Prihlásiť

TÝŽDŇOVKA: Ako chceli urbárnici z Polonín zastaviť ich vyľudňovanie, zadržiavať vodu v prírode a oživiť rusínsku krajinu. A aké projekty uspeli?

Tento týždeň Správa Národného parku Muránska planina dala verejnosti na známosť, na čo majú byť použité finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Takže na Muránskej planine majú pribudnúť nové trate pre bežecké lyžovanie, záchytné parkoviská či svetelné signalizačné zariadenia na cyklotrase pri Muránskom hrade. To sú len niektoré z aktivít v projekte za viac ako 3,3 mil. eur, ktorého cieľom je podľa ochranárov vytvárať podmienky pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu v národnom parku.

Doporučený Apidomček so včelou terapiou, ktorý postavili urbárnici z Hrabušíc Foto: Ing. Marcel Slivka Apidomček so včelou terapiou, ktorý postavili urbárnici z Hrabušíc

Región v Národnom parku Poloniny má byť transformovaný podľa predstáv rezortu životného prostredia, štátnej ochrany prírody a aktivistov z neziskových organizácií a občianskych združení realizáciou takých projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR ako je Vihorlatská hvezdáreň v Humennom za vyše 280 000 eur, Implementácia konceptu prírodného turizmu za viac ako 580 000 eur, Múzeum rusínskej kultúry v Stakčíne za 1,8 mil. eur, Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v obci Zemplínske Hámre za 1,3 mil. eur, Tradičná mazanka v Zboji za 664 000 eur, Digitálne EkoPoloniny za viac ako 190 000 eur alebo Záchrana poloninských lúk za takmer 270 000 eur.

A teraz si porovnajme tento prístup k podpore a využívaniu krajiny a miestnych komunít, ktoré v nej žijú s projektami, s ktorými sa uchádzali o prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti urbárnici z Polonín. O ich zámeroch informoval na sociálnej sieti pred týždňom predseda ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Ing. Milan Ovseník:

Základná myšlienka projektov urbárnikov z Polonín bola vytvoriť dve náučné lokality v prírode, v každom katastrálnom území vysťahovaných obcí s možnosťou realizácie agrolesníckych postupov v ekoosade s ekovčelnicou a otvoreným prístreškom. V týchto lokalitách mali realizovať prírode blízke opatrenia pri zadržiavaní vody na realizáciu demonštračných ukážok prirodzeného manažmentu chráneného územia, s možnosťou pozorovania voľne žijúcich živočíchov z prístrešku pre oddych a krmovisko s minirozhľadňou.

Takto by boli vytvorili priestor na transformáciu jadrovej časti regiónu Národného parku Poloniny so zabezpečenou starostlivosťou o chránené územie vlastníkmi pôdy a ich združením zabraňujúci vyľudňovaniu obcí okresu Snina a zaručujúci dlhodobo sa zvyšujúci príspevok stavu biotopov k ochrane krajiny v územiach prírodného svetového dedičstva UNESCO pred zmenou klímy a ich vlastnú odolnosť pred nepriaznivými účinkami zmeny klímy (zmierňovanie povodní, prevencia pred suchom) zväčšením potenciálu krajiny zachytávať vodu prirodzeným manažmentom chráneného územia.

Výstupom realizácia aktivity ZADRŽIAVANIE VODY AKO ZÁKLADU ŽIVOTA V KRAJINE KARPÁT – NÍZKYCH BESKYDÁCH malo byť zhotovenia cca 200 drevených hrádzok, kaskádovo osadených v šiestich vybraných drobných tokoch, udržiavajúcich vodu v krajine v celkovej dĺžke cca 1 500 metrov. Malo sa tak zamedziť urýchľovaniu erózie a odtoku vody z územia bohatého na drobné vodné toky v ochrannom pásme vôd vodnej nádrže Starina v čase prívalových dažďov a napomôcť k zvyšovaniu zásob vody v jadrovej zóne Národného parku Poloniny.

Výstupom realizácie aktivity OŽIVENIE RUSÍNSKEJ KRAJINY - EKOSAD KRAJOVÝCH ODRÔD OVOCNÝCH STROMOV malo byť 500 vysadených ovocných stromov miestnych odrôd, ktoré prežili vyľudnenie. Tak sa mala posilniť biodiverzita územia, druhová rozmanitosť a spolu so včelstvami vytvoriť priestor pre oživenie územia v bezprostrednej blízkosti prírodného svetového dedičstva UNESCO a zaručiť dlhodobo sa zvyšujúci príspevok stavu biotopov, ktoré adaptujú krajinu na dôsledky zmeny klímy.

Realizáciou aktivity NÁVRAT REMESELNÝCH TRADÍCIÍ RUSÍNOV sa malo dosiahnuť vytvorenie ôsmich pracovných miest na 100 % fondu pracovného času, ktorí budú mať na zabezpečenie svojej mobility vozidlo a bicykle na elektrický pohon, ktorí sa budú starať o lokality a budú k dispozícíi návštevníkom.

Táto aktivita mala umožniť transformáciu územia, orientovanú na diverzifikovanú lokálnu ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou a flexibilitou v oblasti prírodného turizmu, prírode blízkeho obhospodarovania lesa a ekologického poľnohospodárstva (agrolesníctva), ktoré adaptujú krajinu na dôsledky zmeny klímy a zabezpečia menšiu zraniteľnosť okrajových regiónov v súlade s princípom "výrazne nenarušiť". Významný prínos vytvorenia pracovných príležitostí pre chránené územie, ktoré mali byť obsadené aj po skončení projektu, mali v pozitívnom zabrániť vyľudňovaniu obcí okresu Snina.

V aktivite MIESTO PRE OBNOVU ŽIVOTA - EKOVČELNICA, APIDOMČEK, OTVORENÝ PRÍSTREŠOK, OZNAČNÍKY sa mali vybudovať štyri drobné stavby a označiť územia štyrmi označníkmi/infotabuľami, ktoré umožnia v transformácii regiónu, aby sa prírodný turizmus prelínal s informačno-edukačnými aktivitami. V ekologickom chove mali byť včely pánmi svojich úľov s voľným pohybom, prirodzeným stavaním obydlí a rozmnožovaním, zimovaním na svojej prirodzenej potrave, spôsobom liečenia len na ekologickej báze. Malo sa skôr pozorovať, učiť sa o včelách a edukovať návštevníkov o prirodzenom spôsobe života včiel. Všetko s dôrazom na prirodzenú stabilitu včelieho ekosystému.

Návštevníci mali mať možnosť využiť API DOMČEK - VČELIU SAUNU, pobyt v ňom v prítomnosti hučiaceho roja má podľa odborníkov blahodarné účinky na alergikov alebo ľudí, ktorí trpia vysokým krvným tlakom. V areáli mali byť návštevníci podrobne informovaní o živote včiel, spôsobe ich chovania, ich dôležitosti na celý ekosystém, k dispozícií malo byť bezpečné pozorovanie života včiel cez priehľadné okienko, súčasťou mal byť takisto priestor na oddych a zrelaxovanie v prírode s výhľadom na dolinu pod včelnicou. Včely v areáli mali žiť v ekovčelnici a dobových vydlabaných klátoch a v pôvodných dutinách, kde sa mal vytvoriť aj VČELÍ HOTEL PRE DIVÉ VČELY...”

Dnes už vieme, že projekty vodozádržných opatrení a opatrení na podporu biologickej rozmanitosti so zacielením na prírodný turizmus v celkovej sume cca 3 mil. eur, ktoré predložilo spoločne päť pozemkových urbárskych spoločenstiev, neuspeli. Ich zástupcovia sa teda obrátili na predsedu vlády. „Toľko zo žiadostí, ktoré podali urbárnici v Poloninách, aby tam mohli ďalej žiť a pracovať. No úradníci a politici zatiaľ rozhodli, že sú ešte lepšie projekty. Nuž uvidíme, či premiér Heger a spol. pochopia a zmenia svoj verdikt. Verdikt, ktorý pokračuje v napomáhaní vyľudňovania Polonin,” komentoval to Ing. Ovseník.

Jozef Marko

Naposledy zmenené: nedeľa, 20 november 2022 06:32
Prečítané: 408
(0 hlasov)

Komentárov   

0 # Marián Jasík 2022-11-21 23:35
Nuž aj bez poznania detailov ak by bol vazny zaujem budovať mosty tak malo MŽP SR najsť sposob ako aspoň niektore projekty miestnych urbarov podporit. Tym nie je povedane, ze podporene projekty su podpory nehodne.
0 # Babiar 2022-11-21 08:28
Toto sa dalo čakať , že takto to dopadene. Smiať sa zo strany ochranárov ešte tomu zvyšku lesníkov , ktorí tam ešte zostali je silná káva.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

O čom sa píše

Zobrazenie:7155

Kto sa zastane lesných robotníkov, ktorí robia za 12 eur za kubík?, opýtala sa na sociálnej sieti pod statusom o zasadnutí...

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba všetko zapadá. Dokedy ešte?!

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba…

Aktuálne

Zobrazenie:6209

Presne o týždeň si pripomenieme 18. výročie vyčíňania veternej smršte Alžbeta v Tatrách. Dnes si pripomeňme, čo nasledovalo po nej, presnejšie...

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov v Tichej doline

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a…

Aktuálne

Zobrazenie:3390

Prednosta Okresného úradu Poprad Dr. Jozef Bednár na internetovej stránke Slovenského syndikátu novinárov pozýva na tlačovú besedu, súvisiacu s podaním a zverejnením...

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov k tvorbe programov starostlivosti o lesy

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov…

Aktuálne

Zobrazenie:3370

Ing. Peter Szarka dlhé roky pôsobil v hospodárskej úprave lesov, pracoval tiež na pozícii vedúceho taxačnej skupiny Mestských lesov Košice a...

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie z existencie organizovanej skupiny: Žiadajú prešetrenie káuz v národných parkoch

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie…

Aktuálne

Zobrazenie:2555

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa dnes pripojila k verejnému podnetu generálnemu prokurátorovi, súvisiacemu s kauzou riaditeľa Správy TANAP-u Pavla...

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia: Žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva bola odstúpená polícii. Oznamovateľ protispoločenskej činnosti píše o možných páchateľoch zo Správy Národného parku Poloniny

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia: Žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva bola…

Aktuálne

Zobrazenie:2203

Portál Lesmedium.sk sa včera zaujímal o to, ako Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, patriaca do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR naložila s podnetom...

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

TÝŽDŇOVKA: Problematické rady národných parkov. Nevyužitá príležitosť

Aktuálne

Podľa novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka, sú do rád národných parkov delegovaní zástupcovia...

Prečítajte si viac
Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov komunikuje s atmosférou

Veda a výskum pre lesnícku prax: Les udržuje vlhkosť a korunami stromov…

O čom sa píše

V septembri tohto roka usporiadal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) odbornú konferenciu pod názvom Lesnická hydrologie – věda a...

Prečítajte si viac
Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich lesov. Spoločnosť a médiá im neprikladajú dôležitosť

Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich…

O čom sa píše

Spoločnosť si ešte nie dosť dobre uvedomuje stav, do ktorého sa dostávajú lesné ekosystémy. Nárastom biotických škodcov lesa a abiotických...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako sú zladené ich programy starostlivosti so zonáciou národných parkov?

Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti reaguje na včerajšiu tlačovú konferenciu ministra životného prostredia Jána Budaja...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora