Prihlásiť

Poznámka: Keď odborníci z lesníckej prevádzky pomáhajú odborným školám

Trendy na Slovensku aj v Európe sú jasné. Pokiaľ chceme, aby absolventi strených odborných škôl prichádzali do prevádzky s patričnými vedomosťami a zručnosťami, je nevyhnutná spolupráca zamestnávateľov, stavovských organizácií a stredných odborných škôl. A ani lesné hospodárstvo nemôže byť bokom. Slovenská lesnícka komora má okrem svojich bežných úloh aj jednu, ktorú jej delegovalo ministerstvo školstva.

Doporučený Ilustračné foto: Slovenská lesnícka komora Ilustračné foto: Slovenská lesnícka komora

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, je totiž Slovenská lesnícka komora spoluzodpovedná za odborné vzdelávanie na stredných školách v lesníckych odboroch. Odborov nie je veľa, tak ako škôl, na ktorých sa vyučujú. Ale na to, že celá lesnícka komora je postavená na dobrovoľnosti a svoje úlohy si plní v rámci týchto intencií, je až zázrak, že to dokáže.

Každoročne v rámci komory prebieha proces vyjadrovania sa k témam maturitných a záverečných skúšok; komora vydáva stanoviská pre školy pokiaľ uvažujú o novom odbore; o zapojení sa do projektov, vďaka ktorým je možnosť lepšie vybaviť školu učebnými pomôckami; kým prebiehali maturitné a záverečné skúšky prezenčnou formou, zúčastňovali sa zástupcovia komory ako plnohodnotní členovia skúšobných komisií.

Podarilo sa aj v lesníctve začať duálne vzdelávanie, ktoré je podporené ministerstvom školstva, ale hlavne má prínos pre absolventov učebných odborov, že prídu do praxe nielen s teoretickými vedomosťami, ale majú už aj praktické skúsenosti a vedia sa orientovať vo svete práce. Písal som o tom v minulosti, preto teraz z inej oblasti.

Členovia Slovenskej lesníckej komory sú v rôznych radách a pracovných skupinách, ktoré sa venujú odbornému školstvu. Pomerne silné zastúpenie má komora aj v Sektorovej rade pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, kde sa aktuálne riešia dva celoslovenské projekty – Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 a Systém overovania kvalifikácií.

Systém overovania kvalifikácií je v procese tvorby strategických dokumentov a výberu povolaní, pre ktoré by sa systém dal pilotne overiť, aby sa mohol rozšíriť aj na ďalšie povolania. Pokiaľ sa podarí dodržať harmonogram, už v priebehu roku 2022 by sa mali konať prvé overovacie skúšky vedomostí a zručností ľudí, ktorí sa ich naučili mimo formálne vzdelávanie – či už ako hobby aktivity, alebo v rôznych kurzoch (ale bez záverečného overovania) – teda informálnym a neformálnym vzdelávaním.

V rámci projektu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sme ďalej. V procese schvaľovania je dokument samotnej stratégie, ktorý aj s prílohami má 157 strán a je v ňom množstvo informácií. Od zhodnotenia súčasného stavu, vývojových trendov, SWOT a PESTLE analýz až po návrh opatrení, ako zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov v sektore. Jednou z ciest je aj zavádzanie nových trendov už do vyučovacieho procesu na stredných školách.

Pre lesnícke odbory je to zameranie sa na informovanie o lesníctve už na základných školách formou lesnej pedagogiky, ale aj následne formou kariérneho poradenstva poradiť deťom, či študovať lesníctvo má perspektívu. No a na lesníckych školách je zámer dostať do učebných osnov jednak prírode blízke hospodárenie, ale aj zelenú ekonomiku a ekosystémové služby. Víziou je, preniesť tieto témy aj do vysokoškolského vzdelávania tak, aby absolventi vedeli uchopiť uvedené témy nielen teoreticky, ale boli schopní s nimi pracovať aj v reálnom profesijnom živote.

A práve preto, že má Slovenská lesnícka komora v rámci odborného vzdelávania vyššie spomenuté kompetencie, inšpirovala sa a zobrala si za svoje sprostredkovať učiteľom odborných predmetov na lesníckych školách najnovšie informácie v oblasti pestovania lesov, ťažby a doprave dreva, HÚL a LHE, ale aj v ochrane lesov, najmä čo sa týka legislatívnych zmien. Učitelia pri svojich bežných radostiach a starostiach totiž nemajú veľký priestor na sledovanie noviniek v legislatíve a hlavne, jej vplyv na lesnícku prevádzku.

Preto v druhej polovici novembra Slovenská lesnícka komora ponúkla „konzultácie s učiteľmi odborných predmetov stredných lesníckych škôl a návrh úpravy učebných textov“ pre uvedené oblasti. Zo všeobecne známych okolností sa to dialo v online priestore a zapojilo sa šesť zo siedmych oslovených škôl. Zámerom bolo, aby aj učitelia odborných predmetov mali informácie, ako sa novely zákona o lesoch, ale aj zákona o ochrane prírody a krajiny, platné od 1.1.2020, dotknú reálneho života lesníckej prevádzky.

A teda, čo je potrebné zaktualizovať v učebných plánoch podľa jednotlivých predmetov. Do konzultácií sa zakomponovala aj novela zákona u uvádzaní dreva výrobkov z dreva na vnútorný trh, vyhlášky o lesnej hospodárskej evidencii a novinky z Lesníckej ochranárskej služby, najmú tie, ktoré sú dostupné na ich webovom sídle.

Lektorov potešilo, že sa zapojilo množstvo učiteľov a ešte viac, spätná reakcia, ktorá sa im dostala v rámci dotazníka, ktorý účastníci vyplnili. Okrem kladného hodnotenia tém, spôsobu aj spojenia v rámci online priestoru, boli cenné návrhy a pripomienky, čomu sa viac a podrobnejšie venovať pri podobných aktivitách. Vyjadrili presvedčenie, že to nebola posledná akcia a azda to bude možné realizovať aj s praktickými ukážkami na priamom stretnutí, a nie iba virtuálne. Predbehli sme tak trochu úlohy, ktoré vyplynú po schválení sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ale vždy je lepšie aktualizovať učebné texty skôr, ako neskôr či vôbec. Takže nabudúce sa azda naozaj stretneme už priamo v lese.

Ing. Igor Viszlai

Slovenská lesnícka komora

Prečítané: 1345
(2 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Názor: Sprej na medveďa? Prvý stret so šelmou a reakcia tela, s akou som sa už nikdy nestretol

Názor: Sprej na medveďa? Prvý stret so šelmou a reakcia tela, s…

O čom sa píše

Zobrazenie:28790

Dnešní návštevníci našej krásnej prírody sa ocitli v situácii, kedy dochádza k častejším stretom s našim najväčším predátorom medveďom. No nezostáva len pri...

Zdesení vlastníci lesov: Zistili, na čo sa míňali finančné prostriedky z verejných zdrojov, určené na zachytávanie uhlíka. Žiadajú zmenu zákona o Environmentálnom fonde

Zdesení vlastníci lesov: Zistili, na čo sa míňali finančné prostriedky z verejných…

Aktuálne

Zobrazenie:19160

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska oslovila predsedu a podpredsedníčku Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Národnej rady Slovenskej...

Lesník opísal hrozivé chvíle, prežité počas napadnutia medveďom: Prevalcoval ma, poskákal po mne, podupal po mne

Lesník opísal hrozivé chvíle, prežité počas napadnutia medveďom: Prevalcoval ma, poskákal po…

O čom sa píše

Zobrazenie:17392

Lesník Martin Jambrich pre TV JOJ opísal napadnutie medveďom medzi Matiašovcami a Hutami, ktoré sa odohralo vo štvrtok 4. apríla...

Nemecký lesník a poľovník o skúsenostiach s vlkmi: Raticová zver žije v neustálej panike zo šeliem

Nemecký lesník a poľovník o skúsenostiach s vlkmi: Raticová zver žije v…

O čom sa píše

Zobrazenie:9862

Vlk je späť aj v oblasti Dübener Heide. Benedikt Sedlmayer tam pôsobí ako lesník a poľovník. Dübener Heide je zalesnená...

Reakcia vlastníkov lesov na protest generálneho prokurátora proti rozhodnutiu ministra Budaja: Ukazuje sa ako prelomový

Reakcia vlastníkov lesov na protest generálneho prokurátora proti rozhodnutiu ministra Budaja: Ukazuje…

Aktuálne

Zobrazenie:6280

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti vlaňajšiemu rozhodnutiu ministra životného prostredia súvisiacemu s odstrelom štyroch medveďov v...

Stanovisko štátneho podniku LESY SR k tvrdeniam, že je zodpovedný za zastavenie výroby v BUKÓZE: Dodávky drevnej hmoty nemohli byť obnovené

Stanovisko štátneho podniku LESY SR k tvrdeniam, že je zodpovedný za zastavenie…

Aktuálne

Zobrazenie:6109

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky uverejnil včera na svojej internetovej stránke stanovisko k tvrdeniam spoločnosti BUKÓZA Export – Import, a.s...

Hlavné správy

Lesnícki vedci: Jedľa môže byť kľúčovou drevinou v porastových zmesiach, lepšie odolávajúcich klimatickým extrémom

Lesnícki vedci: Jedľa môže byť kľúčovou drevinou v porastových zmesiach, lepšie odolávajúcich…

O čom sa píše

Jedľa má v regióne strednej Európy značný historický i hospodársky význam, ktorý prevyšuje jej súčasné zastúpenie v lesných porastoch, ktoré...

Prečítajte si viac
Fórum o lesoch OSN: Vo svete sa nedarí zastaviť trend odlesňovania, strategickým cieľom je nárast výmery lesov o 3 percentá do roku 2030

Fórum o lesoch OSN: Vo svete sa nedarí zastaviť trend odlesňovania, strategickým…

O čom sa píše

V New Yorku sa minulý týždeň skončilo devätnáste zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF 19). Jednou z hlavných tém bolo vyhodnotiť...

Prečítajte si viac
Vo Zvolene sa konalo 30. valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory: Slabá odozva členskej základne na rôzne výzvy

Vo Zvolene sa konalo 30. valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory: Slabá odozva…

Aktuálne

Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa 15. mája uskutočnilo v poradí už 30. valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory. V úvodných príhovoroch...

Prečítajte si viac
Zajtra je v Česku Deň otvorených lesov: Na 43 miestach zážitky ako najlepšia forma prezentácie lesníctva

Zajtra je v Česku Deň otvorených lesov: Na 43 miestach zážitky ako…

Aktuálne

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a jeho členovia organizujú tento rok pre verejnosť 3. ročník...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora