Logo
Vytlačiť túto stránku

Od roku 1990 boli len tri vegetačné obdobia chladnejšie ako dlhodobý normál: Zhoršovanie stavu lesných biotopov

Portál Startitup.sk publikoval správu TASR s informáciou o tom, že smrekové ekosystémy sú považované za veľmi citlivé na zmeny prostredia, aj adaptácia na meniace sa podmienky je pomalšia ako u iných druhov. Peter Fleischer zo Správy TANAP-u uviedol, že na lesných biotopoch sa zhoršovanie stavu začalo prejavovať už na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia.

Doporučený Lesníkmi obnovené kalamitné plochy v TANAP-e na zábere z roku 2016 Zdroj: ŠL TANAP-u Lesníkmi obnovené kalamitné plochy v TANAP-e na zábere z roku 2016

„Vtedy sa za hlavnú príčinu považovali emisie, najmä oxidy síry a ťažké kovy, ktoré skutočne prekračovali kritické úrovne,“ povedal Peter Fleischer s tým, že synergické pôsobenie znečisteného ovzdušia a zvýšených teplôt sa na stave lesov začalo prejavovať od polovice 90. rokov.

Meteorologické záznamy v tatranskej oblasti patria medzi najstaršie na Slovensku, v Tatranskej Lomnici sa systematické denné pozorovania stavu počasia začali už v roku 1897.

„Na základe takého dlhého časového úseku je možné posúdiť, či to, čo sledujeme, je len variabilita alebo už preukazný trend. Menej dní so snehom, menšia snehová pokrývka, vyššie teploty v zime aj vo vegetačnom období sú nápadné zmeny najmä za posledných 30 rokov. Napríklad od roku 1990 boli len tri vegetačné obdobia chladnejšie ako dlhodobý normál,“ zdôraznil Peter Fleischer.

V TANAP-e sa problematike fixácie CO2 v lesných ekosystémoch intenzívne venujú aj pomocou výskumných objektov na celoročné kontinuálne meranie príjmu a výdaja CO2 v porastoch postihnutých prírodnými disturbanciami.

„Na základe dlhodobých meraní sme pripravili odporúčania, ako zvýšiť alebo minimálne udržať súčasnú zásobu CO2 v lesných ekosystémoch. Patrí medzi nich napríklad nutnosť zachovať vegetačný kryt na pôde, upraviť vyžínanie a výchovné zásahy tak, aby viedli k nárastu listovej plochy bez ohľadu na drevinové zloženie,“ objasnil pre TASR Peter Fleischer.

Link na celý článok:

TANAP trpí pre klimatické zmeny. Hrúbka smrekov sa znižuje (startitup.sk)

Naposledy zmenené: pondelok, 15 august 2022 10:15
Prečítané: 291
(1 Hlasovať)
Lesmedium. All Rights Reserved.