Prihlásiť

Výmena skúseností s partnermi z Nemecka

Začiatkom septembra navštívili Slovensko čelní predstavitelia združenia PEFC Nemecko. Medzi trinástimi účastníkmi odbornej exkurzie mali zastúpenie okrem zamestnancov PEFC Nemecko aj vlastníci lesov, audítori, štátny radca v oblasti lesníckej politiky a profesor hospodárskej úpravy lesov. Odborný program pozostával z návštevy účelových zariadení štátneho podniku LESY SR a zubrej obory na OZ Topoľčianky, prehliadky Múzea vo Svätom Antone, odbornej exkurzie do Biosférickej rezervácie Poľana, nechýbali praktické ukážky hospodárenia v štátnych a mestských lesoch a návšteva najväčšieho spracovateľa ihličnatého dreva na Slovensku – Rettenmeier Tatra Timber v Liptovskom Hrádku. Využili sme príležitosť a položili sme pár otázok predsedovi PEFC Nemecko. Je ním Prof. Dr. Andreas W. Bitter.

Ako funguje PEFC v Nemecku?

PEFC Germany je registrované združenie, ktorého sekretariát sa nachádza v Stuttgarte. Tu pracuje päť zamestnancov (dvaja lesníci, traja odborníci na komunikáciu) a terénny personál 7 osôb podporujúci 13 PEFC regionálnych zoskupení, ktoré sú držiteľmi skupinových osvedčení o certifikácii lesov. PEFC funguje na základe skupinovej (regionálnej) certifikácie, ktorá najlepšie vyhovuje štruktúre a veľkosti výmery vlastníctva lesov v Nemecku; priemerná veľkosť súkromného lesného majetku je totiž menej ako 4 hektáre. Najvyšším orgánom s rozhodovacou právomocou v PEFC Nemecko je Nemecká rada pre certifikáciu lesov pozostávajúca z vlastníkov lesov (štátnych, obecných, súkromných), odborárov, poskytovateľov služieb a zástupcov drevárskeho priemyslu a mimovládnych organizácií. Mimochodom, tento rok oslavuje PEFC Nemecko svoje 20. výročie.

S akými problémami sa PEFC v Nemecku stretá?

Viac ako 2 500 spoločností je držiteľom certifikátu PEFC C-o-C (spotrebiteľský reťazec), čo je druhý najvyšší počet v členských krajinách PEFC na svete, ale tempo rastu klesá. Zatiaľ čo všetci väčší výrobcovia reziva, celulózy a kompozitných materiálov majú certifikáciu PEFC, registrujeme menší záujem finalizujúcich spoločností v dodávateľskom reťazci, napríklad tlačiarní, stavebných spoločností alebo výrobcov nábytku. S cieľom vyplniť túto medzeru a riešiť hlavné výzvy, konkrétne prienik na spotrebiteľský trh a zlepšenie povedomia o značke, PEFC Nemecko od roku 2011 zintenzívňuje svoje komunikačné a marketingové úsilie. V tom čase poznalo logo PEFC 11 percent nemeckých občanov. Našim cieľom v tomto roku je zvýšiť tento podiel na 39 percent. Ak sa to nepodarí, veríme, že ešte stále existuje veľký potenciál na rozširovanie.

Akú má podporu medzi vlastníkmi lesov?

Od začiatku má PEFC v Nemecku enormnú podporu súkromných a komunálnych vlastníkov lesov. Viac ako 230 000 vlastníkov lesov, ktorí spravujú dve tretiny výmery lesov Nemecka, je súčasťou PEFC certifikácie. Najväčšia časť súkromných vlastníkov lesov je členom jedného z 800 certifikovaných lesníckych združení. Ďalej sú v našej databáze zaregistrované lesy 2 500 miest a takmer celé štátne lesy. V porovnaní s naším konkurentom sa nám darí presvedčiť majiteľov lesov, aby sa pripojili k certifikačnej komunite: 7,5 milióna hektárov je certifikovaných PEFC, 1,3 milióna hektárov je certifikovaných FSC, pričom 80% plochy FSC sa nachádza v dvojito certifikovaných štátnych lesoch, ktoré už majú certifikát PEFC.

Aký je postoj vlády a verejnosti k certifikácii lesov?

Federálna vláda dlhodobo podporuje certifikáciu lesov. V roku 2007 vydala vyhlášku o obstarávaní dreva a výrobkov z dreva. Všetci dodávatelia musia preukázať, že tieto výrobky pochádzajú z udržateľne obhospodarovaných a certifikovaných lesov. Ako dôkaz sa akceptujú certifikáty PEFC a FSC. Prevažná väčšina štátnych lesov nie je v rukách federálnej vlády, ale je vo vlastníctve spolkovej krajiny. Krátko po založení PEFC bola väčšina týchto lesov certifikovaná podľa PEFC. Dvojitá certifikácia - ako už bolo spomenuté - sa vyskytuje vždy, keď sa strana zelených stane súčasťou vlády spolkovej krajiny a okrem existujúcej certifikácie PEFC sa bude usilovať o zavedenie FSC. Široká verejnosť sa nezaujíma o certifikáciu lesov na rozdiel od našich veľkých maloobchodných reťazcov, ako sú ALDI, LIDL alebo BAUHAUS. Bez osvedčenia o certifikáte pôvodu im nie je možné dodávať výrobky z dreva alebo papiera.

Aké skúsenosti alebo poznatky si zo Slovenska odnášate?

Na Slovensku sme strávili päť krásnych dní. Videli a spoznali sme rozmanitosť slovenských lesov, aktuálne problémy lesného hospodárstva a spracovania dreva, profesionálnu prácu PEFC Slovensko a výnimočnú pohostinnosť slovenských kolegov. Potvrdili sa viaceré zhody medzi PEFC schémami v Nemecku a na Slovensku. Obe majú za sebou viac ako 15 rokov skúseností s PEFC certifikáciou, pričom obe dosiahli značné úspechy pri implementácii certifikácie lesov a budovaní spotrebiteľských reťazcov, majú stabilný základ v štátnych lesoch a výzvu prilákať viac súkromných vlastníkov.

Z exkurzie si odnášame mnoho pozitívnych zážitkov a zistení, pričom dve z nich, ktoré svedčia o úspešnej práci združenia PEFC Slovensko, u nás zarezonovali najviac. Po prvé, na Slovensku existuje motivácia pre neštátnych vlastníkov lesov od jedného z najväčších spracovateľov dreva, ktorý je ochotný priplatiť za PEFC certifikované drevo zelenú prémiu vo výške 1 euro/m3 a po druhé, takmer všetci držitelia PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii lesov sa pravidelne zúčastňujú na školeniach o požiadavkách PEFC národného štandardu, ktoré organizuje PEFC Slovensko.

Účasťou na certifikácii tisíce vlastníkov lesov v Nemecku a na Slovensku preukazujú svoj záväzok aj k ochrane prírody. V tejto súvislosti musia vlastníci PEFC certifikovaných lesov považovať PEFC za ponuku pre racionálnu komunikáciu s mimovládnymi environmentálnymi organizáciami a za nástroj slúžiaci na poistenie sa proti ich nadmerným požiadavkám. Na našej ceste sme sa dozvedeli, že väčšina obyvateľov Slovenska sa v skutočnosti nezaujíma o lesníctvo a certifikáciu lesov, a že vnímanie kampaní nátlakových skupín na verejnosť je silnejšie ako v Nemecku.
Obdivujeme mimoriadne úsilie slovenských lesníkov vynaložené na zvládnutie následkov katastrofy spôsobenej kôrovcovou kalamitou a stabilizáciu lesa. Príklad osvedčených postupov hospodárenia v mestských lesoch, ktoré sme navštívili, ukázal, že selektívnou ťažbou a zakladaním zmiešaných porastov s rôznorodou štruktúrou sa dajú dosiahnuť robustné, odolné, produktívne a výnosné lesy. Rovnako ako v Nemecku je mimoriadne dôležitý aktívny manažment voľne žijúcej zveri (v ideálnom prípade vykonávaný samotným obhospodarovateľom lesa), aby sa početnosť zveri prispôsobila požiadavkám hospodárenia v lesoch.

Ďakujem za rozhovor.

Peter Gogola

Hlavné správy

Odštepný závod Ulič rozšírili o 5 700 hektárov Lesnej správy Ubľa: Rozvoj chovu dojníc vďaka ťažbe dreva

Odštepný závod Ulič rozšírili o 5 700 hektárov Lesnej správy Ubľa: Rozvoj…

Aktuálne

Odštepný závod š. p. LESY SR Ulič (OZ Ulič) sa od 1. októbra 2023 rozrástol o 5 700 hektárov, ktoré spravuje...

Prečítajte si viac
Včelár z východného Slovenska znova najlepší na svete: Pre LES & Letokruhy povedal, že naše lesné medy na výstavách bodujú

Včelár z východného Slovenska znova najlepší na svete: Pre LES & Letokruhy…

O čom sa píše

Východniar pracovitý ako včela získal na svetovej výstave špeciálne ocenenia a so svojím medom prevalcoval konkurenciu. Na 48. ročníku svetovej včelárskej...

Prečítajte si viac
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: Pozývame vás na Huby

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene: Pozývame vás na Huby

Aktuálne

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pozýva na sociálnej sieti na výstavu Huby, ktorá bude pre verejnosť otvorená 4. októbra...

Prečítajte si viac
Drevársky magazín: Komunitná kuchyňa zo smrekového reziva získala štyri svetové ocenenia

Drevársky magazín: Komunitná kuchyňa zo smrekového reziva získala štyri svetové ocenenia

O čom sa píše

Navrhnúť a postaviť malý pavilón, kde by sa sústreďoval spoločenský a kultúrny život počas prípravy jedál a ich konzumácie, bolo úlohou projektu...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora