Logo
Vytlačiť túto stránku

Primátor Hriňovej: Ochranári vedia, že bez práce gazdov zmiznú aj vzácne rastlinné spoločenstvá

O tom, že Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana nesúhlasí s návrhom ministerstva životného prostredia zaradiť viaceré pozemky, predovšetkým lúky Poľany, do národného zoznamu území európskeho významu a konanie navrhuje zastaviť, sme už na portáli Lesmedium.sk informovali. Na internetovej stránke Myzvolen.sme.sk sú publikované stanoviská primátorov miest Detva a Hriňová, ktoré sú členmi koordinačnej rady s dotknutými obcami a najdôležitejšími skupinami, ktoré reprezentujú ľudí žijúcich a podnikajúcich v oblasti Podpoľania. Z článku vyberáme niekoľko pasáží.

Doporučený Pasenie ovcí pod Poľanou Foto Jozef Marko Pasenie ovcí pod Poľanou

„Naše stanovisko sme už zaslali ministerstvu životného prostredia,“ informoval primátor Detvy Ján Šufliarský s tým, že časť z týchto pozemkov sa nachádza v katastrálnom území mesta. Spôsob zverejnenia zámeru s takým rozsahom dopadov na vlastnícke práva formou verejnej vyhlášky považuje primátor za neprimeraný, pretože sa dotýka približne 1500 vlastníkov pozemkov a navyše zasiahne aj do rozvojových zámerov obcí a miest.

„Takýto zásah do územia by mal byť vopred prerokovaný a komunikovaný tak, aby nemal nepriaznivé sociálno-ekonomické dopady na obyvateľov dotknutého regiónu,“ doplnil Šufliarský.

Dotknuté pozemky sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Poľana a sú tiež zahrnuté do európskej sústavy chránených území Natura 2000. V súčasnosti sú zaradené do druhého stupňa ochrany prírody a vzťahujú sa na ne zákazy a obmedzenia, čo pre vlastníkov pozemkov znamená istú ťarchu pri disponovaní so svojím vlastníctvom.

„Súčasná dotačná politika a podpora zo strany štátu je nedostatočná. Zaradením pozemkov do zoznamu území európskeho významu sa požiadavky na zákonnú ochranu zvýšia, čo pre nich znamená ďalšiu záťaž,“ podotkol primátor.

Mesto však podľa neho nechce vytvárať prekážky pri posilňovaní ochrany prírody a krajiny. „Obmedzenia a zaťaženie vlastníckych práv však musia byť primerané a vlastníci pozemkov musia mať vopred dostatočné podklady a informácie o tom, ako sa pripravované obmedzenia dotknú ich vlastníctva a aké dotácie im štát poskytne ako kompenzáciu,“ vysvetlil.

Doteraz im nikto nepredložil relevantné argumenty, aký vplyv, pozitívny aj negatívny, bude mať návrh na zamestnanosť a obhospodarovanie krajiny v regióne Podpoľania.

„Bez dlhoročnej práce generácií obyvateľov hriňovských lazov, miestnych gazdov a tradičného obhospodarovania by sa dnes ohrozené druhy na podhorských lúkach a pasienkoch už nevyskytovali. Ochranári vedia, že bez práce gazdov zmiznú aj vzácne rastlinné spoločenstvá,“ pripomenul primátor Hriňovej Stanislav Horník.

Aj preto predmetom ochrany a zmysluplnej podpory majú byť podľa neho gazdovia, drobní hospodári, ktorí v našich podhorských oblastiach hospodária tradičným udržateľným spôsobom. „Práve oni svojou prácou zabezpečujú biodiverzitu, vytvárajú charakter a dávajú tvár tejto krajine,“ dodal Stanislav Horník.

Link na celý článok:
https://myzvolen.sme.sk/c/22758598/je-ulohou-statu-aby-mal-kto-a-preco-gazdovat-hovori-primator-hrinovej.html

Prečítané: 548
(5 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.