Prihlásiť

Poznámka: Envirostratégia sa pohráva aj so spoplatnením vstupu do národných parkov

Aktuálny vývoj, prístup štátu a vyhlásenia niektorých politikov a aktivistov o napĺňaní Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, schválenej pod názvom Zelenšie Slovensko v roku 2019 Vládou Slovenskej republiky ukazuje, že si treba neustále pripomínať, k čomu sa štát vo vzťahu k vlastníkom, správcom a užívateľom lesov a obyvateľom vidieka v tomto strategickom dokumente reálne zaviazal.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

V kapitole Účinná ochrana prírody a krajiny je uvedené, že sa prehodnotí systém chránených území a jednotlivých stupňov ochrany na celom území Slovenska. Tvorcovia dokumentu konštatujú, že Slovenská republika má v porovnaní s Európskou úniou vysoký podiel chránených území na celkovej rozlohe štátu. Tieto územia však v minulosti neboli budované v súlade s medzinárodnými štandardmi.

„Často vznikali bez dostatočnej spolupráce s vlastníkmi a užívateľmi daných pozemkov. Ochrana a starostlivosť o tieto územia v mnohých prípadoch nie je dostatočná. Do roku 2030 bude s cieľom účinnej ochrany prírody celá sústava chránených území prehodnotená za účastí všetkých zainteresovaných subjektov a na základe najlepšej praxe, kritérií IUCN a lokálnych potrieb. V prípade národných parkov sa prehodnotenie zabezpečí najneskôr do roku 2024. Zohľadní sa úplnosť a reprezentatívnosť ekosystémov, zachovanie druhov medzinárodného a národného významu a ohrozených druhov a biotopov. MŽP SR posúdi efektivitu starostlivosti o chránené územia podľa rámca vypracovaného Svetovou komisiou IUCN pre chránené územia. Dosiahne sa optimalizácia systému chránených území.

Najviac zachované prirodzené biotopy bez potreby aktívnej starostlivosti ostanú, alebo budú zahrnuté v tzv. bezzásahových územiach. Zahrnutie týchto území do bezzásahového režimu bude prebiehať so súhlasom vlastníka, s využitím napríklad finančnej kompenzácie alebo zámenou pozemkov. Okrem toho sem bude možné zahrnúť len so súhlasom vlastníkov, užívateľov a orgánu ochrany prírody aj iné súkromné alebo aj štátne územia. Bezzásahovosť by sa nemala dotýkať existujúcich legálnych funkčných stavieb.

Národné parky a ich územné vymedzenie bude prehodnotené a potom budú upravené v súlade s kritériami IUCN pre manažmentovú kategóriu národný park. Jadrovú zónu budú tvoriť územia bez zásahov človeka, ktorých rozloha do roku 2025 dosiahne 50 % celkovej rozlohy každého národného parku a 75 % tejto rozlohy do roku 2030. Územie národných parkov okolo bezzásahových zón bude slúžiť ako ochranné pásmo. Bezzásahové a okrajové zóny národných parkov a ďalších chránených území budú vymedzené zonáciou a riadne označené. V národných parkoch, kde si predmet ochrany bude vyžadovať starostlivosť človeka, môže mať bezzásahové územie aj menej ako 50 % rozlohy národného parku. Maloplošné územia budú podľa potrieb chránených biotopov a druhov buď celé zaradené medzi bezzásahové, alebo budú zaradené medzi územia s aktívnou ochranou, alebo sa rozdelia.

Z dlhodobého hľadiska je nevyhnutné vyriešiť aj vlastnícke vzťahy v chránených územiach a postupne čo najviac z nich previesť do vlastníctva a správy štátu prostredníctvom zámen, výkupov a dlhodobých prenájmov, alebo zmluvnou starostlivosťou a ak to bude vhodné aj kompetenčnou delimitáciou v prípade štátnych pozemkov.

Ekosystémové služby predstavujú prínosy a úžitky, ktoré ľuďom poskytujú ekosystémy. V roku 2030 sa na všetky ekosystémové služby bude prihliadať rovnocenne a budú sa zohľadňovať aj v národnom systéme účtovníctva. Ekosystémové služby budú ohodnotené a kvantifikované a brané do úvahy pri investíciách a tvorbe politík, ako aj pri posudzovaní vplyvu činností na životné prostredie. Podporí sa tvorba komplexného systému hodnotenia ekosystémových služieb a ich udržateľného využívania a zvážia sa možnosti ich speňaženia. Platby za ekosystémové služby vytvoria dostatočnú motiváciu na ich zachovávanie. Výskum a ohodnocovanie ekosystémových služieb je celkovo len v začiatkoch. Realizovali sa napríklad odhady ekosystémových služieb národných parkov Veľká Fatra, Slovenský raj a Muránska planina a prieskum ochoty platiť za návštevu Tatranského národného parku,“ citujeme zo strategického dokumentu.

A teraz si to zhrňme: Envirostratégia 2030 potvrdzuje fakt, na ktorý vlastníci a obhospodarovatelia lesov poukazujú už niekoľko rokov – chránené územia u nás boli mnohokrát vyhlasované bez spolupráce a súhlasu vlastníkov a užívateľov pozemkov. Ochrana cenných častí prírody je stále neúčinná a preto treba systém ochrany prírody a chránené územia prehodnotiť tak, aby sme dokázali skutočne efektívne chrániť najcennejšie časti prírody na Slovensku. Pritom musia byť rešpektované lokálne potreby a procesu sa musia zúčastniť všetky zainteresované subjekty. Všetky. Bezzásahové územie môže mať v národnom parku aj menej ako 50 percent výmery, ak si predmet ochrany vyžaduje starostlivosť človeka. A ešte niečo obsahuje envirostratégia, o čom verejnosť zrejme ani netuší – úvahu o spoplatnení vstupu do národných parkov. A to je sama o sebe dostatočne kontroverzná téma. Od stanovenia výšky poplatku až po určenie kľúča, ktorým sa budú takto nadobudnuté finančné prostriedky rozdeľovať...  

Jozef Marko

Naposledy zmenené: streda, 03 február 2021 17:56
Prečítané: 525
(1 Hlasovať)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Názor: Debata s ochranármi o medveďoch je zbytočná, ak odmietajú akceptovať jasné a logické fakty

Názor: Debata s ochranármi o medveďoch je zbytočná, ak odmietajú akceptovať jasné…

O čom sa píše

Zobrazenie:12321

Boli to práve poľovníci, ktorí pred 90 rokmi začali medvede chrániť a vďaka nim u nás nevyhynuli. Preto je nekorektné...

Štátny lesník opísal výsledky lesníckej práce malého urbáru: Na obnovených kalamitných plochách niekoľkometrové mladiny s pestrým drevinovým zložením

Štátny lesník opísal výsledky lesníckej práce malého urbáru: Na obnovených kalamitných plochách…

O čom sa píše

Zobrazenie:10813

Štátny lesník z Muráňa Ing. Cyril Bábeľa ml. píše na svojom profile na sociálnej sieti krátko a výstižne o hospodárení...

Glosa: Z ôsmich salašov ostal vo Vrátnej jediný a aj ten má existenčné problémy. Kvôli ochranárom

Glosa: Z ôsmich salašov ostal vo Vrátnej jediný a aj ten má…

O čom sa píše

Zobrazenie:7525

Pred dvoma týždňami som sa stretol s predsedami troch urbárov, ktorých podielnici vlastnia pôdu vo Vrátnej doline pri Terchovej v Malej Fatre...

Glosa: Dva medvede v Muránskej Zdychave zabili koňa, ovce a jahňa. Ako sa majú vyhnúť stretom s nimi obyvatelia obce?

Glosa: Dva medvede v Muránskej Zdychave zabili koňa, ovce a jahňa. Ako…

O čom sa píše

Zobrazenie:7101

Pôsobil som v rámci svojej práce na Lesnej správe Revúca osem rokov a preto dobre poznám Muránsku Zdychavu a jej okolie. Obec...

Zhromaždenie na podporu vidieka: V stredu 3. novembra o 15.30 hod. pred Národnou radou SR

Zhromaždenie na podporu vidieka: V stredu 3. novembra o 15.30 hod. pred…

Aktuálne

Zobrazenie:4825

Organizátori zhromaždenia súkromných vlastníkov lesov, poľnohospodárov, lesníkov, poľovníkov a obyvateľov vidieka pozývajú všetkých v stredu 3. novembra 2021 o 15.30 hod. pred budovu...

Názor: Ďalší podraz na vidieku – reorganizácia štátneho podniku LESY SR

Názor: Ďalší podraz na vidieku – reorganizácia štátneho podniku LESY SR

Aktuálne

Zobrazenie:4127

Ako keby nestačilo presúvať pozemky, riešiť lúky a pasienky ďalšími obmedzeniami, tak LESY SR  vyhlásia v takom chaose a neistote reorganizáciu. Začnime niekde...

Hlavné správy

Politické strany odpovedajú na naše otázky

Politické strany odpovedajú na naše otázky

Aktuálne

Uverejňujeme odpovede na anketové otázky, zaslané 16 stranám - 9 pôsobí v parlamente, 7 je mimoparlamentných. Odpovedali 4 parlamentné strany a 3...

Prečítajte si viac
Ako ďalej s pestovaním smreka? Je neprípustné, aby smrečiny nekontrolovane odumierali!

Ako ďalej s pestovaním smreka? Je neprípustné, aby smrečiny nekontrolovane odumierali!

O čom sa píše

Ako ďalej s pestovaním smreka na Slovensku? znie titulok štvorstranovej analýzy Ing. Martina Moravčíka, CSc. z Národného lesníckeho centra vo Zvolene, uverejnenej...

Prečítajte si viac
O duboch, okolo ktorých chodia pilčíci po špičkách: Vďaka lesníkom ostávajú mohykáni zachovaní pre budúcnosť

O duboch, okolo ktorých chodia pilčíci po špičkách: Vďaka lesníkom ostávajú mohykáni…

O čom sa píše

Aká je hodnota tohto duba?, pýta sa v aktuálnom statuse s fotografiou velikána na sociálnej sieti štátna lesníčka Ing. Lenka Matejdesová. A odpovedá...

Prečítajte si viac
Fejtón: Trhajú stromy dynamitom. I tak še da

Fejtón: Trhajú stromy dynamitom. I tak še da

O čom sa píše

Tí súčasní ochrancovia prírody sú ale poriadni výmyselníci! Najnovšie prišli s neuveriteľne odvážnym a možno aj trochu streleným nápadom. V Národnom parku České...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo