Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Pozvánka na valné zhromaždenie

Pozvánka na valné zhromaždenie 24.04.2017 10:13 #1

Výbor zhromaždenia URBARIÁLNEHO A PASIENKOVÉHO SPOLOČENSTVA, pozemkového společenstva so sídlom
v Silickej Brezovej, Vás týmto pozýva na riadne zasadanie
valného zhromaždenia společenstva, ktoré sa uskutoční dňa
1.6.2017 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu v Silickej Brezovej.
Program:
1. Otvorenie - schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2016
4. Správa o hospodárení společenstva za uplynulé obdobie
5. Správa dozornej rady - kontrola hospodárenia
6. Schválenie ročnej uzávierky za rok 2016
7. Návrh plánu činnosti na rok 2017
8. Návrh rozpočtu na rok 2017
9. Diskusia
10.Návrh na uznesenie
11.Záver

Člen pozemkového společenstva sa môže zúčastniť zasadnutia zhromaždenia aj prostredníctvom zástupcu na
základe splnomocnenia.
V prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva, ktoré nebolo
oznámené společenstvu v súlade s §18 ods.2 zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení neskorších predpisov, je potrebné predložiť k prezentácii listinu, ktorá preukazuje nadobudnutie spoluvlastnického podielu - list vlastníctva.

V Silickej Brezovej 21.4.2017

Ladislav Rákay
predseda spoločenstva
  • Urbariálne a pasienkové spoločenstvo
  • Urbariálne a pasienkové spoločenstvo-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 1
  • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora