Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Priestor pre oznámenia o valných zhromaždeniach.
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať iba registrovaní.
Všetky príspevky schvaľuje admin. Ak nebude príspevok zodpovedať tejto téme bude zmazaný.

TÉMA: Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania

Oznámenie o konaní zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania 15.11.2023 10:25 #1

Dňa 15. decembra 2023 o 15:00 v sídle Pozemkového spoločenstva - Urbariát obce Oľšavica, Oľšavica 94, 053 73 (ďalej len "spoločenstvo") sa uskutoční zhromaždenie, ktoré v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení bude prebiehať formou korešpondenčného hlasovania, teda bez osobnej účasti členov. Každý člen môže prejaviť svoju vôľu vyplnením hlasovacieho lístka.

Program zhromaždenia
1. Schválenie účtovnej závierky spoločenstva za rok 2022.
2. Schválenie finančného plánu spoločenstva na rok 2023.
3. Voľby do orgánov spoločenstva so začiatkom funkčného obdobia 6.6.2024.

Poučenie ku korešpondenčnému hlasovaniu:

Hlasovanie za 1. a 2. bod zhromaždenia bude prebiehať prostredníctvom priloženého HLASOVACIEHO LÍSTKA, ktoré sa realizuje perom, začiarknutím v podobe "X" do políčka (štvorčeka) jednej z preferovaných možností: (áno/schvaľujem, nie/neschvaľujem, zdržal som sa).

Hlasovanie za 3 bod zhromaždenia - voľby do orgánov spoločenstva budú prebiehať prostredníctvom priloženého HLASOVACIEHO LÍSTKA. Voliť bude 3 členov výboru a 1 člena dozornej rady, keďže viac osôb nekandiduje.
Pri voľbe členov výboru zakrúžkujte najviac 3 kandidátov.
Pri voľbe členov dozornej rady zakrúžkujte najviac 1 kandidáta.

Vyplnený HLASOVACÍ LÍSTOK musí byť podpísaný.

HLASOVACÍ LÍSTOK je potrebné obratom doručiť do sídla spoločenstva najneskôr do 15.12.2023 do 15:00 hod. a to buď osobne, alebo prostredníctvom priloženej poštovej obálky, do ktorej vložte vyplnený HLASOVACÍ LÍSTOK. Poštovné je zdarma. Na HLASOVACÍ LÍSTOK zároveň uveďte Váš email, prostredníctvom ktorého s Vami môže spoločenstvo komunikovať a Váš IBAN na zasielanie podielov na zisku.

Spolu s HLASOVACÍM LÍSTKOM sú k tomuto oznámeniu priložené aj dokumenty:
- Účtovná závierka spoločenstva za rok 2022
- Prehľad hospodárenia spoločenstva za rok 2022
- Finančný plán spoločenstva na rok 2023

V Oľšavici, 15. 11. 2023

Milan Maxim
predseda pozemkového spoločenstva
  • PS Oľšavica
  • PS Oľšavica-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Nováčik
  • Príspevkov: 1
  • Karma: 0
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci
Moderátori: ekart

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora