Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania

Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania 30.08.2021 22:18 #1

Dňa 30. septembra 2021 o 14:00 v sídle Urbárskej a pasienkovej spoločnosti Vyšné Slovinky, pozemkové spoločenstvo, Slovinky 345, 053 40 (ďalej len "spoločenstvo") sa uskutoční zhromaždenie, ktoré v súlade s § 14 ods.6 Zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení, bude prebiehať formou korešpondenčného hlasovania, čo znamená, že osobná účasť na zhromaždení nebude umožnená a jednotliví členovia spoločenstva môžu svoj názor vyjadriť formou vyplneného hlasovacieho a volebného lístka.

Program zhromaždenia
1. Otvorenie
2. Voľba orgánov zhromaždenia – predseda zhromaždenia, zapisovateľ, osoby poverené sčítaním hlasov (volebná komisia)
3. Schválenie účtovnej závierky spoločenstva za rok 2020 a rozdelenie zisku spoločenstva za obdobie do roku 2020 (vrátane) medzi členov vo výške 100,- EUR / hektár
4. Schválenie účtovnej závierky obchodnej spoločnosti UaPS Vyšné Slovinky s.r.o. za rok 2020
5. Schválenie finančného plánu spoločenstva na rok 2021
6. Voľba 4 členov výboru a 1 náhradníka
7. Záver

Pokyny ku korešpondenčnému hlasovaniu
Voľba chýbajúcich 4 členov výboru a 1 náhradníka bude prebiehať prostredníctvom priloženého VOLEBNÉHO LÍSTKA, v ktorom zakrúžkujte najviac 5 kandidátov.

Hlasovanie za 2. až 5. bod zhromaždenia bude prebiehať prostredníctvom priloženého HLASOVACIEHO LÍSTKA, ktoré sa realizuje modrým perom, začiarknutím v podobe "X" do políčka (štvorčeka) jednej z preferovaných možností: (áno/schvaľujem, nie/neschvaľujem, zdržal som sa). Vyplnený hlasovací lístok musí byť podpísaný.

VOLEBNÝ a HLASOVACÍ lístok je potrebné doručiť do sídla spoločenstva najneskôr do 29.9. do 12:00 hod. a to buď osobne, alebo prostredníctvom priloženej poštovej obálky, do ktorej vložte vyplnený VOLEBNÝ a HLASOVACÍ LÍSTOK. Poštovné je zdarma. Na HLASOVACÍ LÍSTOK zároveň uveďte Váš email, prostredníctvom ktorého s Vami môže spoločenstvo komunikovať a Váš IBAN na zasielanie podielov na zisku.

Spolu s VOLEBNÝM a HLASOVACÍM LÍSTKOM sú k tomuto oznámeniu priložené aj dokumenty:
- Prehľad hospodárenia spoločenstva za rok 2020;
- Finančný plán spoločenstva na rok 2021.

Na úradnej tabuli obce Slovinky sú zverejnené súvisiace dokumenty a to:
- Účtovná závierka spoločenstva za rok 2020;
- Účtovná závierka obchodnej spoločnosti UaPS s.r.o.Vyšné Slovinky za rok 2020;
- správa obchodnej spoločnosti UaPS Vyšné Slovinky s.r.o. za rok 2020.

V Slovinkách 27. 08. 2021

Štefan Ďorko
predseda pozemkového spoločenstva
 • Štofánik
 • Štofánik-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Nováčik
 • Príspevkov: 4
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania 01.09.2021 12:19 #2

Pán predseda Ďorko,
nie som členom Vášho spoločenstva, tak sa neurazím, ak mi nevysvetlíte, ako dosiahnete, že odosielatelia pošty nebudú musieť platiť poštovné. Tá priložená obálka má nejakú špeciálnu úpravu? Má text poštové úverované a či niečo iné?

Prajem Vám, nech bude korešpodenčné zhromaždenie úspešné?
Vlado.
 • Vlado46
 • Vlado46-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Expert
 • Príspevkov: 124
 • Získaných poďakovaní 2
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania 02.09.2021 13:29 #3

Dobrý deň, obálka obsahuje informáciu " poštovné hradí prijímateľ". Tejto službe predchádza uzatvorenie predmetnej zmluvy so Slovenskou poštou.
Pekný deň.
 • Štofánik
 • Štofánik-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Nováčik
 • Príspevkov: 4
 • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora