Logo
Vytlačiť túto stránku

Reakcia: Pán minister, prečo sa v realizácii vašich politických ambícií stal lesník symbolom zla?

V niektorých médiách sa včera objavila informácia o tom, že ochranári do parlamentu doručili petíciu za účinnejšiu ochranu lesov, pod ktorú sa podpísalo viac ako 105 000 ľudí. Ministerstvo životného prostredia SR sa ihneď vyjadrilo v tom zmysle, že víta a podporuje občianske iniciatívy, ktorých cieľom je ochrana národných parkov a životného prostredia obzvlášť v čase klimatickej krízy.

Doporučený Muránska planina Foto: Ing. Marek Nosko Muránska planina

Podľa slov ministra Jána Budaja ministerstvo životného prostredia presadzuje reformu národných parkov, ktorá prinesie aj pozdvihnutie regiónov Slovenska. „Tak, ako pred Novembrom '89 sme stáli pred dôležitým rozhodnutím vrátiť ľuďom slobodu, aj dnes stojíme pred dôležitým rozhodnutím - ochrániť a zveľadiť národné parky spôsobom, ktorý by priniesol aj nové pracovné miesta a zlepšenie sociálnej situácie v priľahlých regiónoch. Hlas vyše 100 000 občanov nemôže zostať nevypočutý,“ zacitovali médiá ministra Jána Budaja.

Na jeho vyjadrenia zareagoval Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD. zo Zvolena. Ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi adresoval stanovisko, ktoré poslal na vedomie prezidentke SR, predsedovi Národnej rady SR a predsedovi Vlády SR. Na portáli Lesmedium.sk uverejňujeme reakciu autora s jeho súhlasom v plnom znení:

Dobrý deň, pán minister Budaj,

v roku 2020, v čase vrcholiacej pandémie, som bol na Okresnom úrade v Banskej Bystrici na prerokovávaní zásadných pripomienok, ktoré pozastavili vznik vyhlášky o rozšírení Národného parku Muránska planina. Zo zápisu vyplýva, že uvedené pripomienky sa budú naďalej prerokovávať, opätovne sa prehodnotí návrh na základe vykonaných štúdií so zameraním na sociálnu oblasť, ale aj na otázku ochrany pred požiarmi v navrhovanom priestore.

Na môj argument, že obyvatelia inkriminovaného priestoru urobili petíciu proti rozširovaniu parku, mi poverená riaditeľka národného parku povedala, že doteraz nebola urobená petícia za rozšírenie parku a keď budú chcieť, tak tá bude mať ďaleko viac podpisov, ako petícia proti. Lebo do nej zapoja ľudí z Bratislavy a aj z celého Slovenska. A potom petícia obyvateľov, ktorí tam žijú, nebude mať význam. A keď to nepôjde podobrotky, tak sa to presadí natvrdo, cez zákon o ochrane prírody. A nebudeme proti tomu môcť urobiť nič.

Na základe týchto argumentov a nedodržaniu sľúbeného rokovania podľa zo zápisu v Banskej Bystrici sa pýtam, či skutočne ide o petíciu, ktorú ste zorganizovali medzi ľuďmi, ktorí nie sú bytostne spojení s priestorom? Ľudí, ktorých priestor neživí (nemajú tam trvalý pobyt, nevlastnia tam pozemky). Takže sa vyjadrujú k tomu, čo sa ich netýka. Alebo je to výsledok práce pracovníkov národného parku, štátnej ochrany prírody, vášho ministerstva a presvedčili ste tých, ktorí spísali pôvodnú petíciu proti rozširovaniu parkov?

Lebo, pri všetkej úcte, ak ste zástancom petície ľudí, ktorí nemajú nič spoločné so životom v národných parkoch, tak ide o podvod. Podobne, ako bolo pôvodné prerokovávanie rozšírenia Národného parku Muránska planina s majiteľmi pozemkov. Aj tam sa falšovali podpisy, za čo bol odvolaný bývalý riaditeľ národného parku. Je smutné, že podľa toho, čo odznieva v mediálnom priestore, sa v súčasnosti napĺňajú slová zástupcov parku na rokovaní, že ak to nepôjde po dobrom, tak to pôjde nasilu, cez zákon. Aj s využitím petície. A ako vidno, robíte všetko pre to, aby sa to tak udialo. Nielen na Muráni, ale na celom Slovensku.

Vzhľadom k tomu, že doteraz nemáte spracované sociálne štúdie dopadu uvedených návrhov, nechápem, kde pramení sila vašich myšlienok. „Tak, ako pred Novembrom '89 sme stáli pred dôležitým rozhodnutím vrátiť ľuďom slobodu, aj dnes stojíme pred dôležitým rozhodnutím - ochrániť a zveľadiť národné parky spôsobom, ktorý by priniesol aj nové pracovné miesta a zlepšenie sociálnej situácie v priľahlých regiónoch. Hlas vyše 100 000 občanov nemôže zostať nevypočutý“.

Slovensko totiž nemá len 100 000 obyvateľov. Má ich ďaleko viac. Skúste sa zamyslieť nad tým, koľko ľudí podpísalo návrh na petíciu k skráteniu vášho funkčného obdobia? Dokedy sa budeme skúšať, ktorá petícia bude mať väčšiu silu. Nie som proti ochrane lesa. Som dokonca za to, aby lesy, tak ako v minulosti, nepatrili pod ministerstvo pôdohospodárstva. Ale nepochopil som, prečo sa v realizácii vašich politických ambícií stal lesník symbolom zla a akýkoľvek návrh zo strany lesníckej obce je neakceptovateľný. Vopred ďakujem za odpoveď na štyri základné otázky:

  1. Prečo sa nepokračuje v prerokovávaní zásadných pripomienok k realizácii návrhu rozšírenia Národného parku Muránska planina?
  2. Akú skupinu obyvateľov Slovenska reprezentuje 105 tisíc podpisov pod petíciou (miesto trvalého bydliska, súkromný majetok a pracovné príležitosti v záujmovom priestore), ktorú ste doručili pred Národnú radu SR?
  3. Skutočne chcete presadiť zmeny v zákone bez rešpektovania názoru obyvateľov tohto štátu, ktorých sa to bytostne dotýka?
  4. Pokladáte súčasné spôsoby presadzovania cieľa v rámci programového vyhlásenia vlády: „Navrhneme takú zonáciu národných parkov, ktorá zabezpečí ich účinnú ochranu s ohľadom na medzinárodné kritériá IUCN. Rozsah zón bez ľudských zásahov bude totožný s 5. stupňom ochrany prírody a bude tvoriť najmenej 50 % rozlohy územia?“ za demokratické, v súlade s tým, čo ste hlásali o súkromnom vlastníctve z tribún v novembri 1989? Alebo ide o inú formu „kolektivizácie“ a zneužitie kritérií IUCN k tomuto cieľu?
Naposledy zmenené: sobota, 23 október 2021 16:40
Prečítané: 2112
(15 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.