Logo
Vytlačiť túto stránku

LESY SR: Obchodná stratégia je založená na novom multikriteriálnom systéme hodnotenia partnerov a stanovenia ich ratingov

Štátny podnik LESY SR dnes zverejnil na svojej internetovej stránke Obchodnú stratégiu podniku. Osemstranový dokument obsahuje stanovené ciele v obchode s drevnou hmotou a v ostatných činnostiach (poľovníctvo a turizmus). Definuje formy predaja drevnej hmoty a stratégiu rozvoja turizmu, poľovníctva, rybárstva a včelárstva.

 

Doporučený LESY SR vlastnia po celom Slovensku množstvo objektov s ubytovacími kapacitami, určenými na rozvoj turizmu Foto Jozef Marko LESY SR vlastnia po celom Slovensku množstvo objektov s ubytovacími kapacitami, určenými na rozvoj turizmu

V úvode dokumentu LESY SR uvádzajú: Voľný a spravodlivý obchod prispieva k zvyšovaniu hodnoty a dobrého mena podniku. Zabezpečuje dlhodobý rast a zamestnanosť nielen pre podnik samotný, ale aj pre celú spoločnosť s prioritou zameranou na pridanú hodnotu výrobkov z dreva a zmysluplné využívanie ekosystémových služieb lesov, ktoré prispejú k rozvoju regiónov Slovenska. Nová obchodná stratégia zohľadňuje možnosti podniku, rešpektuje trvalú udržateľnosť, tradície lesníctva, princípy ochrany životného prostredia s cieľom zabezpečiť dlhodobú prosperitu pre celú spoločnosť.

Obchodná politika je výhradnou právomocou podniku. Sprevádza ju vysoká úroveň transparentnosti a efektívna komunikácia s obchodnými partnermi. Obchodná činnosť je základným pilierom rastu a kľúčovou prioritou podniku. Štátny podnik prichádza s novým multikriteriálnym obchodným systém, ktorý je založený na jasne definovaných pravidlách pre odberateľov drevnej hmoty. Multikriteriálny obchodný systém - RATING - transparentne hodnotí odberateľa – stanovuje mu rating na základe nasledovných kritérií:

  • Zhodnotenie a stupeň opracovania drevnej hmoty
  • Tvorba a hodnotenie zamestnanosti v regiónoch
  • História spolupráce
  • Investície a modernizácia prevádzok odberateľov
  • Trvalá udržateľnosť, ekológia a certifikačné procesy

Link na zverejnený dokument:

https://www.lesy.sk/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/zoznam-aktualit/obchodna-strategia-lsr-s-p.pdf  

Prečítané: 1230
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.