Logo
Vytlačiť túto stránku

Názor: Bezzásahovosť ako modla je najväčším nezmyslom tejto doby

Medzi Kulháňom a Duchonkou sa nachádzali dve prírodné rezervácie Čepúšky a Kulháň. Ich spojením vznikol Chránený areál Kulháň. Tieto dve zaujímavé lokality boli v minulosti (od roku 1911) prepojené lesnou železničkou. Prechádzala cez všetky doliny s pomocou násypov. Pod násypmi boli priepusty. Zub času spôsobil ich poškodenie a zanášanie.

 

Doporučený Foto: FB profil Ing. Dušana Mikuša Foto: FB profil Ing. Dušana Mikuša

Násypy ale po upchatí priepustu pôsobia ako minihrádze a vytvárajú vodné plochy a močiare. Zadržiavanie vody v krajine je dôležité. Voda je limitujúcim a rozhodujúcim prvkom života, potrebným pre rastliny aj živočíchy. Na týchto plochách sa ako prvé objavili kačice, po nich volavky a bocian čierny. Potom žaby, plazy, mloky a salamandre. Množstvo druhov naviazaných na vodu. Samozrejme aj raticová zver.

Často sa stalo, ze upchatie nebolo dokonalé a v lete voda postupne zmizla a s ňou aj život. Je to činnosť prírody. Zamýšľal som sa nad tým, či by nebolo správne máličko pomôcť prírode k dokonalejšiemu upchatiu priepustu. Veď aj človek je súčasť prírody. Aj keď v rezorte životného prostredia človeka ako súčasť prírody asi neberú. S maličkou pomocou vznikli pekné zákutia a cenné biotopy ako súčasť trasy železničky.

Čo z toho priatelia vyplýva? Nie činnosť múdrej prírody, ale nečinnosť človeka je tragédiou doby, ktorú žijeme. Bezzásahovosť ako modla je najväčším nezmyslom tejto doby. Zničila množstvo cenných biotopov a množstvo lesných ekosystémov.

Ing. Dušan Mikuš

Zdroj: Status autora na sociálnej sieti

Redakčná úprava: Lesmedium.sk

Prečítané: 784
(10 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.