Logo
Vytlačiť túto stránku

Názor: Na čo je dobré memorandum? Na nič

Na čo je dobré memorandum o národných parkoch, ktoré podpísali ministri pôdohospodárstva a životného prostredia? Keď to mám slušne povedať, tak podľa môjho názoru na nič. Či skôr na ohlupovanie verejnosti deklaráciami, ktoré sa inak prezentujú na tlačovke a inak sú uvedené v samotnom dokumente. Vyberiem len tie najokatejšie.  

Doporučený Ing. Igor Viszlai (vľavo) sa stal v médiách lesníckou tvárou odporu proti navrhovanej novele zákona o ochrane prírody a krajiny Foto Peter Gogola Ing. Igor Viszlai (vľavo) sa stal v médiách lesníckou tvárou odporu proti navrhovanej novele zákona o ochrane prírody a krajiny

Na tlačovej konferencii odznelo, že najprv bude zonácia národných parkov, až potom budú prechádzať pod rezort životného prostredia. Čo je ale uvedené v memorande (uvediem skrátený text, aby bol bez odvolávok zrozumiteľný)? „K 1. januáru 2023 sa delimituje správa dotknutého majetku štátu v národných parkoch, ako aj dotknutého súvisiaceho majetku v rozsahu, ako vyplynie zo zonácie národných parkov vyhlásenej do tohto termínu, alebo v rozsahu platnom k tomuto termínu. Ja to čítam tak, že aj keď zonácia nebude a bude stav ako dnes, aj tak sa akože „národné parky“ delimitujú.

Na tlačovej konferencii bolo vyzdvihnuté, že sa rozširuje sanitárny pás na šírku 500 metrov pre potreby zabránenia šírenia škodcov. V memorande je to ešte v tom istom bode doplnené o záväzok MŽP SR: Zlepšenie mechanizmu refundácie zvýšených nákladov súvisiacich s vykonaním opatrení na zabránenie premnoženia a šírenia škodcov z bezzásahových území.“ Minister Budaj sľubuje niečo, na čo nemá dosah. Táto problematika je aj dnes riešená zákonom a aký je výsledok? Ministerstvo vnútra, cez ktoré majú platby ísť, poslalo už 25.3.2021 vlastníkom lesov informáciu o tom, že nemá v roku 2021 na tento účel dostatok finančných prostriedkov. A to dnes šírka pásu nie je definovaná tak štedro! Takže by bolo korektné, keby sa ku memorandu pridal aj minister vnútra a keďže ide o peniaze zo štátneho rozpočtu, asi aj minister financií. Takto nám zas sľubuje tento dokument holuba na streche!

Priam komicky vyznieva spôsob predaja dreva, ktoré sa vyťaží pod správou národných parkov. V jednom bode „prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti MPaRV SR“, ale zároveň v ďalšom druhom bode „podporovať prednostné umiestňovanie časti vyťaženého dreva z národných parkov miestnym spracovateľským kapacitám ako aj pre obyvateľov miest a obcí v národných parkoch a priľahlých regiónoch prostredníctvom správ národných parkov.“ Kolega má na to priliehavé pomenovanie – čužpajz. A to minister Budaj neustále spochybňuje lesnícke firmy a ich spôsob predaja dreva. Treba si asi počkať na technické riešenie danej veci. To budeme žasnúť!

Jediným prínosom memoranda je prísľub, že „lesné pozemky bez rozdielu vlastníctva a správy budú naďalej spadať aj do pôsobnosti zákona o lesoch.“ Treba si ale uvedomiť, že memorandum je nezáväzný dokument, je to iba deklarácia prísľubov. Dôležité je, čo bude uvedené v konečnej podobe novely zákona. Tá napriek tomu, že bola aj podľa poslankyne Zemanovej perfektná a netreba na nej nič meniť, má zrazu 31 pozmeňujúcich návrhov.

Otázka znie: ktorý poslanec pripravoval novelizáciu novelizovaného znenia? Lebo ak to bolo zas Ministerstvo životného prostredia SR, tak stále vyvstáva otázka – prečo je to poslanecký návrh?  Nuž, lebo politika a nie odbornosť!

Ing. Igor Viszlai, predseda Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica

 

 

Prečítané: 1625
(16 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.