Prihlásiť

Poznámka: Minister, ktorý mlčí

Vo štvrtok 27. júla som na mailovú adresu kancelárie ministra životného prostredia Jána Budaja odoslal nasledujúci text: Vážený pán minister, srdečne Vás pozdravujem z mesta pod Urpínom. Som šéfredaktorom lesníckeho časopisu LES & Letokruhy. Vnímam napäté vzťahy a nesúlad medzi názormi lesníckej a ochranárskej verejnosti. Domnievam sa, že do značnej miery vyplývajú z neochoty či neschopnosti oboch strán komunikovať. Preto som sa rozhodol poskytnúť priestor v našom časopise prezentácii Vašich názorov. Budem veľmi rád, keď prijmete túto ponuku ako výzvu vysvetliť Vaše kroky a rozhodnutie.

Doporučený Poznámka: Minister, ktorý mlčí

Možno nie všetky Vaše názory budú našimi čitateľmi prijaté s pochopením, ale iba z diskusie môžu vyjsť kvalitné riešenia problémov, ktoré sa v konečnom dôsledku týkajú všetkých obyvateľov našej krajiny. Tu sú otázky rozhovoru, ktorý by som s Vami rád uskutočnil. Jeho formu (osobné stretnutie, nahrávka a prepis s následnou autorizáciou alebo písomné spracovanie odpovedí) ponechávam na Vás.

 • Na Európsky deň národných parkov, 24. mája 2021, postúpilo ministerstvo životného prostredia (MŽP) do legislatívneho procesu novelu zákona o ochrane prírody a krajiny týkajúcu sa prevedenia správy tých lesov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v národných parkoch v 3., 4. a 5. stupni ochrany, pod správu Štátnej ochrany prírody SR (TS MŽP z 24.5.2021) . Čo vás nakoniec viedlo k tomu, že ste vzápätí v spolupráci s poslancami NR SR (TS MŽP zo 4.6.2021) predložili tieto legislatívne zmeny už 28.5.2021  ako návrh skupiny poslancov, pričom tento rozširuje prevod správy na všetky pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národných parkoch?
 • Národné parky sú len jednou  z ôsmich  foriem chránených území spadajúcou pod územnú ochranu prírody. Ako a kedy chcete naplniť  bod PVV: Vláda SR zabezpečí jednotnú správu chránených území pod MŽP SR?
 • V apríli minulého roku ste sa s bývalým ministrom Jánom Mičovským dohodli na vytvorení stálej medzirezortnej komisie pre lesy (Veľkonočná dohoda o lesoch), kedy ste vyslovili presvedčenie že sa dá nájsť zhoda v pohľade lesníkov, ochranárov a drevárov, ktorej základom bude rešpekt k prírode a zdravej krajine. Prečopri tvorbe návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny a očakávaných sporných otázkach s ňou súvisiacich ste neiniciovali rokovanie tejto komisie, tak ako je to uvedené v PVV (Sporné otázky sa budú posudzovať spoločným expertnými skupinami lesníkov, ochranárov, krajinárov i ekonómov)?
 • Sekcia rozpočtovej politiky MF v stanovisku k rozpočtovým dôsledkom návrhu novely zákona považuje za potrebné kvantifikovať predpokladané zvýšené vplyvy na rozpočet verejnej nielen na bežný rok, ale aj tri nasledujúce rozpočtové roky spolu s uvedením návrhu na úhradu týchto zvýšených výdavkov. Sú už pre medzirezortné pripomienkové konanie známe a pripravené  výsledky  analýzy efektivity, ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov prevodu správy NP pod MŽP SR? Vedia občania, daňoví poplatníci, čo ich to bude stáť v porovnaní s terajším stavom?
 • Je správne a voči ostatným vlastníkom lesov  spravodlivé, keď správu štátnych pozemkov  v NP bude vykonávať odborná organizácia (ŠOP),  pre ktorú platia výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny? Ako chce MŽP v týchto prípadoch zabezpečiť rovnocenné postavenie vlastníkom, ktorým bez ich súhlasu vyhlásil štát ich majetok za súčasť  NP?
 • Ako chce MŽP garantovať, že nedôjde k donútenému vyvlastňovaniu pôdy v chránených územiach, keď už malo snahu túto myšlienku presadiť v návrhu zákona o významných investíciách, ktorý ide do druhého čítania NR SR?
 • Akým spôsobom chcete vykonať cielenú zonáciu NP zaradením  najmenej 50 %  rozlohy ich územia do 5. stupňa ochrany  v súlade s medzinárodnými  kritériami IUCN, keď najväčšie podiely výmery v dnešných národných parkoch (viac ako 70 %)  sú v stupni ochrany 3, kde sa nepretržite niekoľko storočí lesy obhospodarujú, kde je veľký podiel človekom pozmenených lesných ekosystémov, ktoré bez prispenia nebudú schopné v krátkom čase dosiahnuť čo najprírodnejší stav a teda sa tam nedá ani vnímať nedotknutá príroda.
 • Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 požaduje zachovať všetky lesy v dobrom zdravotnom stave, aby si zachovali svoju funkciu z hľadiska ochrany biodiverzity a klímy.  Ako prispeje ponechanie 50 % (perspektívne 75 %) územia národných parkov v režime bezzásahovosti k naplneniu tohto cieľa?
 • Vo verejných vystúpeniach často prezentujete názor, že lesy sú „továreň“ a lesníctvo  „priemysel“ výroby dreva. Súhlasíte s tým, že moderné slovenské  lesníctvo bolo, je a vždy musí  byť  „priemyslom“ výroby lesa a plánovite obhospodarované lesy  musia ľudstvu trvalo a vyvážene poskytovať všetky ním požadované služby a produkty a všetky sú hodné mimoriadnej ochrany?
 • Dá sa očakávať, že dôjde k naplneniu bodu PVV: Vláda SR zváži zlúčenie odborov starostlivosti o životné prostredia s pozemkovo-lesnými odbormi, a tým aj k vytvoreniu spoločného ústredného orgánu štátnej správy?
 • Podľa Vás, kedy dozrie  čas pre vypracovanie jednotného zákona o lesoch a ochrane prírody?

V pondelok 29. júla prišla nasledujúca odpoveď:

Dobrý deň, pán šéfredaktor,

ďakujeme za Vaše otázky, na odpovediach už pracujeme. Akonáhle budú schválené pánom ministrom, pošleme Vám ich.

S pozdravom Tlačové oddelenie MŽP SR

Napriek niekoľkým urgenciám odpovede dodnes neprišli. A zrejme ani neprídu. Pán minister nemá čas komunikovať, musí totiž transformovať národné parky.

Peter Gogola

Prečítané: 1439
(10 hlasov)

Komentárov   

-3 # palocko 2021-09-09 13:56
Dobrý deň pán Gogola.
Podľa mňa zase tendenčné a štvavé. Veď ste v tých otázkach vôbec nenastolili nové témy, snáď okrem už "oprašovanej" a to zlúčenia ministerstiev. Na všetko ostatné už predsa nejaká diskusia prebehla a opakovane na to reagoval aj Budaj ...

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Názor: Debata s ochranármi o medveďoch je zbytočná, ak odmietajú akceptovať jasné a logické fakty

Názor: Debata s ochranármi o medveďoch je zbytočná, ak odmietajú akceptovať jasné…

O čom sa píše

Zobrazenie:12502

Boli to práve poľovníci, ktorí pred 90 rokmi začali medvede chrániť a vďaka nim u nás nevyhynuli. Preto je nekorektné...

Štátny lesník opísal výsledky lesníckej práce malého urbáru: Na obnovených kalamitných plochách niekoľkometrové mladiny s pestrým drevinovým zložením

Štátny lesník opísal výsledky lesníckej práce malého urbáru: Na obnovených kalamitných plochách…

O čom sa píše

Zobrazenie:10945

Štátny lesník z Muráňa Ing. Cyril Bábeľa ml. píše na svojom profile na sociálnej sieti krátko a výstižne o hospodárení...

Glosa: Z ôsmich salašov ostal vo Vrátnej jediný a aj ten má existenčné problémy. Kvôli ochranárom

Glosa: Z ôsmich salašov ostal vo Vrátnej jediný a aj ten má…

O čom sa píše

Zobrazenie:7628

Pred dvoma týždňami som sa stretol s predsedami troch urbárov, ktorých podielnici vlastnia pôdu vo Vrátnej doline pri Terchovej v Malej Fatre...

Glosa: Dva medvede v Muránskej Zdychave zabili koňa, ovce a jahňa. Ako sa majú vyhnúť stretom s nimi obyvatelia obce?

Glosa: Dva medvede v Muránskej Zdychave zabili koňa, ovce a jahňa. Ako…

O čom sa píše

Zobrazenie:7218

Pôsobil som v rámci svojej práce na Lesnej správe Revúca osem rokov a preto dobre poznám Muránsku Zdychavu a jej okolie. Obec...

Zhromaždenie na podporu vidieka: V stredu 3. novembra o 15.30 hod. pred Národnou radou SR

Zhromaždenie na podporu vidieka: V stredu 3. novembra o 15.30 hod. pred…

Aktuálne

Zobrazenie:4897

Organizátori zhromaždenia súkromných vlastníkov lesov, poľnohospodárov, lesníkov, poľovníkov a obyvateľov vidieka pozývajú všetkých v stredu 3. novembra 2021 o 15.30 hod. pred budovu...

Názor: Ďalší podraz na vidieku – reorganizácia štátneho podniku LESY SR

Názor: Ďalší podraz na vidieku – reorganizácia štátneho podniku LESY SR

Aktuálne

Zobrazenie:4308

Ako keby nestačilo presúvať pozemky, riešiť lúky a pasienky ďalšími obmedzeniami, tak LESY SR  vyhlásia v takom chaose a neistote reorganizáciu. Začnime niekde...

Hlavné správy

Glosa: Nevraživosť ako pracovná metóda nášho envirorezortu

Glosa: Nevraživosť ako pracovná metóda nášho envirorezortu

Aktuálne

Počas totalitného režimu bol každý nositeľ iného názoru ako názoru oficiálneho (rozumej: názoru strany a vlády a ich prisluhovačov) nepriateľ. Nepriateľ ľudu...

Prečítajte si viac
Jaroslav Karahuta: Sme rodina nesúhlasí s návrhom prevodu všetkých lesov pod ministerstvo životného prostredia

Jaroslav Karahuta: Sme rodina nesúhlasí s návrhom prevodu všetkých lesov pod ministerstvo…

Aktuálne

Posledné hodiny sa šíria medzi poslancami Národnej rady SR nepravdivé informácie o tom, že naše hnutie SME RODINA v rámci...

Prečítajte si viac
Postreh: Dementované reči demagógov o drancovaní lesov

Postreh: Dementované reči demagógov o drancovaní lesov

O čom sa píše

Ak cestou z Bratislavy do Košíc stretnete päť, alebo pätnásť kamiónov s drevom a prepadne vás naliehavý pocit, že toto...

Prečítajte si viac
Národné lesnícke centrum: Lesná pedagogika spríjemní Vianoce aj seniorom

Národné lesnícke centrum: Lesná pedagogika spríjemní Vianoce aj seniorom

Aktuálne

V aktuálnej situácii sú spoločenské aktivity na Slovensku obmedzované kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia pred ochorením COVID-19. Preto nie je...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo