Prihlásiť

Anketa: Spracovatelia dreva a štátni ochranári o desiatich percentách bezzásahového režimu

Začiatkom marca sme oslovili dvanásť subjektov, aby sme zistili ich názor na problematiku vyčlenenia desiatich percent výmery Slovenska do bezzásahového režimu s ničnerobením a ponechaním prírody a krajiny na samovývoj. Národné lesnícke centrum a Slovenská lesnícka komora sa tento týždeň vyjadrili  k téme samostatne, dnes uverejňujeme stanoviská k návrhu desaťpercentného bezzásahu zo Zväzu spracovateľov dreva SR a Štátnej ochrany prírody SR.

 

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

PhDr. Peter Zemaník, prezident Zväzu spracovateľov dreva SR: Potenciál našich lesov a dreva je stále nevyužitý

„Na základe priemerných údajov za posledných 10 rokov možno konštatovať, že 1 m3 vykonanej ťažby predstavuje:

  • pre subjekty lesného hospodárstva tržby a výnosy vo výške 107,98 €/m3,
  • pridanú hodnotu vo výške 41,89 €/m3 (hrubá pridaná hodnota), resp. 37,27 €/m3 (čistá pridaná hodnota),
  • zisk z hospodárenia vo výške 5,14 €/m3,
  • pre štát, vyššie územné celky, mestá a obce príjem 6,97 €/m3 na daniach,
  • sociálne a zdravotné odvody vo výške 7,16 €/m3,
  • osobné náklady vrátane čistého príjmu SZČO vo výške 22,96 €/m3,
  • vo vyjadrení pracovných miest to predstavuje 2,33 pracovníka na 1 000 m3 ťažby dreva, resp. 1,09 zamestnanca na 1 000 m3 ťažby dreva.

Lesnícko-drevársky sektor na Slovensku poskytuje obživu v priamom i nepriamom zamestnaní najmenej pre 70 tisíc ľudí. Viac ako polovica z týchto pracovných miest je viazaná v tzv. hladových dolinách, teda v regiónoch, kde lesníctvo a drevospracujúci priemysel dokážu zamestnať aj ťažko zamestnateľných ľudí a sú často jediným východiskom pre obživu rodín. 

Ak na Slovensku nefungujú argumenty „domácich“ kapacít a relevantných inštitúcií, pomôžme si argumentom, ktorý predniesol Univ.- Prof. Dr. Matthias Dieter z Thünen-Institut Hamburg na konferencii, ktorú zorganizoval Nemecký spolkový zväz piliarskeho a drevospracujúceho priemyslu (DeSH) 7. júna 2021 pre poslancov nemeckého Bundestagu v rámci 1. Nemeckého drevárskeho kongresu. Tam predniesol referát o tom, že najúčinnejšie viazanie CO2 je v rastúcich, stredne starých lesoch a so zvyšujúcim sa vekom lesov sa táto schopnosť znižuje.

Najhoršiu schopnosť viazať CO2 vykazujú poškodené lesy s odumierajúcimi stromami

Najhoršiu schopnosť viazať CO2 vykazujú poškodené lesy s odumierajúcimi stromami, ktoré sú ponechané na samovývoj. Trvalo udržateľný spôsob hospodárenia v lesoch je preto, podľa Prof. Dietera, oveľa priaznivejší ku klíme, než lesy, ktoré sú ponechané na bezzásah. Rovnako aj výrobky z dreva (či už primárne alebo sekundárne) v sebe počas doby užívania viažu CO2. Napríklad ročná produkcia firmy KRONOSPAN, ktorá je 25 mil. m3 dosiek na báze dreva v sebe viaže 25,7 miliónov ton CO2. Z toho vyplýva, že 1 000 gramov CO2 sa môže zachytiť vo výrobku z dreva, ktorý sám váži menej ako 1 000 gramov...

Na Slovenku máme stále vyšší prírastok než ťažbu dreva, ako sa to uvádza aj v Zelených správach už niekoľko desaťročí, a aj preto predstavitelia Zväzu spracovateľov dreva SR kontinuálne a konzistentne zastávajú názor, že potenciál našich lesov a dreva je stále nevyužitý, a že v boji s klimatickou krízou to bez dreva jednoducho nepôjde. Na to treba rozumne a racionálne trvalo udržateľne v lesoch hospodáriť a nie ich nechať bez zásahu.“

RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR: Návrhom 10 percentného bezzásahu je dotknutá len malá časť lesných porastov

„S vyčlenením dostatočnej časti územia Slovenska do bezzásahového režimu Štátna ochrana prírody SR súhlasí, pričom si uvedomujeme, že naplniť skutočne dostatočnú hodnotu výmery takýchto území sa dlhodobo na Slovensku nedarí uskutočniť.

Súčasná výmera takýchto lokalít predstavuje cca 1,8 % územia Slovenska a je z hľadiska ochrany biodiverzity, ako aj celkovo ekologického a celospoločenského hľadiska veľmi nízka. Pri zohľadnení v súčasnosti prebiehajúcej značnej strate biodiverzity, stratách lokalít pôvodných ekosystémov a priebehu súčasnej klimatickej zmeny, je súčasná výmera hlavne lesných ekosystémov so zabezpečenou trvalou ochranou prirodzených procesov a neobmedzeného vývoja v nich prebiehajúcich, nedostatočná a jej navýšenie na hodnotu 10 % územia Slovenska je potrebné.

V súvislosti so samotnou hodnotou 10 %, bolo by správne poukázať aj na opačný uhol pohľadu a to položením otázky: Môžeme v dnešnej situácii využívať až 98 % územia SR, alebo by to malo byť 90 %? Je nutné si uvedomiť zásadnú skutočnosť v danej problematike – pre lesný ekosystém je tým najprirodzenejším stavom vývoj smerovaný k jeho klimaxovému stavu, ako aj viac menej cyklické udržiavanie tohto stavu. Tento stav, resp. proces je naplnený len v prípade absencie priamych antropogénnych vplyvov, teda zabezpečenia trvalého bezzásahového režimu.

Stotožňujeme sa aj s názorom, že z hľadiska zabezpečenia kvalitného vodného režimu krajiny a súčasných klimatických udalostí, je pre zabezpečenie skutočne dlhodobej sekvestrácie uhlíka najefektívnejšie a najlacnejšie zachrániť lesy pred ťažbou ich stromovej zložky za súčasného poškodzovania/ničenia pôdneho prostredia, vodného režimu, teda celého lesného ekosystému.

Je potrebné si tiež uvedomiť, že návrhom 10 percentného bezzásahu je dotknutá len malá časť lesných porastov, tá zvyšná, bude stále obhospodarovaná. Veríme, že tak bude postupne najmä tzv. prírode blízkym spôsobom so samozrejmosťou ponechávania stromov na dožitie, odumretého dreva, resp. iných „obmedzení“, ktoré sa svojim vlastníkom vrátia v iných benefitoch, napr. v podobe stabilných adaptabilných lesných porastoch alebo aj z finančne uplatniteľných plnených mimoprodukčných funkcií takýchto lesných porastov.

Dlhodobé viazanie a ukladanie uhlíka prebieha práve v pôde prostredníctvom rozkladných procesov

Skutočne dlhodobé viazanie a ukladanie uhlíka prebieha práve v pôde prostredníctvom rozkladných procesov odumretej biomasy stromov a druhov (často ohrozených) na tento proces postupne naviazaných aj jeho postupné naviazanie a sekvestrácia v pevných väzbách, napr. humínových látok. Bilancia cyklu uhlíka v lesných ekosystémoch, hlavne v tých, ktoré sú vylúčené z pravidelného cyklu (80 – 120 ročného) deštrukcie stromovej zložky, pôdy a odstraňovaniu biomasy stromov je vždy kladná v prospech sekvestrácie v pôde a v biomase stromov, hlavne statných velikánov dosahujúcich veku niekoľko storočí s hmotnosťou desiatky ton, ktorých súčasťou je aj práve uhlík.

Staršie lesy, trvalo ponechané v bezzásahovom režime, by mali tvoriť súčasť pestrej textúry lesných porastov. Už teraz sa v niektorých dokumentáciách ochrany prírody pre niektoré lokality uvádzajú hodnoty týchto častí min. 10 – 15 % na každých začatých 100 ha obhospodarovaných lesov. Zároveň v dokumente Stratégia Európskej únie pri ochrane biodiverzity do roku 2030 sa uvádza, že minimálne 10 % terestrických ekosystémov (prevažne pralesov a starých pôvodných lesov) má byť prísne chránené. Uvedenú hodnotu si jednotlivé členské štáty môžu ešte zvýšiť.“

Jozef Marko

 

 

Prečítané: 413
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Pravda: Podpoľanci majú dosť Budaja aj medveďov. Namiesto pomoci im poslal enviropolíciu

Pravda: Podpoľanci majú dosť Budaja aj medveďov. Namiesto pomoci im poslal enviropolíciu

O čom sa píše

Zobrazenie:6118

Po nedávnom útoku medvedice na dvoch mužov, ktorým proti šelme nepomohli ani spreje, sa opäť rozprúdila diskusia o tom, že...

Národné lesnícke centrum o medveďoch: Veľká hrozba spočíva v zmene ich správania – strácajú plachosť

Národné lesnícke centrum o medveďoch: Veľká hrozba spočíva v zmene ich správania…

Aktuálne

Zobrazenie:5566

Národné lesnícke centrum (NLC) zosumarizovalo doterajšie oficiálne údaje a dokumenty, týkajúce sa stavu, problémov a manažmentu medveďa hnedého na Slovensku a...

TÝŽDŇOVKA: Koniec Štátnych lesov TANAP-u, smútok na Muránskej planine, ochranárska eufória a lesnícke rozpaky

TÝŽDŇOVKA: Koniec Štátnych lesov TANAP-u, smútok na Muránskej planine, ochranárska eufória a…

Aktuálne

Zobrazenie:4947

Posledný marcový týždeň tohto roka sa niesol v znamení historickej zmeny. Zopakujme si, že začiatok takzvanej reformy národných parkov piniesol od...

TÝŽDŇOVKA: Minister Budaj ide s medveďmi do krajnosti. Čo a kto ho zastaví?

TÝŽDŇOVKA: Minister Budaj ide s medveďmi do krajnosti. Čo a kto ho…

Aktuálne

Zobrazenie:4319

Tento týždeň ukázal, že minister životného prostredia Ján Budaj je odhodlaný ísť pri obhajovaní „bezzásahu“ v prípade rastúcej populácie medveďov na...

Postreh: O akých ulovených trofejných medveďoch to tárate, pán minister?!

Postreh: O akých ulovených trofejných medveďoch to tárate, pán minister?!

O čom sa píše

Zobrazenie:4314

Minister životného prostredia SR Ján Budaj robí, čo môže, aby ustál silnejúci tlak verejnosti na envirorezort kvôli problémom s početnosťou medveďov...

Medvede v Podpoľaní naháňali aj ochranárov: Banskobystrický samosprávny kraj už nechce ďalej čakať

Medvede v Podpoľaní naháňali aj ochranárov: Banskobystrický samosprávny kraj už nechce ďalej…

Aktuálne

Zobrazenie:3340

Tri útoky medveďa v regióne Podpoľanie za posledný týždeň. V stredu 11. mája na Hradných lúkach, iba pár kilometrov od...

Hlavné správy

Ochranári pripravujú projekty, ktoré majú pomôcť lužným lesom: Podľa nich sa strácajú spolu so živými, dynamickými riekami

Ochranári pripravujú projekty, ktoré majú pomôcť lužným lesom: Podľa nich sa strácajú…

Aktuálne

Svetový fond na ochranu prírody (WWF Slovensko) s partnermi pripravuje na rieke Dunaj projekty, ktoré oživia staré riečne ramená. Cieľom...

Prečítajte si viac
Na Šumave cyklisti napadli vodiča auta, odvážajúceho kalamitné drevo: V zahraničí sú ľudia na lesných cestách ohľaduplní

Na Šumave cyklisti napadli vodiča auta, odvážajúceho kalamitné drevo: V zahraničí sú…

O čom sa píše

Dvaja cyklisti podľa Lesov ČR tento týždeň napadli na Šumave vodiča kamiónu, ktorý z lesa odvážal vyťažené kalamitné drevo. Údajne...

Prečítajte si viac
Urbárnici z Polonín: Predložili envirorezortu projekty zadržiavania vody v krajine a vytvorenia nových pracovných príležitostí, ktoré zabránia vyľudneniu vidieckych oblastí

Urbárnici z Polonín: Predložili envirorezortu projekty zadržiavania vody v krajine a vytvorenia…

Aktuálne

So žiadosťami o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR - Komponent 5 – Adaptácia na zmenu klímy - Rozvojové...

Prečítajte si viac
Odvolávanie v parlamente ustál aj minister Vlčan: Výčitka k presunu lesov ho prekvapila

Odvolávanie v parlamente ustál aj minister Vlčan: Výčitka k presunu lesov ho…

Aktuálne

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan ostáva vo funkcii. Za jeho odvolanie z prítomných 142 poslancov Národnej rady SR dnes...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora