Logo
Vytlačiť túto stránku

Postreh: Lesnícki odborníci sú spochybňovaní. Na ekoaktivistov majú médiá iný meter?!

Národné lesnícke centrum je odborná inštitúcia, ktorá ako jediná na Slovensku zabezpečuje úlohy v oblasti lesníckeho výskumu, hospodárskej úpravy lesov, komplexného zisťovania stavu lesa, lesníckeho plánovania ochrany lesa a lesníckych činností, informačného systému lesného hospodárstva, tematické štátne mapové dielo s obsahom lesného hospodárstva a ešte mnoho iných odborných činností. V roku 2018 si Národné lesnícke centrum pripomenulo dve významné výročia - 120 rokov lesníckeho výskumu a 40 rokov celoživotného vzdelávania v lesníctve Slovensku.

Doporučený Ťažba jednotlivých stromov v Národnom parku Slovenský raj Foto Jozef Marko Ťažba jednotlivých stromov v Národnom parku Slovenský raj

V piatok Národné lesnícke centrum zareagovalo zverejnením údajov zo Zelenej správy 2020 na medializáciu nepravdivých tvrdení o drancovaní slovenských lesov. Zelená správa, čiže Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2020, je základným dokumentom o lesnom hospodárstve a obsahuje informácie o aktuálnom stave lesov a ich obhospodarovaní k 31. 12. 2020. Informácie spracované a vyhodnotené v súlade s metodikou Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Napriek všetkým týmto skutočnostiam Slovenská tlačová agentúra SITA uverejnila informáciu lesníckej odbornej inštitúcie na portáli NášVidiek.sk so spochybňujúcim názvom: Slovenské lesy nie sú podľa Národného lesníckeho centra drancované, ťažba dreva vraj z roka na rok klesá.

A navyše, čo sa týka aktuálne mimoriadne medializovanej témy takzvanej reformy národných parkov, ťažba dreva významne klesla aj v národných parkoch. Národné lesnícke centrum vo Zvolene a Štátna ochrana prírody SR v spoločnom vyhlásení ešte 15. júla tohto roka dali pôvodne chybné údaje o vývoji ťažieb v národných parkoch, ktoré 8. júna prezentoval v liste poslancom Národnej rady SR minister životného prostredia na pravú mieru, vysvetlili, ako k chybe došlo a zverejnili objektívne informácie.

„Zo spracovaných údajov vyplýva, že výška ťažby v národných parkoch od roku 2012 bola zhruba na rovnakej úrovni. Za posledný rok klesla takmer na polovicu ťažieb predchádzajúcich rokov. Z podkladov vykonania ťažby drevnej hmoty v národných parkoch, doložených z NLC Zvolen za roky 2012 – 2020 vyplýva, že za roky 2012 – 2019 sa vyťažilo a odviezlo spolu 8,22 mil. m3 drevnej hmoty, v priemere ročne 1,03 mil. m3 , čo predstavuje pri celkovej výmere porastovej pôdy národných parkov 321 tis. ha silu zásahu 3,21 m3/ha. Z uvedeného množstva predstavovala náhodná ťažba 78 % podiel.

V roku 2020 sa vyťažilo a odviezlo spolu 591 tis. mdrevnej hmoty, čo predstavuje silu zásahu 1,84 m3/ha. Pravdepodobným dôvodom zníženia výšky ťažby v roku 2020 bol celkovo menší objem spracovanej náhodnej ťažby, ako aj problémy na trhu s drevom z dôvodu vzniku pandémie,“ napísali  v spoločnom vyhlásení NLC a ŠOP SR.

Dodávam len, že si nepamätám na názov článku v mainstreamovom médiu, ktoré by tvrdenie nejakého ekoaktivistu spochybnilo slovíčkom vraj. Vy áno?

Jozef Marko

Naposledy zmenené: nedeľa, 14 november 2021 19:02
Prečítané: 975
(8 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.