niektorí protežovaný vyrubavali a vozili bez uhrady. V r. 2014 na VZ bol zvolený nový výbor. Okrem predsedu však nikto z členov ani nevie čo je jeho poslaním, neovladajú základné pojmy uvedené v zákone, ani svoje práva ani povinnosti. Stal som sa členom spoločenstva a zistil som toto všetko. Okrem mňa a môjho brata nikto neprístupil nikdy k zmluve o založení spoločenstva ako to ukladá zákon t.j. do dvoch mesiacov od vzniku vlastníctva k podielu US. Na požiadanie výboru, keďže mám dobré znalosti problématiky, som sa stal akymsi poradcom v záujme im pomôcť bez nároku na odmeny. Avšak vzhľadom na hore uvedené akonáhle citujem zákon a predpisy, ktoré by viedli k poriadku a náprave chýb z minulosti vystúpi, čo vystúpi, doslova komentuje hneď každé slovo, podľa nej je všetko blúd a neprávda. Ostatní podielnici jej vyjadrenia nekomentujú, ale ani sa neozbú. Myslím si že sam preseda to asi nezvládne za danej situácie a som názoru, že spoločenstvo je takmer nefunkčné. Ak máte nejaké skúsenosti prosím dajte na vedomie. Viem, že zákon umožňuje aj likvidáciu, ale podľa mňa je tu vážny nedostatok, likvidátora nahlasí spoločenstvo, ak nie úrad určí likvidátora praktický výbor, toto nemá zmysel, lebo ten to nezvládne podobne ako som vyššie uviedol. VZ je krik a zvadá, sú na ňom aj podielnici a nimi splonomocnené osoby a každy trepe svoje, je to hrozné. Tak to ide z roka na rok. Možno, že prítomnosť štátnej správy a SPF by trochu veci pomohla, ale zákon im to neukladá a za súčasnej štruktúry štátnej správy je až priam sniešne, aké podmienky pre služobnú cestu v čase voľna, kedy sa VZ konajú, by mali zamestnanci splniť. Nividím žiadne východisko, preto som začal túto tému. Dúfam, že si toto všímne aj niekto z ministerstva, kde dnes už niet pomaly odborníka na lesy tobôž na problematiku urbárov.
  • podielnik
  • podielnik-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

prosba 25.04.2017 09:54 #2

Vážený pán podielnik.

Neboli ste náhodou na našom zhromaždení vlastníkov 23.4.2017?

Aj u nás to tak bolo.
Založili sme PS v Roku 2014. Predtým sme boli bez právnej subjektivity, ale mali sme IČO a orgány, ako s právnou subjektivitou.
Zmluvu sme založili vo februári 2014.
Nebolo dovolené ju pripomienkovať a ani stanovy.

Tí, ktorí sme boli vlastníkmi podielov v čase založenia,aj tí mali pristúpiť k zmluve o založení?
V Zákone 97/2013 §9ods. 3 sa píše, že ak niekto nadobudne podiel, tak do dvoch mesiacov má pristúpiť k Zmluve o založení.
Píšete , že ste poradcom predsedu, ktorý iba sám rozumie zákonom.

A čo robí, keď nedá na správnu mieru vlastníkov podielov.?
My sme boli od roku 1996 dve spoločnosti v jednej, čo bolo v rozpore so zákonom.Mohli sme byť, ale mali sme mať v zmluve presné práva a povinnosti.
Drevo, ktoré sa ťažilo na Urbárskych pozemkoch/alebo spol. nehnuteľnosti/
brali podielnici iba tej druhej od roku 2006-2014
A nielen drevo, ale aj nájom od PPD., aj Pol. združenia. .
Pýtala som sa ˇmnohokrát, v akom právnom vzťahu sme boli k PS XXX?
Tá druhá spoločnosť dostala aj podiel na zisku a aj drevo.Ja mám podiely v obidvoch.
Predseda DR sa vlani vyjadril, že keby záležalo od neho, nedá ani korunu. Peniaze treba zhodnotiť.
Ale nie výbor a DR je ten, kto má právo rozhodovať, ale my vlastníci.Pred mesiacom predseda výboru povolil vykopať uloženie kábla cez našu spoločnú nehnuteľnosť. Kto mu dal takéto právo?

Pozemky sme vydržali v rozpore so zákonom a objavili sa tam aj mnohí, ktorí boli dávno mŕtvi..Inštitút vydržania bol porušený aj preto, že sme vydržali aj to, čo sme nemohli mať v užívaní,. V roku 1994 vtedajší výbor predal časť spol. nehnuteľnosti tých, o ktorých vedeli, že všetok majetok prepadol v prospech SR.
V roku 2004-2005 následne sme vydržali aj to.,čo bolo predané už Raz SSC , lebo zákony o Líniových stavbách boli, že zmena vlastníka sa zapíše až potom, ak budú vykúpené všetky diely.Na parcelách mali byť plomby.
A aj boli. Lenže spochybil nový výkupca .
Ja osobne som bola prekvapená, že sme pozemky vydržali./ Urbárske./

Iné to bolo v prípade Lesnej spoločnosti, kde si naši predkovia kúpili horu od ministerstva Pôdohospodárstva v roku 1947.
Bolo ich 162 vlastníkov a tento majetok splácali v splátkach. V roku 1958, podˇˇla zákona č. 2/1958 boli lesné pozemky zabraté štátom, ale vlastnícke právo im zostalo zaručené.a aj podľa zákona z roku 1990.a j Ďalších, ktoré sa týkali reštitučných nárokov.
Aj tu bola istá výmera v roku 1994 predaná tých, ako som písala vyššie.
Aj túto sme vydržali s predanou z roku 1994:

Ale je tu oveľa väčší problém. 1/4 vlastníkov rozhodnutím výboru prišla o tieto podiely, získali ho iní, ktorí na ne nemali nárok.
Tí, ktorí sa podielali na obnovení PS,Zatajili zoznami. Tak skúsený Istý pán Inžinier, ktorý je všade podpísaný, navrhol OZastup., aby schválilo podiel na jeden obytný dom., lebo zoznamy sa stratili.
A čo archívy?
Tak sa vlastníkmi stali celého podielu i takmer 40 noví.,nebyť toho, že podiel je písaný na môjho manžela, ktorého jedna vetva rodiny pochádza od Bytče a druhá z Hontu, tak nezistím že išlo o podvod pri vydržaní.
Manžel ma upozornil na mnohé veci, / IČO,/, uznesenia, razítko s právnou subjektivitou,
Falošné podpisy , , vydržanie s predaným podielom, atď.
Posledne:.
Podozrenie zo subvenčného podvodu pri Tendri za nezákonnú skládku na parcele PS.
Je možné, aby si poslanci, ktorí sú zároveň vo výbore a DR PS sami schvaľovali nenávratné finančné pôžičky od obce?
Aby nezákonný výbor v roku 2013, dovolil výrub súkromnej firme na pozemkoch PS, v roku 2013 bez právnej subjektivity? Ale urobili jednu chybu. presvedčili vo výpovediach Políciu, že nepíli sa stromy na lesnom pozemku, ale vypilovala sa voľakedajšia št. cesta./ SR/
A do toho má čo povedať inšpekcia .

Možno moje príspevky sú tendenčné a zatrpklé , ale nemám rada, keď niekto robí so mňa hlupáka,
Odbočím/ 5 rokov som žiadala obec o odstránenie nezákonných skládok , alebo nájom za užívanie parcely.
V roku 2016 som zastavila spomínaný Tender,. Obec premiestnila z hornej strany pozemkov, na spodnú.
Tak som pred mesiacom poslala Inšpekciu odpadového hospodárstva. Pokuta podľa §13 a od 4000 eur vyššie.
Ale aj tak si vedenie obce neuvedomuje následky. Opäť urobilo iné skládky
v rozpore so zákonom, ale tam ja nemám pozemok.
  • aa
  • aa-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

prosba 26.05.2017 07:26 #3

Nie, nebol som, som z východu. Nečudujte sa, že sa zhodujeme, takéto problémy pretrvávajú v cca 95 % spoločenstiev. Nikto im neposkytol metodickú pomoc, nevysvetlil podstatu urbárov, ale politická situácia si vyžadovala čím skôr odovzdať majetky vlastníkom, dokonca akýmsi domnelým, v ucelených častiach podľa Oberhauserových výnosov, ani len vyhláška nebola. Zákon zošili ako zdrap štyroch hárkov papiera. Pozrite si napr. zákon o obchodnom registri a porovnájte!!! Toto všetko som vedel, robil som v štátnej správe a upozorňoval na veci. Keďže nikto tomu nevenoval pozornosť, urobil som cca 16 stretnutí štatutárov, OLH všetkých subjektov hospodáriacich v lesoch a tam sme riešili problémy a pomáhali subjektom. Takto sa zabranilo u nás podobným výrubom ako začali na Kysuciach a Orave. Môj príspevok zhodný z Vaším, som sa rozhodol dať, aby hore videli, koľko problémov je medzi ľudom na obciach a neriešia sa, avizoval som to stále ministerstvu, avšak takých ako ja odvolal Zsolt, nepotrebujú hore takých ľudí, a terajší politickí posluhovačí bez rozdielu do akej strany patria len pritakávajú, držia hubu a nič nerobia. Mne priratali aj poľovníctvo, lebo tvrdím, že jeho obraz v spoločnosti je katastrofalný, oceňujú sa ľudia čo najviac poľovníctvu poškodili, najviac pytliačili, vo vedení sú prastavitelia štátnej správy napr. sú predsedami komory, funkcionármi zväzu a zároveň dozornými orgánmi štátnej správy, teda samy sebe. Viď Lebocký, aj komora aj zväz!!! Ale vraj to je v poriadku. Ten kto to vidí ako konflikt zaujmov musí preč!!! Klame sa, napr. príjem za poľovné lístky bol súčasť štátneho rozpočtu, teraz lístky vydáva komora a je to jej príjem, na Slovnesku je cca 60000 poľovníkov, lístky sú päťročné aj ročné za ktorých predlženie sa platí nie mala suma a krát 60000 to celé je pre komoru a mínus pre štát. Je toho veľa, ale toto som Vám odpovedal, aby ste vedeli, že na celom Slovensku je to tak a skončí sa to zlé.
  • aa
  • aa-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora