Prihlásiť

Lesnícky stav sa musí ozdraviť a očistiť od chytrákov, škodiacich lesu a lesníctvu

Lesníctvo padá ku dnu. Tak sa vyvíjal tento rok. Mnohé stretnutia lesníckeho stavu mali jednu tému, združiť finančné prostriedky a robiť dobrú mediálnu prácu, ktorá trend zvráti a zastaví. Aj keď som veril, že sme dospeli k určitému poznaniu, v procese príprav sa ukázali rozdeľujúce názory a najmä nedošlo k združeniu potrebných finančných prostriedkov na mediálnu kampaň. Slovenská lesnícka komora by to sama neutiahla. Škoda. V novembri minulého roka na stretnutí lesníkov vo Zvolene sme vyjadrili odhodlanie postaviť sa proti neprávostiam, páchaným voči našej komunite a našej prírode. Lesníci zo všetkých kútov Slovenska vyjadrili názor, že už je dosť hanobenia lesníctva a lesníckeho stavu v spoločnosti. Že musíme vyjsť z tieňa a mediálne sa prejaviť. Určite aj zelená kvapka krvi, dnes kolujúca v žilách našich občanov, svedčí o dobrom úmysle.

Naše názory idú do sveta intenzívnejšie

V auguste tohto roka vznikla z iniciatívy certifikačného orgánu PEFC odborná platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska. Podarilo sa v nej spojiť štátne lesy s neštátnymi, PEFC, SLsK, ZSD SR a odborový zväz DLV. Lesy SR napokon z platformy vystúpili, no rozbehnutý proces pokračuje a nespokojnosť lesnícko-drevárskeho komplexu postúpila jednak do pomenovania problému a tiež do návrhu riešenia. Keďže sa končí volebné obdobie a politici sú náchylnejší počúvať, materiál platformy vyvolal záujem a myslím, že zastavil jednu z hlavných tém volebnej kampane – ochrana prírody – vedenej bez znalosti veci a bez poznania a rešpektovania názorov lesníckej komunity.

Zaktivizovali sme sa tiež vzájomnou informovanosťou, najmä na sociálnych sieťach. Určite dobrá voľba a posila je v osobe Ing. Jozefa Marka, zanieteného lesníka so skúsenosťami z práce s verejnosťou, ktorý sa ujal tlmočenia našich názorov a ich šírenia v spoločnosti. Som presvedčený, že či v tlačenej alebo aj elektronickej podobe, naše názory idú do sveta intenzívnejšie.

Les je odrazom morálky spoločnosti

Budem rád, ak tento príhovor lesníkov na Slovensku osloví a uistí, že sú na správnej ceste. Naše lesníctvo stojí na troch pevných nohách, na troch princípoch - ekonomickom, ekologickom a sociálnom. To je záruka trvalo udržateľného a zmysluplného obhospodarovania lesov. Keď sa začne verejnosť a politika prikláňať na našu stranu, uvedomíme si, že máme pravdu a tí váhaví nadobudnú presvedčenie, že nerobíme nič zlé. Naopak, v ťažkých podmienkach spracúvame kalamity, vysádzame nový les a staráme sa oň. To nám musí dodávať sebadôveru na hrdo vztýčenú hlavu. Aj tí, ktorí myslia na miesta v ochrane prírody, sa pridajú.

Robíme prírode blízke hospodárenie, máme v tom tradíciu, naše lesy sú bohaté a pestré, hodné ochrany a pochvaly. A nedostatky? Treba si ich uvedomovať, pomenovať, veď negatívne javy sú aj v iných odvetviach a profesiách. Vieme, že máme medzi sebou aj lesníkov, ktorí myslia viac na seba ako na les, veď les a lesníctvo je odrazom morálky spoločnosti, takisto ako prokuratúra, advokácia a súdy. Tam to zašlo tak ďaleko, že už pomenúvajú tých, čo zradili alebo zlyhali. Aj nás to čaká. Lesnícky stav sa musí ozdraviť, očistiť od chytrákov, škodiacich lesu a lesníctvu. Potom sa všetko podarí urovnať a vyriešiť.

Nikto nemá právo urážať tých, ktorí zasvätili poslaniu lesníka celý život

Novembrový dážď dodal vlahu našej krajine a teraz pomalé vločky padajú na zem, aby utíšili vegetáciu a prišiel vianočný pokoj. Je čas na zamyslenie, ako ďalej. Ako zastaviť kalamitu, ktorú nám vyčítajú, ako nastoliť poriadok v lesoch, ako zvládnuť neľahké úlohy stojace pred nami, ako vysvetliť verejnosti, že síce les môže užívať, no mala by s uznaním a znalosťou vnímať aj starostlivosť oň. Najľahšie je kritizovať koľaje v lese po ťažbe, ale verejnosť by sa mala radšej vysloviť za podporu lesníctva pri prideľovaní finančných prostriedkov na obnovu techniky, zvýšenie miezd kočišom alebo na kúpu modernejšej technológie. Takže pokiaľ je to len v polohe výčitiek a kritiky, v takom prípade nemá nikto právo urážať tých, ktorí zasvätili poslaniu lesníka celý život. V Rumunsku neboli nedávno zabití ochranári, ale lesníci, ako sa to stávalo aj u nás lesníkom pri plnení pracovných povinností. Je veľa zanietených kolegov, ktorí prišli o svoje miesta za principiálny postoj vo svojom poslaní. Dnes, pri toľkých politických stranách a ich návrhoch, je ľahké prispôsobiť svoju lesnícku česť ponúkaným výhodám.

Národný park Šumava pod ministerstvom životného prostredia nemá pri veľkej ťažbe dostatok peňazí na mzdy. Kto vie teda spravovať lesy lepšie? Jednoznačne lesníci. Chyba je v systéme. Každý z nás si na svojom poste musí vykonávať robotu poriadne, ale to isté je potrebné vyžadovať aj od vedenia štátu. Nech nás vedie, ale nie viacerými cestami podľa toho, koľko je pri moci politických strán, ale jednou cestou – lesníckou. Na prospech lesa a prírody

Prieskum verejnej mienky hodnotí výsledky našej práce vysoko

Les žije dve – tri profesijné generácie ľudí, a tak to musíme brať. Keď to tak vnímame, nie sme iní v porovnaní s hodnotením tejto doby, len upozorňujeme na danú skutočnosť a zákonitosti prírody. Sme vnímaví a hĺbaví. Často sa čudujeme veciam okolo nás. Hovoria, že sme konzervatívni. Vysvetľujeme, prečo je to tak. Spoločnosť nás začína vnímať a počúvať. Slušné médiá sa pridajú.

Situácia v lesníctve je obrazom spoločnosti, ktorý je niekedy napredujúci, inokedy falošný. Ak sa k téme vyjadrujeme zložito a odborne, je to vnímané ako nepochopiteľné. Ak jednoducho, potom je to nevedecké. Mali by sme to robiť slušne, s vysokou mierou znalosti a poznania, overenými zákonitosťami prírody.

Máme ale veľa spoločného, zjednocujúceho. Sme vyštudovaní odborníci so skúsenosťami, máme radi les a slúžime mu s radosťou, aby prekvital. Inak by sme to nerobili, vzhľadom ku všetkým polenám, čo sú nám hádzané pod nohy. Prieskum verejnej mienky hodnotí výsledky našej práce vysoko pozitívne, a to napriek mnohoročnému tlaku krikľúňov a médií. Je pravda, že tých, ktorí sa vyjadrujú potichu a skromne, denne nepočuť, ale sú tu a podporujú nás.

Ale už sa to otáča. Zdravý rozum napokon určite zvíťazí. Aj slušnosť a skúsenosti. Robme svoju robotu s láskou a pokorou, veď sme denne súčasťou prírody. Komunikujme a informujme sa navzájom. Navonok dávajme pozitívne signály a spoločnosť ocení naše poslanie. Dopracujeme sa k úcte, ktorú si lesnícky stav zaslúži. Veď dennodenne v neľahkých podmienkach, na krásnych, no rizikových pracoviskách vytvárame hodnoty pre druhých, aj pre tých, ktorí sa ešte len narodia.

Robia len to, čo chcú a čo ich baví

Štruktúry lesníctva sú prepracované a overené, i keď máme voči niektorým javom výhrady a sú potrebné úpravy. Oproti takto štruktúrovanému lesníctvu stojí päť extrémistov s úmyslom všetko nabúrať a spochybniť, otráviť nás aj verejnosť a neinformovaných nadšencov a nespokojencov získať na svoju stranu. Je ich len päť, ktorým možno v škole alebo po nástupe do zamestnania niekto z nás ublížil, ukrivdil alebo len vyžadoval plnenie si ich povinností. Výsledok denne vnímame na sociálnych sieťach – klamstvá, čudné vedecké argumenty, komentáre, blogy. Im sa tá krivda oplatí. Dobre si žijú, dnes sú populárni a ako jediní zachraňujú tento svet. Robia však len to, čo chcú a čo ich baví. Nevstávajú denne za tmy medzi chlapov do ťažby a ženy v pestovnej činnosti v každom počasí. Neriadia práce, aby tu les stále bol. Ich rozhodnutia sa ukázali ako omyly a chyby, no dnes to nevedia priznať. Ich argumenty sa našťastie míňajú. Zneužívajú nedostatky niektorých lesníkov, zovšeobecňujú ich. Využívajú rôzne vedecké štúdie, ktoré spravidla nie sú overené a prispôsobujú si ich k svojej pravde.

Príďte v januári na stretnutie lesníkov vo Zvolene

Nechcem, aby úvaha vyznela ako boj proti ochrane prírody. Veď naši predchodcovia - lesníci položili základy ochrany prírody a my toto cítenie máme v sebe tiež. No dnes sa už ani nechceme pomenúvať ochranármi prírody, lebo to je pomaly nadávka. Prečo? Ochranári si uzurpujú jedinú pravdu, zasahujú do kompetencií tých, ktorí zodpovedajú, navyše ich arogantne kritizujú a osočujú prekrúcaním výsledkov vedy a výskumu, overených stovkami rokov a fungujúcimi skúsenosťami. My, lesníci takí nie sme. Robíme ochranu lesa a tým celého ekosystému. V tom nám často bránia a spochybňujú nás s úmyslom presadiť seba a svoje pokusy, i keď už overené ako mylné. Chcel som pomenovať chyby, ktoré spôsobili rozklad slušnosti a morálky lesníckeho stavu v hlavách lesníkov, a to vidím ako hádam najhoršie, keď si už lesníci prestávajú veriť (zdravo veriť) a prestávajú robiť svoju prácu dôsledne.

Keďže sa blíži záver roka, chcem vám všetkým lesníkom a priateľom lesa popriať pokojné vianočné sviatky a zdravie do nového roku. Povzbudiť vás na spoluprácu v našej službe a pozvať vás na stretnutie lesníkov v januári vo Zvolene – meste lesníctva.

Lesu zdar!

Milan Dolňan

predseda Slovenskej lesníckej komory

Hlavné správy

Rezolúcia Rusínov zo Starinskej a Uličskej doliny: Vlastníci pôdy odmietajú návrh zonácie Národného parku Poloniny, požadujú vytvorenie Prírodného parku Poloniny – Nízke Beskydy

Rezolúcia Rusínov zo Starinskej a Uličskej doliny: Vlastníci pôdy odmietajú návrh zonácie…

Aktuálne

Zástupcovia 14 urbárov zo Starinskej a Uličskej doliny odovzdali dnes na Okresnom úrade v Prešove Rezolúciu Polonín. Chcú v Starinskej...

Prečítajte si viac
Komentár: Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov o kalamitu na Horehroní, už v roku 2022 však bolo potrebné hľadať riešenia na elimináciu rizík

Komentár: Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov o kalamitu…

Aktuálne

Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov (najmä opozičných) o kalamitu na Horehroní. Odznelo už veľa „zaručených“ informácií a ešte...

Prečítajte si viac
Slovenské problémy s vyplácaním agrodotácií: Procesné zlyhania v platobnej agentúre a problémový softvér eurokomisia zrejme nebude akceptovať

Slovenské problémy s vyplácaním agrodotácií: Procesné zlyhania v platobnej agentúre a problémový…

O čom sa píše

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč v pondelok 15. apríla vycestoval do Bruselu na rokovanie s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo...

Prečítajte si viac
Deň zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš: Najcitlivejšou témou postoj vlastníkov pôdy k návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

Deň zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš: Najcitlivejšou témou postoj vlastníkov pôdy…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti informuje o priebehu Dňa zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš, ktorý...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora