Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: predaj v urbáry

predaj v urbáry 26.05.2016 18:00 #1

potrebujem urýchlene poradiť, v urbáru chce predať jednu parcelu, ale dvaja vlastníci zo 160 boli proti. Môže sa táto parcela odpredať ak dvaja nedali súhlas ?
  • Anonym
  • Anonym-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

predaj v urbáry 26.05.2016 21:28 #2

O oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti rozhoduje najvyšší orgán spoločenstva, zhromaždenie vlastníkov, nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva.
Zákon taxatívne uvádza, kedy možno oddeliť časť spoločnej nehnuteľnosti:
a) oddelenie pozemku zastavaného stavbou,
b) zmena účelového využitia časti spoločnej nehnuteľnosti,
c) vyvlastnenie časti spoločnej nehnuteľnosti,
d) prevod časti spoločnej nehnuteľnosti nachádzajúce sa v chránenom území alebo ochrannom pásme,
e) prípady ustanovené osobitným predpisom).
Po oddelení časti pozemku sa novovytvorený pozemok na základe geometrického plánu zapíše do katastra nehnuteľnosti, avšak podielovým spoluvlastníkmi novovytvoreného pozemku ostávajú všetci členovia pozemkového spoločenstva.
(Podľa § 15 ods. 2 Zákona sú prehlasovaní členovia spoločenstva oprávnení podať návrh na súd o určenie neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.)

Scudzenie oddelenej časti nehnuteľnosti a predaj podielu na spoločnej nehnuteľnosti.

Následne sa uzatvorí zmluva o prevode vlastníckeho práva k novovytvorenej parcele (oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti).
Spoluvlastníci, ktorí nie sú účastníkmi zmluvy o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti nehnuteľnosti, ostávajú popri novom vlastníkovi takto vzniknutého pozemku jeho spoluvlastníkmi.
  • Jaro
  • Jaro-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Začiatočník
  • Príspevkov: 37
  • Získaných poďakovaní 1
  • Karma: 3
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora