Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania

Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania 23.04.2024 15:37 #1

Dňa 24. mája 2024 o 10:00 v sídle Urbárskej a pasienkovej spoločnosti Vyšné Slovinky, pozemkové spoločenstvo, Slovinky 345, 053 40 (ďalej len "spoločenstvo") sa uskutoční zhromaždenie, ktoré v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 97/2014 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení bude prebiehať formou korešpondenčného hlasovania, teda bez osobnej účasti členov. Každý člen môže prejaviť svoju vôľu vyplnením hlasovacieho a volebného lístka.

PROGRAM ZHROMAŽDENIA

1. Hlasovanie za orgány zhromaždenia - predseda zhromaždenia, zapisovateľ, overovatelia zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov (volebná komisia).
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2023 a rozdelenie zisku spoločenstva za obdobie do roku 2023 (vrátane) medzi členov vo výške 100,- Eur / hektár.
3. Schválenie finančného plánu spoločenstva na rok 2024.
4. Doplňujúce voľby do orgánov spoločenstva a to pre prebiehajúce volebné obdobie, ktoré začalo dňa 4.8.2023

POKYNY KU KOREŠPONDENČNÉMU HLASOVANIU
Hlasovanie za 1. až 3. bod programu zhromaždenia bude prebiehať prostredníctvom priloženého
HLASOVACIEHO LÍSTKA, začiarknutím v podobe "X" do políčka (štvorčeka) jednej z preferovaných možností: (áno/schvaľujem, nie/neschvaľujem, zdržal som sa).
Perom vyplnený HLASOVACÍ LÍSTOK musí byť podpísaný.

Doplňujúce voľby do orgánov spoločenstva budú prebiehať prostredníctvom priloženého VOLEBNÉHO
LÍSTKA. Voliť budeme 3 členov výboru a 2 náhradníkov členov výboru, ďalej 1 člena dozornej rady a 1 náhradníka člena dozornej rady.
Pri voľbe členov výboru zakrúžkujte najviac 5 kandidátov.
Pri voľbe členov dozornej rady zakrúžkujte najviac 2 kandidátov.
Perom vyplnený VOLEBNÝ LÍSTOK musí byť podpísaný. Riadne vyplnený HLASOVACÍ a VOLEBNÝ LÍSTOK je potrebné doručiť do sídla spoločenstva najneskôr do 24.5.2024 do 10:00 hod. a to buď osobne, alebo prostredníctvom priloženej poštovej obálky; poštovné je zdarma.

Zároveň Vás, v prípade záujmu, pozývame na nepovinné stretnutie s členmi výboru a dozornej rady nášho spoločenstva dňa 10. 05. 2024 kedykoľvek medzi 15:00 až 19:00 hod., na ktorom Vám radi zodpovieme Vaše otázky a vypočujeme si Vaše návrhy a podnety.

V Slovinkách, 19. 04. 2024

JUDr. Nicol Hlaváčiková
predsedníčka pozemkového spoločenstva
  • Štofánik
  • Štofánik-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 6
  • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora