Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu

Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 16.10.2020 10:19 #1

Informácia o odpredaji spoluvlastníckeho podieluKomposesorát Kupenská hora Poltár, pozemkové spoločenstvo, so sídlom Pionierska 53, 987 01 Poltár, prostredníctvom tajomníčky a predsedu pozemkového spoločenstva, oznamuje všetkým podielovým spoluvlastníkom, horeuvedeného pozemkového spoločenstva, na základe žiadosti dole uvedeného podielnika, zo dňa 21.9.2020, ktorý je vedený na LV č. 1544, 2337 a 2895 v kú Poltár, patriacich do spoločnej nehnuteľnosti, podľa zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov, že tento ponúkol svoj podiel prostredníctvom výboru na odpredaj. V prípade záujmu o kúpu podielu – podielovými spoluvlastníkmi, prosím kontaktujte predsedu spoločenstva: p. Michala Koróniho tel.č.: 0948 527 317, alebo tajomníčku spoločenstva Ing. Janu Šulekovú, tel. č.: 0907 817 138.

Podiel na odpredaj v PS Komposesorát Kupenská hora Poltár:
1/ fi SLOVAK ESTATE, s.r.o – ponúkaný podiel 160/91440, čo predstavuje cca 2.134,39 m2- ponúkaná kúpna cena celkom 1.100,- €


Výbor týmto informuje svojich podielnikov, na základe zákona o pozemkových spoločenstvách 97/2013 Z.z. a tiež na základe Zmluvy o založení PS a jej platných dodatkov.
V Poltári dňa: 16.10.2020 Ing. Jana Šuleková, v.r.
tajomníčka pozemkového spoločenstva
Zverejnené na vývesnej tabuli PS Komp.Kupenská hora dňa : 16.10.2020,……………………………….

Zvesené z vývesnej tabule PS Komp.Kupenská hora dňa: ………………………………………………..
  • Šuleková
  • Šuleková-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Užívateľ
  • Príspevkov: -6
  • Získaných poďakovaní 1
  • Karma: 0
Jana
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora