Prihlásiť

Analýza záverov konferencie FOREST EUROPE: Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je plne medzinárodne etablovaný koncept

Lesník a diplomat, odborník z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Boris Greguška, PhD., ktorý v rokoch 2018 – 2020 predsedal Fóru o lesoch Organizácie Spojených národov, zanalyzoval na blogu, publikovanom na stránke SME.sk, prínos nedávnej dvojdňovej konferencie ministrov FOREST EUROPE. V úvode textu konštatuje, že v čase, keď európske lesy zažívajú ťažké chvíle a tí, ktorí sa o ne starajú, sú obviňovaní zo všetkého, i z toho, že zapríčinili tento stav, prichádza „svetlo do tmy“. Európski ministri, ktorí zodpovedajú za lesy, podpísali dva strategické dokumenty, ktoré sú míľnikom v európskej politike o lesoch. Tieto dokumenty už navždy budú niesť názov „bratislavské“, keďže sa tak stalo v rámci nedávnej bratislavskej konferencie FOREST EUROPE. Na stránke Lesmedium.sk zverejňujeme aktuálny blog B. Gregušku.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Budúcnosť, akú chceme: lesy, aké potrebujeme

Konanie bratislavskej konferencie bolo vyvrcholením viac ako päťročného slovenského predsedníctva v tomto celoeurópskom politickom procese o lesoch, ktorý už vyše tridsať rokov požíva záštitu európskych ministrov. Kvôli pretrvávajúcej pandémii sa táto konferencia konala v online priestore. Za účasti zástupcov z viac ako 40 krajín. Jej organizovanie bolo preto extrémne náročnou úlohou pre slovenských organizátorov. Úspech akejkoľvek konferencie však závisí najmä od jej výstupov. Čo teda bolo obsahom ministerskej konferencie?

V zásade išlo o dve veci. O dohodnutie sa na novej spoločnej strategickej vízii pre európske lesy a jej „rozmenenie“ na jednotlivé parciálne ciele. Tieto ciele je potrebné splniť do roku 2030. Tak, aby bola posilnená všestranná úloha, ktorú lesy zohrávajú v trvalo udržateľnom rozvoji. Na prospech celej spoločnosti. V časoch klimatickej zmeny a klesajúcej biodiverzity. Túto vec riešila tzv. Bratislavská deklarácia ministrov.

Druhým, nemenej dôležitým prvkom konferencie bola aktuálna téma adaptácie lesov na klimatickú zmenu. Teda téma, ktorá je mimoriadne citlivo vnímaná aj verejnosťou – väčšinou však iba cez optiku vonkajších prejavov pôsobenia jednotlivých faktorov klimatickej zmeny na lesy. Týmito prejavmi sú častejšie a rozsiahlejšie škody na lesoch, spôsobené napr. vetrom, suchom, hmyzom. S tým súvisí aj otázka riešenia týchto kalamitných situácií lesníkmi (odstraňovanie kalamitného dreva s cieľom ochrany okolitých porastov). Aj tu je však dôležitá prevencia. Teda, aby k takýmto situáciám dochádzalo v budúcnosti čo najmenej. Podľa možností. Kľúčovým pojmom je odolnosť lesov. Táto otázka bola adresovaná v tzv. Bratislavskej rezolúcii ministrov.

Dokonalá politická vízia

Podpis oboch dokumentov je dobrou správou. V Bratislavskej deklarácii ministrov s názvom „Budúcnosť, akú chceme: lesy, aké potrebujeme“ politickí lídri krajín z celej Európy i Európskej komisie (komisár Wojciechowski), ktorí majú vo svojom portfóliu lesy, jasne vyjadrili svoj postoj. Chcú vidieť, že „v európskych lesoch sa hospodári trvalo udržateľným spôsobom, čím sa zabezpečí, že tieto lesy sú odolné, zdravé, produktívne, plnia množstvo funkcií a prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju a to prostredníctvom poskytovania ekonomických, sociálnych, environmentálnych a kultúrnych úžitkov súčasnej i budúcim generáciám“. Toto je presne znenie bratislavskej vízie. Vízie, ku ktorej naplneniu by malo prísť cez desať parciálnych cieľov zahŕňajúcich napr. aj zastavenie straty biodiverzity, posilnenie úlohy lesov pri viazaní uhlíka, či pri transformácii ekonomiky na zelenú a obehovú a pri sociálne spravodlivom rozvoji vidieckych oblastí.

Dosiahnutie politickej dohody o novej spoločnej vízii a cieľoch pre európske lesy je významný počin. Sám osebe však nič neznamená. Úspech každej vízie je založený na jej „pretavení“ do konkrétnych opatrení jednotlivých aktérov. Teda najmä do vládnych návrhov, ktoré vytvoria podmienky pre tých, ktorí by mali realizovať potrebné opatrenia v praxi. Ako však hovorí jedno staré japonské príslovie „Vízia bez práce je iba snom. Avšak práca bez vízie je nočnou morou.“

Keď už hovoríme o aktéroch, bratislavská vízia prináša dve nové veci. Po prvýkrát v histórii sú jej súčasťou vlastníci a obhospodarovatelia lesov. Teda konkrétnejšie – uznanie ich zásadnej úlohy pri napĺňaní zmienenej vízie. Európski ministri tým vysielajú jasný signál, že bez tých, ktorí sa o lesy prakticky starajú, je táto krásne znejúca vízia iba snom.

Dialóg so spoločnosťou

Druhý prvok, ktorý sa stal súčasťou bratislavskej vízie, si zaslúži rovnakú pozornosť. Odkazuje na dôležitosť zahrnutia všetkých zainteresovaných strán do realizácie tejto vízie. Teda rezortov a odvetví, ktorých záujmy sú nejakým spôsobom späté s lesmi, ich ochranou, udržateľným rozvojom a rozumným využívaním. A samozrejme nesmieme zabudnúť na verejnosť.

Práve preto európski ministri vyzvali na dialóg. Dialóg o lesoch. Pretože dialóg je nástroj, cez ktorý môže spoločnosť prezentovať svoje názory, predstavy a požiadavky na využívanie a ochranu lesov. V každom dialógu však musia byť prítomné dve strany. Nielen tá, ktorá niečo požaduje. Ale aj tá, ktorá nesie zodpovednosť za to, že tieto požiadavky budú naplnené.

Pretože práve táto zodpovednosť je kľúčom. Dialóg by preto mal byť zároveň aj nástrojom a príležitosťou pre lesníkov, aby vysvetlili svoje odborné postoje. To, čo je reálne a čo už nie. Čo je poznatkami overený fakt a čo už je mýtus, domnienka, pocit, emócia. Pretože oni sú tí, ktorí v konečnom dôsledku nesú hlavnú zodpovednosť za stav našich lesov a naplnenie spomínanej vízie. Oni musia vysvetliť, v čom spočíva význam, úloha a mnohorakosť úžitkov, ktoré rozumne využívané lesy poskytujú širokej verejnosti. I to, že aj naše lesy majú svoje limity. Nielen tie ekologické. A že akékoľvek úzkoprofilové nazeranie na ne, ignorujúce zásady holistického (celostného) prístupu, v konečnom dôsledku neprinesie žiadaný celospoločenský úžitok. Či už z hľadiska biodiverzity alebo ekonomiky.

Trvalá udržateľnosť nie je „business as usual“

Lesníci taktiež musia pochopiť (mnohí to už chápu), že do tohto dialógu so spoločnosťou musia vstúpiť. Pretože tento dialóg je možnosťou rozpovedať pravdivý príbeh o našich i európskych lesoch. Napríklad o tom, že lesníctvo pred mnohými storočiami nevzniklo ako nástroj „rúbania stromov“, ale práve kvôli ochrane lesov pred ich bezhlavým ničením. Že na historicky veľmi husto osídlenom európskom kontinente, ktorý azda najviac poznačili agrárna či priemyselná revolúcia, máme stále viac ako tretinu územia pokrytého lesmi. Lesmi, ktoré dokážu plniť svoje mnohoraké funkcie. I keď je to stále náročnejšie.

Trpezlivo vysvetľovať, že slovenské národné parky nie sú Yellowstone. Že v nich žili a hospodárili ľudia dávno pred tým, ako sa národnými parkami stali. Že prechod z fosílnej na zelenú ekonomiku nie je možný bez dreva. Že aj výrobky z dreva viažu uhlík. Že trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch nie je „business as usual“, či dokonca „greenwashing“ (zelená kamufláž). Naopak. Že je to plne medzinárodne etablovaný koncept. Holistický a dynamický koncept, ktorý je schopný reagovať na súčasné výzvy. Dávajúci prioritu potrebe adaptácie lesov na meniace sa podmienky prostredia. A aj preto umožňujúci uplatňovanie prírode blízkych postupov pestovania lesov. Teda toho, čo sa žiada v týchto časoch klimatickej krízy a klesajúcej biodiverzity. Že zachovanie a ochrana pralesov a prírodných lesov sú rovnako súčasťou trvalej udržateľnosti (odsek 9 Bratislavskej deklarácie).

Určitým prelomom (z lesníckeho pohľadu) a zároveň dôkazom, že európsky lesnícky sektor dokáže reagovať na aktuálne trendy a potreby spoločnosti je aj desiaty strategický cieľ v Bratislavskej deklarácii. Tu sa európski ministri zaviazali (v takejto forme po prvýkrát v histórii), že náležitú pozornosť budú venovať aj lesom, parkom a zeleni v mestských a prímestských aglomeráciách. Prečo? Pretože do budúcna sa predpokladá, že až dve tretiny obyvateľstva budú žiť v mestách. Regulácia klímy v mestách prostredníctvom zelene sa stáva čoraz väčšou výzvou. Lesnícky sektor chce k tomuto úsiliu prispieť.

Toto všetko si plne uvedomujú aj európski ministri. Preto podpísali bratislavské dokumenty. Dali jasne najavo, že i keď si za svoje lesy zodpovedajú krajiny v prvom rade sami, európska spolupráca a spoločná stratégia sú nevyhnutné i do budúcna. Viac ako kedykoľvek predtým. Pretože budúcnosť, akú chceme, je naša spoločná,“ napísal na blogu SME.sk Ing. Boris Greguška, PhD.

Poznámka: Tento článok vyjadruje osobné názory jeho autora. Článok nie je možné interpretovať ako stanovisko akejkoľvek verejnej inštitúcie.

https://borisgreguska.blog.sme.sk/c/560308/v-bratislave-sa-rozhodlo-o-buducnosti-europskych-lesov.html?ref=rss

 

Naposledy zmenené: streda, 28 apríl 2021 08:41
Prečítané: 688
(3 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Pravda: Podpoľanci majú dosť Budaja aj medveďov. Namiesto pomoci im poslal enviropolíciu

Pravda: Podpoľanci majú dosť Budaja aj medveďov. Namiesto pomoci im poslal enviropolíciu

O čom sa píše

Zobrazenie:4375

Po nedávnom útoku medvedice na dvoch mužov, ktorým proti šelme nepomohli ani spreje, sa opäť rozprúdila diskusia o tom, že...

TÝŽDŇOVKA: Koniec Štátnych lesov TANAP-u, smútok na Muránskej planine, ochranárska eufória a lesnícke rozpaky

TÝŽDŇOVKA: Koniec Štátnych lesov TANAP-u, smútok na Muránskej planine, ochranárska eufória a…

Aktuálne

Zobrazenie:4351

Posledný marcový týždeň tohto roka sa niesol v znamení historickej zmeny. Zopakujme si, že začiatok takzvanej reformy národných parkov piniesol od...

Národné lesnícke centrum o medveďoch: Veľká hrozba spočíva v zmene ich správania – strácajú plachosť

Národné lesnícke centrum o medveďoch: Veľká hrozba spočíva v zmene ich správania…

Aktuálne

Zobrazenie:3412

Národné lesnícke centrum (NLC) zosumarizovalo doterajšie oficiálne údaje a dokumenty, týkajúce sa stavu, problémov a manažmentu medveďa hnedého na Slovensku a...

Medvede v Podpoľaní naháňali aj ochranárov: Banskobystrický samosprávny kraj už nechce ďalej čakať

Medvede v Podpoľaní naháňali aj ochranárov: Banskobystrický samosprávny kraj už nechce ďalej…

Aktuálne

Zobrazenie:2161

Tri útoky medveďa v regióne Podpoľanie za posledný týždeň. V stredu 11. mája na Hradných lúkach, iba pár kilometrov od...

Komentár: Ďalší príklad populistického zavádzania - ochranári majú byť opäť raz tí dobrí a lesníci zlí...

Komentár: Ďalší príklad populistického zavádzania - ochranári majú byť opäť raz tí…

O čom sa píše

Zobrazenie:2086

Nehnuteľnosti, ktoré od 1. apríla tohto roka prejdú v rámci reformy pod správy národných parkov, by mali slúžiť prírodnému turizmu. „Doteraz boli...

Agrorezort: Ing. Ján Marhefka uspel vo výberovom konaní na generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR

Agrorezort: Ing. Ján Marhefka uspel vo výberovom konaní na generálneho riaditeľa štátneho…

Aktuálne

Zobrazenie:1849

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnes na svojej internetovej stránke oznámilo výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej...

Hlavné správy

Fórum o lesoch OSN: Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, nie bezzásahovosť

Fórum o lesoch OSN: Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, nie bezzásahovosť

O čom sa píše

V New Yorku sa v minulý piatok skončilo sedemnáste zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF 17). Členské krajiny OSN sa...

Prečítajte si viac
Glosa: Ochranárska hra na city s takzvanými zlatými padákmi – lesnícky úspech sa skrátka neodpúšťa

Glosa: Ochranárska hra na city s takzvanými zlatými padákmi – lesnícky úspech…

Aktuálne

Ešte ani neprebehlo výberové konanie na generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR a proochranársky denník mal jasno v tom, ako by mal...

Prečítajte si viac
LESY SR: Polícia potvrdila, že nelegálne vnadiská sa v poľovnom revíri na Poľane nenachádzajú

LESY SR: Polícia potvrdila, že nelegálne vnadiská sa v poľovnom revíri na…

Aktuálne

V poľovnom revíri Poľana (chránená poľovná oblasť), ktorý obhospodarujú štátne lesy, sa nelegálne vnadiská pre zver nenachádzajú. Potvrdila to aj Polícia...

Prečítajte si viac
Expozícia tatranskej prírody po osemmesačnej prestávke opäť otvorená: V máji je rozkvitnutá väčšina z 300 druhov bylín a drevín

Expozícia tatranskej prírody po osemmesačnej prestávke opäť otvorená: V máji je rozkvitnutá…

Aktuálne

Po takmer osemmesačnej prestávke otvorí Expozícia tatranskej prírody, známa skôr ako botanická záhrada, opäť svoje brány. Jej areálom sa prví...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora