Prihlásiť

Environmentálne vzdelávanie sa lesníkmi na Slovensku realizuje už 20 rokov

Les je jedinečným miestom pre výchovu i vzdelávanie, ktoré lesníci realizujú formou aktivít a projektov lesnej pedagogiky pre rôzne cieľové skupiny už 20 rokov. Lesná pedagogika, ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. 

Od roku 2001, kedy sa vôbec prvýkrát na Slovensku začína v lesníckych kruhoch skloňovať spojenie lesná pedagogika až po dnešok, zaznamenal tento koncept vzdelávania výrazný kvalitatívny a kvantitatívny progres. V značnej miere za tým stála úspešná medzinárodná spolupráca, národné projekty, odborné publikácie, zahraničné cesty s výmenou skúseností, odborné semináre pre lesníkov, ktoré postupne etablovali lesnú pedagogiku v odborných lesníckych kruhoch ako relevantný nástroj environmentálneho vzdelávania. Významné medzníky lesnej pedagogiky za 20 rokov jej existencie prezentuje časová os. 

Národné lesnícke centrum ako koordinátor lesnej pedagogiky na Slovensku vyzvalo začiatkom roka 2021 lesnícke inštitúcie, realizátorov aktivít lesnej pedagogiky, k spolupráci pri vyzdvihnutí 20. výročia lesnej pedagogiky na Slovensku. Vyvrcholením pripomenutia okrúhleho jubilea bola medzinárodná konferencia s názvom 20 ROKOV LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU. Konferencia, pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, sa konala 23.- 24. septembra 2021 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene a v Lesníckom arboréte Kysihýbel pri Banskej Štiavnici. Pozvanie na konferenciu prijal pán Dirk Schmechel, predseda Forest Communicator´s Network – Subgroup Forest Pedagogics (Sieť lesníckych komunikátorov – Podskupina Lesná pedagogika), organizačnej súčasti Food and Agriculture Organisation pri United Nations. Ďalšími hosťami boli lesní pedagógovia z Rakúska, Českej republiky, Slovenska, ako aj pedagógovia z materských, základných a stredných škôl. Zborník príspevkov z konferencie je možné nájsť ako pdf dokument na www.lesnapedagogika.sk

NAJLEPŠÍ SI ZASLÚŽIA OCENENIE

Najdôležitejšou súčasťou lesnej pedagogiky sú lesní pedagógovi, ich osobné zanietenie pre túto prácu, ako aj jednotlivé lesnícke inštitúcie, ktoré svojimi aktivitami prispievajú k zvyšovaniu povedomia o význame lesov pre verejnosť. Národné lesnícke centrum pri príležitosti osláv 20. výročia lesnej pedagogiky na Slovensku udelilo celkovo 20 ocenení jednotlivcom a inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj lesnej pedagogiky na Slovensku.

Ocenenie dostali lesné pedagogičky a pedagógovia:

Eva Trnovská a Zdena Hudecová, Ľudmila Marušáková, Dana Chlpošová, Igor Viszlai, Peter Gróf, Igor Stavný, Milan Chudý, Jaroslava Vanyová, František Pisarčík (lesný sprievodca), lektorky vzdelávania kurzov Lesná pedagogika a Učenie o lese– Dana Kollárová a Darina Výbohová

Ocenené inštitúcie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Mestské lesy v Bratislave, Mestské lesy Košice, a. s. Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Slovenská lesnícka komora, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š.p., Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici.

Slová uznania a poďakovania patria aj ďalším kolegom, lesným pedagógom, každý jeden vykonáva poslanie lesného pedagóga s láskou a osobným nasadením! 

DARČEK PRE VŠETKÝCH

Pekným momentov pri príležitosti výročia lesnej pedagogiky je i vytvorenie odbornej publikácie, ktorá je výsledkom autorského kolektívu certifikovaných lesných pedagógov zo štátnych i neštátnych lesníckych subjektov. Ide o publikáciu s názvom Encyklopédia hier lesnej pedagogiky, ktorá popisuje zážitkové hry lesnej pedagogiky od A po Z. 

LESNÁ PEDAGOGIKA – AKO ĎALEJ?

Jedným z najdôležitejších záverov konferencie je poznatok o potrebe aktualizácie koncepcie rozvoja lesnej pedagogiky na obdobie rokov 2022 – 2030. Ako oveľa dôležitejšie sa však javí pokračujúca spolupráca lesníckych inštitúcií navzájom, ďalšia spolupráca so zainteresovanými z oblasti životného prostredia a školstva, vzdelávanie nielen lesníkov pre pedagogickú prácu v lese, ale aj pedagógov o lese, seriózny výskum v lesnej pedagogike. 

Lesná pedagogika dokáže ponúknuť les ako autentický priestor na vzdelávanie, vie podporiť vzťah človeka k životnému prostrediu, prehĺbiť jeho sociálne správanie. Nám, lesníkom ponúka nástroj na komunikáciu a pozitívnu prezentáciu lesníctva.

Využijeme naplno jej potenciál? 

Ing. Veronika Jaloviarová
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Poďakovanie
Príspevok vznikol vďaka finančnej podpore v rámci Kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom, č. kontraktu 370/2020/MPRVSR-710.

Hlavné správy

Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich lesov. Spoločnosť a médiá im neprikladajú dôležitosť

Názor: Slovenskom sa vinie čiara, pod ktorou sú výrazne viditeľné problémy našich…

O čom sa píše

Spoločnosť si ešte nie dosť dobre uvedomuje stav, do ktorého sa dostávajú lesné ekosystémy. Nárastom biotických škodcov lesa a abiotických...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako sú zladené ich programy starostlivosti so zonáciou národných parkov?

Vlastníci lesov upozorňujú na vášne a nezhody v chránených vtáčích územiach: Ako…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti reaguje na včerajšiu tlačovú konferenciu ministra životného prostredia Jána Budaja...

Prečítajte si viac
Glosa: Keď prísnejší prístup na Slovensku výrazne obmedzuje možnosti obhospodarovateľov lesov

Glosa: Keď prísnejší prístup na Slovensku výrazne obmedzuje možnosti obhospodarovateľov lesov

O čom sa píše

Zlé jazyky zvyknú o Slovači hovoriť, že sme mantinelisti. Vraj sa to týka aj nášho prístupu k práci. Buď zvykneme niečo lajdácky...

Prečítajte si viac
Zelené mosty pre zver: Na rýchlostnej komunikácii R2 bude estakáda a ekodukt

Zelené mosty pre zver: Na rýchlostnej komunikácii R2 bude estakáda a ekodukt

Aktuálne

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina dostala 1. decembra 2022 hlásenie od...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora