Prihlásiť

Pravidlá inzercie

Pravidlá pre vkladanie inzerátov na serveri Lesmedium.sk

Prevádzkovateľ poskytuje možnosť bezplatnej inzercie na serveri Lesmedium.sk všetkým registrovaným užívateľom. Registrovať sa môžete bezplatne (v pravom hornom rohu stránky Lesmedium.sk).

Používatelia služby Inzercia na Lesmedium.sk ale nemajú žiadny právny nárok na užívanie inzertnej časti portálu. Vložiť inzerát je možné prostredníctvom vystavovacího formulára. Inzerát je potrebné umiestniť v kategórii, ktorá predmetu inzerátu najlepšie zodpovedá.

Inzertné časť servera Lesmedium.sk je určená predovšetkým pre súkromnú inzerciu. Firemná inzercia je možná pri splnení týchto podmienok: bude inzerovaný konkrétny produkt alebo služba, v texte nebude uvedený odkaz na firemné webové stránky, ako fotografia bude použitá iba fotografia inzerovaného produktu.

Je zakázané vkladať miesto fotografií reklamné materiály (prospekty). Je zakázané ponúkať tovar alebo služby, ktorého ponuka, predaj, kúpa, alebo užívanie je v rozpore s dobrými mravmi či platnými právnymi predpismi. Predmet inzerátu musí súvisieť so zameraním servera, v iných prípadoch si prevádzkovateľ vyhradzuje právo inzerát zmazať. Inzerát rovnakého znenia možno vkladať maximálne raz týždenne.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov. Súčasne si však prevádzkovateľ vyhradzuje právo vymazať všetky inzeráty, ktoré by mohli byť v rozpore s právnymi predpismi či dobrými mravmi, ohrozovať verejný poriadok, alebo by mohli odporovať oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

Pri vkladaní inzerátov je zakázané hlavne
- Užívať vulgarizmy, prípadne obsah, ktorý môže v spoločnosti vyvolávať nenávisť, rasizmus, xenofóbiu alebo potláčanie menšín,
- Zámerne uvádzať lživé a neúplné údaje, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť tretie osoby.
- Používať inzerciu na vkladanie finančných ponúk alebo ponuky na Voľné faktúry.
- Ponúkať tovar alebo služby, ktorého ponuka, predaj, kúpa alebo užívanie je v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi.
- Zámerne uvádzať lživé a neúplné údaje, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť tretie osoby.
- Používať inzerciu na vkladanie klamlivých alebo podvodných ponúk - nereálne ceny, neexistujúci tovar, pokusy vymáhať od kupujúcich zálohy.
- Vkladať miesto fotografií reklamné materiály (letáky).
- Predmet inzerátu musí súvisieť so zameraním servera.

Nastavenie obmedzení pre inzerciu:
- Návštevníci môžu vkladať inzeráty len po vytvorení používateľského účtu = registrácii na serveri Lesmedium.sk
- Maximálna dĺžka textu / popise inzerátu je 1000 znakov
- Maximálna dĺžka titulku inzerátu je 60 znakov
- K inzerátu je možné pripojiť maximálne 3 fotografie
- Maximálny počet aktívnych inzerátov na registráciu jedného používateľa je 30
- Rovnaký inzerát je možné vložiť len do jednej kategórie
- Platnosť inzerátu je obmedzená na 45 dní, po uplynutí tejto lehoty dôjde k automatickému vymazaniu inzerátu

Značenie inzerátov vo výpise inzerátov:
- Inzeráty sú po dobu 5 dní označené ako NOVÉ (zelené koliesko)
- Inzeráty sú označnie ako HOT po dosiahnutí 300 zhliadnutí (červené koliesko)

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora