Prihlásiť

Štát chce vytvoriť rovnováhu medzi požiadavkami verejnosti a vlastníkov lesov

Jednou z hlavných priorít lesníckeho sektora je prírode blízke hospodárenie. „Vytvorenie rovnováhy medzi požiadavkami verejnosti a požiadavkami vlastníkov lesov, to je pre štát dôležitá úloha aj do budúcna,“ uviedol generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jaroslav Regec na medzinárodnej konferencii Financovanie 2019 Lesy – Drevo, ktorá sa konala 21. novembra vo Zvolene.

Doporučený Jaroslav Regec na konferencii Foto: MPaRV SR Jaroslav Regec na konferencii

Tlačová správa agrorezortu ďalej pokračuje informáciami, že bilancovanie úloh, ktoré v sektore lesného hospodárstva plnilo Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR a Vláda SR v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády v uplynulom štvorročnom období bolo témou úvodného príhovoru generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jaroslava Regeca. Záujem verejnosti o lesy a prírodu neustále narastá, čo súvisí najmä s klimatickou zmenou. „Z tohoto dôvodu sa stáva podpora oveľa širšieho uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov pre naše ministerstvo čoraz naliehavejšou úlohou,“ zdôraznil J. Regec.

Na financovanie PBOL v budúcom roku 3 milióny eur

Štát podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov predovšetkým prostredníctvom programov starostlivosti o lesy. Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy bolo pred rokom 2016 financované z Programu rozvoja vidieka, čo možno považovať za nesystémové z pohľadu zachovania ich kontinuity. Súčasné vedenie ministerstva však dosiahlo, že financovanie bude zabezpečené zo štátneho rozpočtu. Takáto zmena v prvom rade umožnila, že na financovanie majú nárok všetci obhospodarovatelia lesov a zároveň sa zvýšil príspevok na zabezpečenie vyhotovenia programov starostlivosti o lesy z 8 - 12 eur/ha na takmer 19 eur/ha. „Som toho názoru, že v súčasnosti je vyhotovenie programov starostlivosti o lesy finančne zabezpečené tak, aby súkromné spoločnosti, ktoré ich vyhotovujú, boli schopné vyhotoviť kvalitný program starostlivosti o lesy a zamestnávať dostatočný počet kvalifikovaných a dobre ohodnotených taxátorov,“ dodal J. Regec.

Prírode blízke hospodárenie v lesoch je jednou z hlavných priorít lesníckeho sektora. Ministerstvo chce motivovať a stimulovať obhospodarovateľov lesov k dodržiavaniu plánov starostlivosti o lesy a k uplatňovaniu postupov prírode blízkeho hospodárenia. „Na financovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov a tým aj zabezpečenia mimoprodukčných úžitkov z lesa, významných najmä pre verejnosť, je v budúcom roku k dispozícií 3 mil. eur,“ uviedol J. Regec.

Zmeny v lesníckych organizáciách

Zmeny sa dotkli aj organizácií v pôsobnosti ministerstva. Od roku 2016 sa podarilo finančne zastabilizovať najmä úlohy Národného lesníckeho centra vo Zvolene, ktoré súvisia s vyhotovovaním programov starostlivosti o lesy, lesníckej ochranárskej služby a kontroly lesného reprodukčného materiálu. Postupný nárast príspevku z kapitoly ministerstva pre Národné lesnícke centrum umožnil napr. modernizáciu používaného vybavenia na zabezpečenie úloh diaľkového prieskumu Zeme a informačno-komunikačných technológií. Štátne lesy TANAP-u zabezpečujú práce celospoločenského významu, výskum a monitoring stavu lesa a prírody a podieľajú sa na ekologickej výchove a propagácii.

Zabezpečovanie tejto celospoločenskej objednávky na plnenie funkcií ŠL TANAP-u zostáva i naďalej rezortnou výzvou s cieľom nadstaviť transparentné a systémové financovanie zo štátneho rozpočtu,“ povedal J. Regec. LESY SR š. p. je jedným z najväčších zamestnávateľov, ktorý obhospodaruje takmer 50 % plochy lesných porastov Slovenska. Veľká výzva pre najväčšieho obhospodarovateľa lesa na Slovensku, ktorý čelí v blízkej budúcnosti procesu racionalizácie nákladov a zvýšenia efektívnosti činnosti, je byť lídrom vo všetkých oblastiach lesníckej činnosti, uplatňovania najnovších vedeckých poznatkov do praxe a byť silným zástupcom všetkých lesníkov na Slovensku vo vzťahu k verejnosti.

Dlhodobým problémom Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič je jeho výrazná investičná poddimenzovanosť. Dosahovanie koncepčného zámeru je možné postupným nárastom finančných prostriedkov určených pre podnik, ktoré už od roku 2017 umožňujú zavádzanie nových a moderných technológií, prispievajúcich k zvýšeniu kontroly na všetkých úrovniach riadenia podniku a k uľahčeniu a zracionalizovaniu výroby.

700 dozorov prepravcov dreva, 272 porušení zákona

Ministerstvo v priebehu uplynulého obdobia rokov 2016 – 2019 venovalo značnú pozornosť príprave legislatívnych predpisov, ktoré spadajú priamo do pôsobnosti rezortu. Okrem iných sa jednalo predovšetkým o zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, novelu zákona o lesoch, novelu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, novelu zákona o pozemkových spoločenstvách a vyhlášku o podpore mimoprodukčných funkcií lesov. „MPaRV SR zároveň spolupracovalo aj na príprave legislatívnych predpisov a strategických materiálov v pôsobnosti iných rezortov, predovšetkým sa podieľalo na príprave a pripomienkovaní zákona o ochrane prírody, či Envirostratégie 2030,“ dodal J. Regec.

S otázkou efektívneho hospodárenia v lese súvisí aj schopnosť štátu zabezpečiť kontrolu nad ťažbou dreva v lesoch. To má v kompetencii Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, ktorá bola ministerstvom zriadená v roku 2018. „Doposiaľ vykonala takmer 700 dozorov prepravcov pri preprave dreva a výrobkov z dreva priamo na ceste, pričom v 272 dozoroch bolo konštatované porušenie zákona o dreve a udelené finančné postihy,“ uviedol J. Regec. Na záver zároveň vyzdvihol spoluprácu ministerstva s Technickou univerzitou vo Zvolene v oblasti tvorby legislatívy a ďalších odborných projektov a štúdií vyplývajúcich z celospoločenských požiadaviek na plnenie funkcií a poskytovanie ekosystémových služieb lesov.

Titulok a medzititulky: Lesmedium.sk

Naposledy zmenené: piatok, 22 november 2019 13:46
Prečítané: 1763
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

O čom sa píše

Zobrazenie:7155

Kto sa zastane lesných robotníkov, ktorí robia za 12 eur za kubík?, opýtala sa na sociálnej sieti pod statusom o zasadnutí...

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba všetko zapadá. Dokedy ešte?!

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba…

Aktuálne

Zobrazenie:6208

Presne o týždeň si pripomenieme 18. výročie vyčíňania veternej smršte Alžbeta v Tatrách. Dnes si pripomeňme, čo nasledovalo po nej, presnejšie...

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov v Tichej doline

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a…

Aktuálne

Zobrazenie:3390

Prednosta Okresného úradu Poprad Dr. Jozef Bednár na internetovej stránke Slovenského syndikátu novinárov pozýva na tlačovú besedu, súvisiacu s podaním a zverejnením...

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov k tvorbe programov starostlivosti o lesy

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov…

Aktuálne

Zobrazenie:3370

Ing. Peter Szarka dlhé roky pôsobil v hospodárskej úprave lesov, pracoval tiež na pozícii vedúceho taxačnej skupiny Mestských lesov Košice a...

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie z existencie organizovanej skupiny: Žiadajú prešetrenie káuz v národných parkoch

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie…

Aktuálne

Zobrazenie:2554

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa dnes pripojila k verejnému podnetu generálnemu prokurátorovi, súvisiacemu s kauzou riaditeľa Správy TANAP-u Pavla...

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia: Žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva bola odstúpená polícii. Oznamovateľ protispoločenskej činnosti píše o možných páchateľoch zo Správy Národného parku Poloniny

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia: Žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva bola…

Aktuálne

Zobrazenie:2203

Portál Lesmedium.sk sa včera zaujímal o to, ako Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, patriaca do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR naložila s podnetom...

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

Aktuálne

Podľa novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka, sú do rád národných parkov delegovaní zástupcovia...

Prečítajte si viac
Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov komunikuje s atmosférou

Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov…

O čom sa píše

V septembri tohto roka usporiadal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) odbornú konferenciu pod názvom Lesnická hydrologie – věda a...

Prečítajte si viac
Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich lesov. Spoločnosť a médiá im neprikladajú dôležitosť

Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich…

O čom sa píše

Spoločnosť si ešte nie dosť dobre uvedomuje stav, do ktorého sa dostávajú lesné ekosystémy. Nárastom biotických škodcov lesa a abiotických...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako sú zladené ich programy starostlivosti so zonáciou národných parkov?

Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti reaguje na včerajšiu tlačovú konferenciu ministra životného prostredia Jána Budaja...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora