Logo
Vytlačiť túto stránku

LESY SR prispievajú k napĺňaniu záverov klimatického summitu v Glasgowe: Zodpovedné obhospodarovanie lesov

Na práve prebiehajúcom klimatickom summite OSN (COP26 v škótskom Glasgowe) prijali svetoví lídri 133 krajín, v rámci ktorých sa nachádza  viac ako 90 % všetkých lesov, deklaráciu o využívaní lesov a krajiny. V nej sa okrem iného zaviazali aj naďalej podporovať trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov s cieľom zabezpečiť plnenie všetkých ekosystémových služieb lesov pri súčasnom rešpektovaní potrieb miestnych komunít. V tlačovej správe štátneho podniku LESY SR to dnes konštatuje vedúca odboru komunikácie Marína Debnárová.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Tento prístup, založený na vzájomnom rešpektovaní environmentálnych a socioekonomických požiadaviek, hrá kľúčovú úlohu pri napĺňaní cieľov smerujúcich k tomu, aby globálne otepľovanie neprekročilo hranicu 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnou érou.

Podľa štátneho podniku LESY SR na takomto prístupe sú založené aj jednotlivé schémy certifikácie lesov, z ktorých na Slovensku sú uplatňované schémy FSC a PEFC. Ako uviedol Ben Gunneberg, výkonný riaditeľ PEFC International, práve certifikácia lesov  je dôležitou súčasťou nástrojov v boji proti klimatickej zmene, keďže prispieva k podpore trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na celom svete a následne tak aj k podpore využívania lesných zdrojov ako obnoviteľných prírodných zdrojov.

Certifikácii lesov sa dlhodobo venujú aj slovenskí lesníci, pričom štátny podnik LESY SR sa stal lídrom v certifikačnom procese. V súčasnosti je celá výmera lesných porastov obhospodarovaných odštepnými závodmi štátneho podniku LESY SR certifikovaná podľa schémy PEFC alebo FSC.

Držiteľom certifikátov v schéme FSC sú OZ Trenčín, Prešov, Šaštín, Smolenice a Považská Bystrica spolu na výmere 190 182 ha, čo tvorí 68 % z FSC certifikovaných lesov na Slovensku. V procese certifikácie FSC sú Odštepné závody Sobrance a Žarnovica. Certifikátom podľa schémy PEFC je pokrytá celá výmera lesov v správe štátneho podniku LESY SR, a to 883 868 ha vo všetkých 23 OZ podniku, čo tvorí 72 % z PEFC certifikovaných lesov na Slovensku.

„Našou víziou je trvalo udržateľný rozvoj štátnych lesov, ktorý zabezpečí proporcionálne uspokojovanie potrieb spoločnosti a optimálne zhodnotí lesný majetok štátu. Smerovanie všetkých činností nášho podniku tak v globále prispeje aj k napĺňaniu záväzkov prijatých svetovými lídrami na klimatickom summite v Glasgowe“, uviedol Tibor Kőszeghy, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR. „Spoločensky a environmentálne zodpovedné obhospodarovanie lesov, ktoré spravujeme, predstavuje náš aktívny príspevok k boju proti klimatickým zmenám.“

 

Prečítané: 348
(1 Hlasovať)
Lesmedium. All Rights Reserved.