Logo
Vytlačiť túto stránku

Stanovisko vedenia štátneho podniku LESY SR k listu Nemôžeme mlčať: Obvinenia a námietky sú nepravdivé

Z odboru komunikácie štáneho podniku LESY SR sme dostali stanovisko vedenia k listu nazvanom Nemôžeme mlčať, ktorý adresovala skupinka súčasných a bývalých zamestnancov podniku predstaviteľom vládneho hnutia OĽaNO a ktorý se publikovali na portáli Lesmedium.sk dnes ráno.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

„Vedenie štátneho podniku LESY SR pri svojom konaní postupuje v súlade so zákonom o štátnom podniku, ostatnými právnymi predpismi i vnútropodnikovými normami. Obvinenia, resp. námietky uvádzané v liste sa nezakladajú na pravde a sú v priamom rozpore so skutočnosťami, realizovanými priamo v riadiacej praxi štátneho podniku.

Obvinenia, že „noví riaditelia“ chcú ťažbové zámery zosilniť mimo území národných parkov, nie sú pravdivé. Naše výrobné plány sa striktne opierajú o schválené Programy starostlivosti o les a každý z odštepných závodov ich plne rešpektuje. Štátny podnik LESY Slovenskej republiky o. i. v rámci uplatňovania princípov prírode blízkeho hospodárenia s dôrazom na ochranu životného prostredia v roku 2021 znížil objem ťažby medziročne o cca 100 tisíc kubíkov a pre rok 2022 predpokladá ďalšie zníženie objemu ťažby o ďalších cca 100 tisíc kubíkov.

Vedenie štátneho podniku LESY SR má záujem o priamu a otvorenú komunikáciu so všetkými zamestnancami. Táto komunikácia však musí byť založená na reálnych faktoch a musí rešpektovať zásady vzájomnej úcty a porozumenia. Signatárom listu a zástupcom zamestnancov ponúkol generálny riaditeľ Tibor Kőszeghy osobné stretnutie. S poľutovaním konštatujeme, že ponuka na priamu komunikáciu bola zo strany signatárov odmietnutá,“ uvádza sa v stanovisku vedenia LESY SR š. p.

 

Prečítané: 3572
(10 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.