Prihlásiť

Komentár: Pohľad na energetický potenciál dreva na Slovensku bez ideologických klapiek na očiach

Svoju úvahu začnem citovaním rešpektovaného energetického analytika Karola Hirmana, ktorý v svojej analýze súčasnej energetickej situácie u nás okrem iného píše: „Našim problémom je teplárenstvo, kde sme pri výrobe tepla až príliš odkázaní na zemný plyn a do značnej miery aj na uhlie. V tejto súvislosti vedený viac ideologický, ako pragmatický a o overiteľné fakty opretý boj proti využívaniu domácej (!) lesnej biomasy pri výrobe tepla tak v centrálnych mestských sústavách, ako aj v domácnostiach je príkladom, ako sami sebe sťažujeme situáciu bez toho, aby sme naozaj riešili ekologické problémy“.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Možno len súhlasiť, pretože toto je jeden z dôvodov hroziacej energetickej chudoby, ktorá je veľmi vážna najmä preto, že táto hrozba už nie je spôsobená jedine ekologickými a ekonomickými dôvodmi, ale najmä dôvodmi politickými, ktoré vyplývajú z vojny, prebiehajúcej za našimi východnými hranicami.

Je čas, keď je naliehavo nutné prehodnotiť náš vzťah k všetkým dostupným zdrojom energie a bez ideologických klapiek na očiach hľadať taký mix zdrojov energie, ktorý pri rešpektovaní uhlíkovej neutrality zabezpečí energetickú bezpečnosť našej republiky. Treba sa teda  jasne postaviť aj k takému uhlíkovo neutrálnemu, obnoviteľnému a domácemu zdroju energie, akým je drevo.

Tento zdroj je časťou našej, ale aj európskej verejnosti odmietaný na základe dvoch často opakovaných argumentov. Prvým je argument, že energetický potenciál dreva je tak nízky, že nemôže tento problém riešiť a druhým je argument, že využitie dreva na energetické účely je priamym ohrozením ekologickej podstaty našich lesov.

Pozrime sa preto bližšie na tieto argumenty. Argument prvý je postavený na dlhodobom podceňovaní dreva ako obnoviteľnej, domácej a ekologickej suroviny, u ktorého sa akceptuje iba význam suroviny pre drevársky a celulózo-papierenský priemysel. Pravda je však taká, že na základe štatistických údajov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR jeho využiteľný energetický potenciál, odvodený od priemernej ročnej ťažby dreva okolo 9 mil. m3 hrubiny bez kôry, pri rešpektovaní biologických, ekologických a technických obmedzení, v budúcich desiatich rokoch predstavuje hodnotu okolo 2,8 mil. ton ročne.

Okrem toho je potrebné kalkulovať aj s odpadom, ktorý vzniká u spracovateľov dreva. Jeho množstvo, po odrátaní vlastnej spotreby je 0,95 mil. ton ročne. Potenciál drevnej biomasy, ktorú produkujú tzv. biele plochy, je na úrovni okolo 0,76 mil. ton ročne. Celkove je teda disponibilné množstvo dreva na energetické účely v Slovenskej republike na najbližšie obdobie približne 4,5 mil. ton ročne.

Ak si pre názornejšiu predstavu prerátame na základe energetických údajov toto množstvo dreva na jeho plynový ekvivalent vyjde nám, že v ideálnom prípade toto množstvo dreva dokáže vyprodukovať rovnaké množstvo energie ako približne 1,6 mld.m3 zemného plynu. Ak (podľa štatistík Ministerstva hospodárstva SR) je celková spotreba zemného plynu v SR na hodnote 5,2 mld.m3 ročne, potom energetické drevo je schopné nahradiť až 30 % našej spotreby zemného plynu ročne!

Je jasné, že toto množstvo vychádza z idealizovaných podmienok, ktoré sú však limitované logisticky a technologicky. Avšak aj pri realistickom čísle využitia drevnej biomasy na energetické účely, ktoré je  na úrovni približne 3 mil. ton ročne, je ním možné nahradiť okolo 20% celkovej spotreby zemného plynu v Slovenskej republike. Tento podiel nie je vôbec zanedbateľný. Vytvorením stimulov na efektívnejšie využitie tohto zdroja energie je ho možné postupne zvyšovať až na uvedených 4,5 mil. ton ročne.

Treba zdôrazniť, že pritom nedôjde k navyšovaniu ťažieb nad ekologicky odôvodnené a schválené množstvá. Navyše je potrebné zobrať do úvahy aj veľmi závažnú sociálnu stránku tejto záležitosti, pretože drevo je jediným lokálnym zdrojom tepla, reálne dostupným  obyvateľom rozsiahlych horských oblastí Slovenska navyše nezaťaženým obrovskými prepravnými nákladmi, zanechávajúcimi významnú uhlíkovú stopu ako je to pri plyne, ale aj pri elektrine. Ak teda berieme do úvahy ekonomické, ale aj sociálne argumenty pre využitie dreva, ako zdroja tepla, potom musíme konštatovať, že argument o nízkom energetickom potenciáli dreva a jeho schopnosti prispieť k riešeniu energetických potrieb nášho štátu sa nezakladá na faktoch a nie je teda pravdivý.

Argument druhý je postavený na alarmistickom presvedčení časti našej verejnosti o neudržateľnosti hospodárenia v našich lesoch. Hospodárenie v lesoch však vychádza z dlhodobého plánovania, založeného na pravidelnom komplexnom zisťovaní ich stavu. Z neho potom vyplývajú všetky opatrenia, ktorých kategorickým a nad všetkým stojacim cieľom je zachovanie ich podstaty do budúcnosti a všetkých úžitkov, ktoré človeku poskytujú.

Ako bolo uvedené vyššie, zásadnou požiadavkou na  využitie energetického dreva je podmienka, že toto musí byť zabezpečené iba v rámcoch ťažieb, stanovených na základe poznatkov o stave lesov a schválených štátnou autoritou. Inak povedané: ciele energetického využívania dreva nie je možné dosahovať nekontrolovaným zvyšovaním jeho ťažby, ale iba zvýšením efektivity jeho využitia.

Za súčasného stavu nie je potrebné podliehať panike poukazovaním na možné drancovanie lesov, pretože absolútnou väčšinu lesníkov a vlastníkov lesov sú regulácie dané programami starostlivosti o lesy bezvýhradne rešpektované. Jediným, avšak možným, ohrozením týchto zásad by mohla byť len skutočná energetická kríza spôsobená masívnym výpadkom dodávok plynu a elektriny, ktoré by viedla k živelnému nelegálnemu získavaniu jediného zdroja dostupnej energie, ktorým je drevo.

Riešenie takéhoto stavu je však už mimo možností bežných občanov a treba len dúfať, že štát a jeho represívne zložky sú aj na takúto možnosť pripravené. Napokon je potrebné zdôrazniť, že lepšie a efektívnejšie využitie dreva na energetické účely je v zhode aj s Nízkouhlíkovou stratégiou SR do roku 2030, ktorá vytýčila cieľ zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie na 19,3%.

Slovensko nie je krajina príliš bohatá na prírodné zdroje a bolo by proti zdravému rozumu nevyužívať aspoň tie, ktorých máme relatívny dostatok. Drevo je jedným z nich a má veľký potenciál byť aj surovinou, ktorá pomôže riešiť energetické problémy dneška.

Juraj Vanko

Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

 

Prečítané: 988
(8 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Slovenská lesnícka komora: Minister Ján Budaj nenávidí lesníkov do takej miery, že ich dokonca viní z vysychania riek a studní. Mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii

Slovenská lesnícka komora: Minister Ján Budaj nenávidí lesníkov do takej miery, že…

Aktuálne

Zobrazenie:4781

Slovenská lesnícka komora vníma aktuálny status ministra životného prostredia Jána Budaja na sociálnej sieti, v ktorom obviňuje lesníkov z vysychania studní a riek...

Komentár: Stanovisko Slovenskej lesníckej komory nie je nedorozumením

Komentár: Stanovisko Slovenskej lesníckej komory nie je nedorozumením

Aktuálne

Zobrazenie:4509

Nuž, mediálni mágovia z Ministerstva životného prostredia SR sa zas snažia naprávať ministrovo prestrelenie, ale kto vie čítať s porozumením, ťažko môže...

Profesor Pavel Hell: Ochranárske spolky a nadácie zneužívajú v snahe o likvidáciu poľovníctva city a nevedomosť najmä mestského obyvateľstva, odtrhnutého od prírody

Profesor Pavel Hell: Ochranárske spolky a nadácie zneužívajú v snahe o likvidáciu…

O čom sa píše

Zobrazenie:4097

11. augusta si spomenieme na Prof. Pavla Hella, ktorý odišiel navždy z tohto sveta v roku 2009. Narodil sa v roku...

Medveď naháňa ľuďom strach pri Prešove: Žiadna sranda, komentujú jeho pohyb v blízkosti mesta

Medveď naháňa ľuďom strach pri Prešove: Žiadna sranda, komentujú jeho pohyb v…

O čom sa píše

Zobrazenie:3973

Len nedávno sme vás informovali o tom, že sa medveď objavil až v troch obciach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti...

Pozvánka na Furmanské preteky v Sobranciach: O Pohár Štefana Staška, milovníka lesníctva, poľovníctva a regiónu, v ktorom žil

Pozvánka na Furmanské preteky v Sobranciach: O Pohár Štefana Staška, milovníka lesníctva…

Aktuálne

Zobrazenie:3741

Pred dvanástimi rokmi sa začala písať história Furmanských pretekov na Sobranecku. Najprv svojpomocne furmani pod vedením furmana Janka Plišku organizovali...

Poznámka: Slovenské medvede nie sú izolované. Akí vedci sa to vlastne podpísali pod nedávno zverejnenú analýzu ich početnosti...?

Poznámka: Slovenské medvede nie sú izolované. Akí vedci sa to vlastne podpísali…

O čom sa píše

Zobrazenie:3719

Štátna ochrana prírody SR a Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej v Prahe nedávno zverejnili informáciu o tom, že na základe modelovania veľkosti populácie...

Hlavné správy

Slovenská lesnícka komora v otvorenom liste ministrovi Budajovi: Lykožrútovi sa vytvárajú ideálne podmienky na likvidáciu nášho zeleného bohatstva

Slovenská lesnícka komora v otvorenom liste ministrovi Budajovi: Lykožrútovi sa vytvárajú ideálne…

Aktuálne

Slovenská lesnícka komora dnes uverejnila na sociálnej sieti znenie otvoreného listu ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi, v ktorom ho vyzýva na...

Prečítajte si viac
Komoditná rada pre drevo: Aby sa vlastníci lesov, lesníci, spracovatelia dreva, vedci, akademici aj ochrancovia prírody bezprostredne počúvali a rozprávali

Komoditná rada pre drevo: Aby sa vlastníci lesov, lesníci, spracovatelia dreva, vedci…

O čom sa píše

Drevársky magazín aktuálne publikuje na portáli Drevmag.com článok so zaujímavým titulkom Drevo ako komodita alebo Drevené drevo. Jeho autor, prezident...

Prečítajte si viac
Postreh: Verejné vypočutie kandidátov na riaditeľa Správy TANAP-u a konflikt záujmov

Postreh: Verejné vypočutie kandidátov na riaditeľa Správy TANAP-u a konflikt záujmov

Aktuálne

Dnes po 13:30 hod. sa má podľa informácií, zverejnených na portáli envirorezortu uskutočniť verejné vypočutie kandidátov na riaditeľa Správy Tatranského...

Prečítajte si viac
Pro Silva Slovakia: Bezzásah na 7 200 hektároch v Mestských lesoch Košice je vysokým ekologickým a ekonomickým rizikom

Pro Silva Slovakia: Bezzásah na 7 200 hektároch v Mestských lesoch Košice…

O čom sa píše

Občianske zduženie Pro Silva Slovakia zaujalo stanovisko ku kampani Lesoochranárskeho zoskupenia VLK za reformu hospodárenia v Mestských lesoch Košice nazvanú Za...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora