Prihlásiť

Herbert Grill - Majte čitateľných partnerov, nie špekulantov

Rozhovor s Dipl. Ing. Herbertom GRILLOM, našim dlhoročným spolupracovníkom v Rakúsku a vrcholovým manažérom Lenzing AG

Je to možno neuveriteľné, ale našim čitateľom sa spoza hraníc prihovárate pravidelne už sedemnásť rokov! Vážime si najmä to, že pomáhate sa zorientovať našej lesníckej i drevárskej verejnosti v medzinárodných súvislostiach, svojimi bohatými skúsenosťami dokážete poradiť, ako by to malo čo najlepšie fungovať v medzinárodnej spolupráci.

Čas sa však nedá zastaviť. V júni 2016 ste oslávili šesťdesiatku. Nedávno ste odovzdali symbolicky kľúč vedúceho nákupu dreva v Lenzing AG svojmu mladšiemu nástupcovi. Môžete stručne priblížiť Vašu životnú a pracovnú cestu?

Spomínam si, ako som absolvoval štátne reálne gymnázium v Bad Ischl. Následne som študoval na Pôdohospodárskej univerzite vo Viedni, odbor lesné hospodárstvo. V roku 1981 som nastúpil do Lenzing AGnapozíciu nákupcu dreva. Zároveň som zložil štátnu skúšku pre vyššiu lesnícku službu. V roku 1990 ma povýšili a stal som sa vedúcim nákupu dreva v Lenzing AG.

Koľko kubíkov dreva, povedané symbolicky, prešlo vašimi rukami?

Celkové množstvo dreva, ktoré pod mojim vedením oddelenia nákupu dreva zabezpečovalo, presahovalo 3 milióny m3 ročne. Počas môjho fungovania sa zvýšil nákup bukovej vlákniny z 500 tisíc m3 ročne na 1 milión 200 tisíc m3 ročne. Zároveň od roku 2004 som mal na starosti zásobovanie biomasou elektráreň v Timelkame. A v posledných piatich rokoch aj nákup dreva v dcérskom podniku Biocel Paskov.

História závodu v hornorakúskom Lenzingu má už úctyhodnú históriu. Siaha až do roku 1892! Dá sa dnes považovať značka Lenzing za svetového hráča? Kde všade má svoje zastúpenie? A aké je postavenie firmy Lenzing v rámci tohto kolosu?

Lenzing predstavuje skupinu podnikov, kde je vo dvoch závodoch výroba celulózy, Lenzing v Rakúsku a Paskov v Čechách. To znamená, že máme dva závody, kde spracúvame drevo. Tieto závody produkujú zhruba 50 percent spotreby celulózy. Zvyšných 50 percent celulózy sa nakupuje na svetových trhoch.

Ďalej máme šesť závodov, kde z celulózy vyrábame vlákno. To sú dva v Rakúsku, jeden vo Veľkej Británii, jeden v USA, jeden v Indonézii a jeden v Číne. V Lenzingu sídli centrála koncernu, kde pracuje vedenie firmy.

Dnes tomu málo kto uverí. Ale Lenzing je už zhruba 60 rokov spoľahlivým partnerom slovenských štátnych lesov! Podľa vyjadrenia bývalého generálneho riaditeľa Lesov SR Ing. Blažeja Možuchu, firma Lenzing je dlhodobo najspoľahlivejším zahraničným obchodným partnerom, ktorý môže byť dobrým príkladom pre našich domácich spracovateľov...

Áno, odberateľmi zo Slovenska sme boli už dávno predtým než vznikli nové slovenské spracovateľské podniky. Obzvlášť v 80. a 90. rokoch sme z východného Slovenska odobrali obrovské množstvá nekvalitného, prehrublého dreva. Toto drevo nechcel nik kúpiť.

Páčilo sa mi, keď ste v našom časopise poradili mladším kolegom: „Buďte čitateľným partnerom a nie špekulantom! Podanie si rúk po rokovaní musí byť zmluvou.“ Úprimne, stretávate sa na Slovensku s dodatočnými úpravami, dodatkami a zmenami v zmluvách?

Je to tak. Môžem sa pochváliť, že vo funkcii vedúceho nákupu dreva som ani raz nemusel porušiť svoje slovo, alebo podanie rúk!

Na Slovensku po zmene režimu bolo určité obdobie, keď obrazne povedané, sme si hádzali kocky o tom, či mesačné množstvo dreva príde alebo nie. Situácia sa však rapídne zlepšila a naši nákupcovia môžu takmer na každej mesačnej porade hlásiť pozitívne čísla.

Taktiež zmeny v zmluvách alebo dodatočné rokovania o uzavretých zmluvách sú na Slovensku veľkou výnimkou. Naši slovenskí partneri sa vypracovali minimálne na tak spoľahlivých dodávateľov ako sú Nemci, či Rakúšania. Platí to tak pre štátne, ako aj pre súkromné lesy. A za to im patrí moja veľká vďaka!

Stalo sa vám, že ste boli dodávateľom dreva dlžníkmi pri jeho platbách? Pretože na Slovensku to nie je zriedkavé...

Ja pracujem v nákupe dreva pre Lenzing AG už od 10. januára 1981. Môžem hrdo prehlásiť, že pod mojim vedením boli všetky faktúry presne zaplatené. Nikto nemôže povedať, že by od Lenzing nedostal svoje peniaze. A pritom máme dnes zhruba až 700 dodávateľov dreva!

Štátny podnik LESY SR prináša zmeny v dlhodobej obchodnej politike. Napríklad skúma rating obchodných partnerov a zmluvy na drevo podpisuje na základe tohto ratingu. Myslíte si, že je dosť dodávateľov dreva, ktorí spĺňajú takúto podmienku? A ako je to v prípade ratingu Lenzing AG?

Nie je na škodu, keď jeden obchodný partner vie o druhom, ako na tom hospodársky stojí. Raz mi jeden veľmi bohatý človek dal radu, aby som so slabými firmami nerobil žiadne obchody. Tieto sú totiž často nútené pracovať nie vždy poctivými spôsobmi. Na druhej strane však nie je problém svoje obchody zabezpečiť bankovými garanciami.

Rating Lenzingu je veľmi dobrý, pretože naše zadlženie predstavuje len tri percentá obratu a podiel vlastného kapitálu predstavuje viac než päť percent!

Veľká Británia je po USA, Číne a Japonsku štvrtým najväčším dovozcom dreva na svete a najväčším dovozcom v Európe. Aký môže mať brexit možný vplyv na európsky drevársky priemysel?

Čo sa týka brexitu, nie som absolútne tak pesimistický, ako brexit opisujú médiá. Európska únia potrebuje Veľkú Britániu a určite budú uzatvorené nové zmluvy v súvislosti s umožnením voľného obchodu. Z tohto dôvodu by mal aj import dreva bežať tak ďalej, ako doteraz. Dovolím si však podotknúť, že Rakúsko je po Číne druhým najväčším importérom dreva na svete!

V súvislosti s klimatickými zmenami pripravujú odborníci radikálne zmeny v drevinovom zastúpení v lesoch. Niektorí spracovatelia dreva uvažujú s prerábaním technológií na iné druhy drevín. Sledujete tento vývoj?

Tento vývoj je v Európe v plnom prúde. Výmera smreka v Nemecku, Čechách, na Slovensku a v Rakúsku poklesla za posledných 15 rokov o 466 tisíc hektárov. Zatiaľ čo výmery bukových porastov za rovnaké obdobie narástli o 228 tisíc hektárov.

Tento trend bude po obmedzení holorubného hospodárenia naďalejpokračovať. Hoci treba povedať, že buk sa v tieni starých stromov veľmi dobre rozvíja...

V obchode s drevom je dôležitá v prvom rade stabilita v dodávkach drevnej hmoty a cenotvorba na základe vývoja trhu v danom čase. Ak sa nad tým zamyslíte, čo by ste si priali, aby sa Slovensko v tomto zlepšilo?

So situáciou na Slovensku sme v podstate spokojní. Mali by sa však trochu do úzadia potlačiť myšlienky v súvislosti s protekcionizmom. Protekcionizmus nepatrí do modernej a hospodársky rastúcej krajiny.

Aká je ročná spotreba dreva v spoločnosti Lenzing AG?

Ročne spotrebujeme spolu s Biocelom Paskov zhruba 3 milióny metrov kubických bukovej a smrekovej vlákniny. Z tohto množstva je približne 700 tisíc metrov kubických štiepky z piliarskeho priemyslu.

Máte skúsenosti s tým, že až príliš veľa vlákninového dreva určeného na jeho chemické spracovanie sa „stráca“ medzi drevom určeným na spaľovanie biomasy, finančne dotovanej EÚ? Ale nie je to len vlákninové drevo...

Žiaľ, máte pravdu. V mnohých prípadoch je s podporou Európskej únie spaľované veľmi kvalitné a dravé drevo. My tiež zásobujeme niekoľko bioelektrární a teplární v Rakúsku. Avšak nedodávame im v žiadnom prípade zdravé drevo, ale také drevo, ktoré už nie je použiteľné v priemyselnom spracovaní. Pritom vieme, že elektrárne dostávajú dotácie na vyrobenú elektrinu. A tie sú šesťnásobne vyššie než je trhová cena! To hovorí za všetko.

S akou novou investíciou prichádzate?

Veľký a významný projekt rozbiehame v Brazílii. V spolupráci so silným brazílskym partnerom uvažujeme vybudovať tretiu celulózku. Týmto by sme sa stali nezávislými na trhu s celulózou. Je pre mňa cťou, že vo Forest Teame zodpovedám za zabezpečenie drevnej hmoty z tamojších plantáží.

Aké budú vaše ďalšie kroky?

Presne 22. augusta 2019 som odovzdal vedenie nákupu dreva v Lenzing AG do mladších rúk. Možno si teraz nájdem viac času na moje koníčky, ktorými sú poľovníctvo a rybárstvo.

Ďakujeme Vám za rozhovor a za dlhoročnú odbornú spoluprácu na medzinárodnej lesnícko-drevárskej úrovni. Želáme Vám do ďalších rokov veľa zdravia a životnej pohody.

Ján Fillo

Hlavné správy

Rezolúcia Rusínov zo Starinskej a Uličskej doliny: Vlastníci pôdy odmietajú návrh zonácie Národného parku Poloniny, požadujú vytvorenie Prírodného parku Poloniny – Nízke Beskydy

Rezolúcia Rusínov zo Starinskej a Uličskej doliny: Vlastníci pôdy odmietajú návrh zonácie…

Aktuálne

Zástupcovia 14 urbárov zo Starinskej a Uličskej doliny odovzdali dnes na Okresnom úrade v Prešove Rezolúciu Polonín. Chcú v Starinskej...

Prečítajte si viac
Komentár: Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov o kalamitu na Horehroní, už v roku 2022 však bolo potrebné hľadať riešenia na elimináciu rizík

Komentár: Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov o kalamitu…

Aktuálne

Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov (najmä opozičných) o kalamitu na Horehroní. Odznelo už veľa „zaručených“ informácií a ešte...

Prečítajte si viac
Slovenské problémy s vyplácaním agrodotácií: Procesné zlyhania v platobnej agentúre a problémový softvér eurokomisia zrejme nebude akceptovať

Slovenské problémy s vyplácaním agrodotácií: Procesné zlyhania v platobnej agentúre a problémový…

O čom sa píše

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč v pondelok 15. apríla vycestoval do Bruselu na rokovanie s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo...

Prečítajte si viac
Deň zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš: Najcitlivejšou témou postoj vlastníkov pôdy k návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

Deň zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš: Najcitlivejšou témou postoj vlastníkov pôdy…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti informuje o priebehu Dňa zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš, ktorý...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora