Prihlásiť

Štát chce vytvoriť rovnováhu medzi požiadavkami verejnosti a vlastníkov lesov

Jednou z hlavných priorít lesníckeho sektora je prírode blízke hospodárenie. „Vytvorenie rovnováhy medzi požiadavkami verejnosti a požiadavkami vlastníkov lesov, to je pre štát dôležitá úloha aj do budúcna,“ uviedol generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jaroslav Regec na medzinárodnej konferencii Financovanie 2019 Lesy – Drevo, ktorá sa konala 21. novembra vo Zvolene.

Doporučený Jaroslav Regec na konferencii Foto: MPaRV SR Jaroslav Regec na konferencii

Tlačová správa agrorezortu ďalej pokračuje informáciami, že bilancovanie úloh, ktoré v sektore lesného hospodárstva plnilo Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR a Vláda SR v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády v uplynulom štvorročnom období bolo témou úvodného príhovoru generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jaroslava Regeca. Záujem verejnosti o lesy a prírodu neustále narastá, čo súvisí najmä s klimatickou zmenou. „Z tohoto dôvodu sa stáva podpora oveľa širšieho uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov pre naše ministerstvo čoraz naliehavejšou úlohou,“ zdôraznil J. Regec.

Na financovanie PBOL v budúcom roku 3 milióny eur

Štát podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov predovšetkým prostredníctvom programov starostlivosti o lesy. Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy bolo pred rokom 2016 financované z Programu rozvoja vidieka, čo možno považovať za nesystémové z pohľadu zachovania ich kontinuity. Súčasné vedenie ministerstva však dosiahlo, že financovanie bude zabezpečené zo štátneho rozpočtu. Takáto zmena v prvom rade umožnila, že na financovanie majú nárok všetci obhospodarovatelia lesov a zároveň sa zvýšil príspevok na zabezpečenie vyhotovenia programov starostlivosti o lesy z 8 - 12 eur/ha na takmer 19 eur/ha. „Som toho názoru, že v súčasnosti je vyhotovenie programov starostlivosti o lesy finančne zabezpečené tak, aby súkromné spoločnosti, ktoré ich vyhotovujú, boli schopné vyhotoviť kvalitný program starostlivosti o lesy a zamestnávať dostatočný počet kvalifikovaných a dobre ohodnotených taxátorov,“ dodal J. Regec.

Prírode blízke hospodárenie v lesoch je jednou z hlavných priorít lesníckeho sektora. Ministerstvo chce motivovať a stimulovať obhospodarovateľov lesov k dodržiavaniu plánov starostlivosti o lesy a k uplatňovaniu postupov prírode blízkeho hospodárenia. „Na financovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov a tým aj zabezpečenia mimoprodukčných úžitkov z lesa, významných najmä pre verejnosť, je v budúcom roku k dispozícií 3 mil. eur,“ uviedol J. Regec.

Zmeny v lesníckych organizáciách

Zmeny sa dotkli aj organizácií v pôsobnosti ministerstva. Od roku 2016 sa podarilo finančne zastabilizovať najmä úlohy Národného lesníckeho centra vo Zvolene, ktoré súvisia s vyhotovovaním programov starostlivosti o lesy, lesníckej ochranárskej služby a kontroly lesného reprodukčného materiálu. Postupný nárast príspevku z kapitoly ministerstva pre Národné lesnícke centrum umožnil napr. modernizáciu používaného vybavenia na zabezpečenie úloh diaľkového prieskumu Zeme a informačno-komunikačných technológií. Štátne lesy TANAP-u zabezpečujú práce celospoločenského významu, výskum a monitoring stavu lesa a prírody a podieľajú sa na ekologickej výchove a propagácii.

Zabezpečovanie tejto celospoločenskej objednávky na plnenie funkcií ŠL TANAP-u zostáva i naďalej rezortnou výzvou s cieľom nadstaviť transparentné a systémové financovanie zo štátneho rozpočtu,“ povedal J. Regec. LESY SR š. p. je jedným z najväčších zamestnávateľov, ktorý obhospodaruje takmer 50 % plochy lesných porastov Slovenska. Veľká výzva pre najväčšieho obhospodarovateľa lesa na Slovensku, ktorý čelí v blízkej budúcnosti procesu racionalizácie nákladov a zvýšenia efektívnosti činnosti, je byť lídrom vo všetkých oblastiach lesníckej činnosti, uplatňovania najnovších vedeckých poznatkov do praxe a byť silným zástupcom všetkých lesníkov na Slovensku vo vzťahu k verejnosti.

Dlhodobým problémom Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič je jeho výrazná investičná poddimenzovanosť. Dosahovanie koncepčného zámeru je možné postupným nárastom finančných prostriedkov určených pre podnik, ktoré už od roku 2017 umožňujú zavádzanie nových a moderných technológií, prispievajúcich k zvýšeniu kontroly na všetkých úrovniach riadenia podniku a k uľahčeniu a zracionalizovaniu výroby.

700 dozorov prepravcov dreva, 272 porušení zákona

Ministerstvo v priebehu uplynulého obdobia rokov 2016 – 2019 venovalo značnú pozornosť príprave legislatívnych predpisov, ktoré spadajú priamo do pôsobnosti rezortu. Okrem iných sa jednalo predovšetkým o zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, novelu zákona o lesoch, novelu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, novelu zákona o pozemkových spoločenstvách a vyhlášku o podpore mimoprodukčných funkcií lesov. „MPaRV SR zároveň spolupracovalo aj na príprave legislatívnych predpisov a strategických materiálov v pôsobnosti iných rezortov, predovšetkým sa podieľalo na príprave a pripomienkovaní zákona o ochrane prírody, či Envirostratégie 2030,“ dodal J. Regec.

S otázkou efektívneho hospodárenia v lese súvisí aj schopnosť štátu zabezpečiť kontrolu nad ťažbou dreva v lesoch. To má v kompetencii Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, ktorá bola ministerstvom zriadená v roku 2018. „Doposiaľ vykonala takmer 700 dozorov prepravcov pri preprave dreva a výrobkov z dreva priamo na ceste, pričom v 272 dozoroch bolo konštatované porušenie zákona o dreve a udelené finančné postihy,“ uviedol J. Regec. Na záver zároveň vyzdvihol spoluprácu ministerstva s Technickou univerzitou vo Zvolene v oblasti tvorby legislatívy a ďalších odborných projektov a štúdií vyplývajúcich z celospoločenských požiadaviek na plnenie funkcií a poskytovanie ekosystémových služieb lesov.

Titulok a medzititulky: Lesmedium.sk

Naposledy zmenené: piatok, 22 november 2019 13:46
Prečítané: 2169
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Vojenskí lesníci varujú verejnosť, najmä hubárov: V lesoch na Záhorí sa dodnes nachádza nevybuchnutá munícia

Vojenskí lesníci varujú verejnosť, najmä hubárov: V lesoch na Záhorí sa dodnes…

O čom sa píše

Zobrazenie:22011

Generálny riaditeľ štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR Ján Jurica v rozhovore pre agentúru SITA upozornil na nástrahy vojenských...

Blíži sa vykurovacia sezóna, nervozita na trhu s drevom stúpa: LESY SR pýtajú za najpredávanejšiu tvrdú listnatú hmotu o 30 percent viac ako vlani

Blíži sa vykurovacia sezóna, nervozita na trhu s drevom stúpa: LESY SR…

Aktuálne

Zobrazenie:21896

Za kubík najpredávanejšieho dreva si priplatíte 12 eur. Cenníky v regiónoch sa líšia, kde sú najnižšie? Piecka či krb na...

Člen Prezídia Slovenskej poľovníckej komory pre Topky.sk: Medvede stratili plachosť, potulujú sa bez toho, aby ich medvedice niečo naučili

Člen Prezídia Slovenskej poľovníckej komory pre Topky.sk: Medvede stratili plachosť, potulujú sa…

O čom sa píše

Zobrazenie:21435

Portál Topky.sk píše, že medvede sú premnožené. Nie je ich v priemere 1 056 kusov, ako uvádza štúdia Karlovej univerzity...

Skúsený poľovník, lesný inžinier a bývalý šéfredaktor časopisu Poľovníctvo a rybárstvo: Problémom s medveďmi sa dalo predísť, mali sme počúvať múdrych ľudí

Skúsený poľovník, lesný inžinier a bývalý šéfredaktor časopisu Poľovníctvo a rybárstvo: Problémom…

O čom sa píše

Zobrazenie:18018

Koľko máme na Slovensku v skutočnosti medveďov, prečo útokov pribúda a ako problém vyriešiť? V exkluzívnom rozhovore pre Plus JEDEN...

Štátni ochranári o usmrteniach niekoľkých medveďov: Našli uhynutého samca, ktorý útočil na farme Veles – Háj

Štátni ochranári o usmrteniach niekoľkých medveďov: Našli uhynutého samca, ktorý útočil na…

Aktuálne

Zobrazenie:16948

Počas uplynulých dní došlo k usmrteniam niekoľkých jedincov medveďa hnedého. Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový...

Kde sa stala chyba v analýze početnosti medveďov na Slovensku? Obidve vzorkovania sa mali sčítať

Kde sa stala chyba v analýze početnosti medveďov na Slovensku? Obidve vzorkovania…

O čom sa píše

Zobrazenie:16130

Predseda Poľovníckej komisie Slovenskej poľovníckej komory Ing. Dušan Krajniak PhD. v päťminútovom videu na internetovej stránke tejto stavovskej organizácie názorným a zrozumiteľným...

Hlavné správy

Významné jubileum Urbárskej obce Dubnica nad Váhom: Ako jediná z historicky pôvodných spoločenstiev prežila búrlivý prerod z roľníckej dediny na priemyselné mesto

Významné jubileum Urbárskej obce Dubnica nad Váhom: Ako jediná z historicky pôvodných…

O čom sa píše

Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Dubnica nad Váhom vznikla 14. decembra 1891. Koniec 19. a začiatok 20. storočia bol charakteristický celým radom...

Prečítajte si viac
Zdravotný stav českých lesov: Zreteľný pokles zastúpenia stromov so silnou defoliáciou v smrekových porastoch

Zdravotný stav českých lesov: Zreteľný pokles zastúpenia stromov so silnou defoliáciou v…

O čom sa píše

Zdravotný stav lesov sa v Českej republike hodnotí už od roku 1986, a to na monitorovacích plochách, ktoré sú súčasťou...

Prečítajte si viac
Súťaž Stavby s vôňou dreva s rekodným počtom hlasov: Zúčastnilo sa jej vyše 500 študentov z Česka a Slovenska

Súťaž Stavby s vôňou dreva s rekodným počtom hlasov: Zúčastnilo sa jej…

O čom sa píše

Súťaže Stavby s vôňou dreva sa tento rok zúčastnilo 60 českých a slovenských študentov z 11 českých a 3 slovenských...

Prečítajte si viac
Riport: Symbióza hospodárskeho využívania lesov a plnenia ich mimoprodukčných funkcií ako výzva

Riport: Symbióza hospodárskeho využívania lesov a plnenia ich mimoprodukčných funkcií ako výzva

Aktuálne

V moderných priestoroch najväčšieho kultúrneho centra na Slovensku, košického Kulturparku, sa dnes začala dvojdňová medzinárodná konferencia k 30. výročiu vzniku akciovej spoločnosti...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora