Prihlásiť

Príhovor

Píše Ing. Juraj Vanko, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

Vážení priatelia,

aj vám sa stáva, že keď sa začne hovori o takých pojmoch ako sú verejnoprospešné funkcie lesov, alebo ich trvalo udržateľný rozvoj, zmocní sa vás pocit beznádeje a priam zúfalstva? A máte tiež často pocit, že tieto pojmy, ktoré sa donekonečna opakujú v takmer každom materiále pojednávajúcom o lesoch sa pomaly, ale isto stávajú bezobsažnou floskulou ?

Ako je možné, že základy na ktorých by malo stᝠcelé moderné lesníctvo v našich podmienkach takto neuveriteľne degradovali?

Bez toho, aby sme sa vyhli prílišnému zjednodušovaniu, je možné na tieto otázky odpoveda jednoznačne: za tento stav nesie zodpovednos štát, pretože ani po viac ako sedemnástich rokoch nedokázali jeho úradníci pochopi, že les je z ústavného hľadiska štandardným druhom vlastníctva a jeho vlastník nemôže žiadnu službu (verejnoprospešnú nevynímajúc) v podmienkach trhovej ekonomiky poskytova bezplatne, bez nebezpečenstva svojej ekonomickej likvidácie a ohrozenia ekologickej podstaty svojho vlastníctva.

Toto je základný problém vzahu štátu a vlastníkov lesov na Slovensku. Najvypuklejšie sa prejavuje v rezortoch pôdohospodárstva a životného prostredia, ale aj v iných rezortoch ovplyvňujúcich svojou legislatívou činnos vlastníkov lesov. Štát sa nesnažil koncepčne tento problém rieši a celá legislatíva, či už lesnícka, alebo ochranárska je založená na scestnom základe, ktorý ukladá vlastníkom lesov obhospodarova svoje lesy tak, aby posilňovali ich verejnoprospešné funkcie, ale bez akejkoľvek garancie, ktorá vlastníkom lesov zaručí, že na nákladoch, ktoré im pritom vznikajú sa bude podieľa aj štát.

Inak povedané: buď tvorcovia takejto koncepcie lesníckej a ochranárskej legislatívy naivne predpokladali, že táto činnos nevyvolá žiadne ekonomické archy, alebo celú archu financovania týchto celospoločenských záujmov v rozpore s dobrými mravmi cielene presunuli na plecia jednej skupiny občanov tohto štátu, ktorými sú vlastníci lesov.

Jedna i druhá možnos je zlá a vyvoláva oprávnenú nespokojnos vlastníkov lesov, ktorí začínajú by frustrovaní z toho, že o týchto problémoch všetci vedia, uznávajú ich naliehavos a potrebu rieši, ale nikto sa o ich skutočne seriózne riešenie doteraz nepokúsil. Dôsledky tohto stavu nie je zatiaľ príliš vidie. Vlastníci lesov však s plnou vážnosou varujú, že synergický účinok takých faktorov ako sú drastické obmedzenia ich práv ochranou prírody, reštrikčná lesnícka legislatíva, poškodzovanie lesov priemyselnými exhalátmi, obmedzovanie vlastníckych práv vlastníkmi líniových stavieb a verejné využívanie lesov bez prijatia účinných opatrení na ich zmiernenie povedie nielen k strate ich ekonomickej sebestačnosti , ale najmä k vážnemu narušeniu lesných ekosystémov našej krajiny a tým k definitívnemu vyprázdneniu pojmu „verejnoprospešné funkcie lesov“.

V minulosti nebola táto agenda predmetom záujmu žiadnej politickej strany a neexistoval žiadny oficiálny vládny dokument, ktorý by dával nádej na riešenie týchto závažných problémov. A to možno aj preto, že lesnícka pospolitos ju nedokázala dostatočne jasne a dôrazne pred verejnosou prezentova.

A čo dnes?

Súčasná vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala väčšinu týchto problémov rieši, čo je zásadná zmena oproti minulosti dosiahnutá aj v dôsledku predvolebných aktivít združení vlastníkov lesov. Vieme, že naplnenie tohto programu nebude jednoduché, ale práve preto musíme vláde neustále pripomína, že vypracovanie a schválenie Národného lesníckeho programu, novej lesníckej, poľovníckej a ochranárskej legislatívy, odstránenie diskriminácie vlastníkov a obhospodarovateľov lesov v daňových záležitostiach a vytvorenie legislatívnych a finančných predpokladov na hradenie ujmy vznikajúcej vlastníkom lesov v dôsledku obmedzenia vlastníckych práv nie je len v záujme vlastníkov lesov, ale je predovšetkým záujmom celospoločenským.

Nájdeme dostatok odvahy, argumentov a trpezlivosti, aby sme to dokázali?

Lesu zdar!

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Vojenské lesy a majetky SR plánujú výstavbu ďalších protipovodňových opatrení: Ešte v tomto roku vybudujú 16 poldrov a vodných stavieb

Vojenské lesy a majetky SR plánujú výstavbu ďalších protipovodňových opatrení: Ešte v…

Aktuálne

Ochrana obyvateľov a majetku pri sezónnych prívalových dažďoch je prvoradá, uvádza na sociálnej sieti Ministerstvo obrany SR a pokračuje informáciou, že...

Prečítajte si viac
Známy televízny moderátor a skúsený poľovník o medveďoch: Alarmujúci stav, rútime sa do veľkého problému

Známy televízny moderátor a skúsený poľovník o medveďoch: Alarmujúci stav, rútime sa…

O čom sa píše

Slovensko toto leto trápia početné útoky medveďov na ľudí, ktoré prichádzajú takmer každý týždeň. Verejnosť sa tak stále častejšie obracia...

Prečítajte si viac
Rozhovor: Veľké poďakovanie košických mestských lesníkov za uhasenie požiaru v ťažko prístupnom teréne

Rozhovor: Veľké poďakovanie košických mestských lesníkov za uhasenie požiaru v ťažko prístupnom…

Aktuálne

Mestské lesy Košice a. s., obhospodarujúce vyše 20 000 hektárov, musia podľa slov riaditeľa Ing. Františka Beliho každoročne zvládnuť niekoľko...

Prečítajte si viac
Pozvánka na Furmanské preteky v Sobranciach: O Pohár Štefana Staška, milovníka lesníctva, poľovníctva a regiónu, v ktorom žil

Pozvánka na Furmanské preteky v Sobranciach: O Pohár Štefana Staška, milovníka lesníctva…

Aktuálne

Pred dvanástimi rokmi sa začala písať história Furmanských pretekov na Sobranecku. Najprv svojpomocne furmani pod vedením furmana Janka Plišku organizovali...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora