Logo
Vytlačiť túto stránku

Ďalšie zhromaždenie odporcov novely zákona o ochrane prírody a krajiny sa uskutoční v Banskej Bystrici: Nechceme, aby bol slovenský vidiek rezerváciou!

Slovenská lesnícka komora, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Slovenská poľovnícka komora a ďalšie organizácie, podporujúce záujmy vidieka, pozývajú širokú laickú a odbornú verejnosť na zhromaždenie do Banskej Bystrice, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9. septembra 2021 od 15.30 do 18.30 hod v priestoroch pod Pamätníkom SNP (priestranstvo od Pamätníka SNP smerom k hotelu LUX) na podporu nášho vidieka a nás, vidieckeho obyvateľstva. Hlas vidiečanov nie je podľa organizátorov zhromaždenia vypočutý pri pripravovanej reforme národných parkov a chránených území, na ktoré bude mať pripravovaná novela zákona o ochrane prírody a krajiny negatívne dosahy, či už spoločenské, sociálno-ekonomické alebo ekologické.

Doporučený Prolesnícke zhromaždenie pred Úradom Vlády SR 23. augusta 2021 Foto Peter Gogola Prolesnícke zhromaždenie pred Úradom Vlády SR 23. augusta 2021

„Uvedený návrh zákona bude mať pre obce a mestá výrazný vplyv na výpadok daní z nehnuteľnosti na úrovni -977 tisíc eur ročne. Ďalej hrozí výpadok podielových daní na úrovni -965 tisíc eur ročne. Okrem toho uvedením tejto kontroverznej novely zákona do praxe očakávame zníženie zamestnanosti v konkrétnych regiónoch Slovenska a tiež zvýšenie regionálnych rozdielov a zhoršenie sociálnych pomerov v regiónoch.

Združenie miest a obcí Slovenska zároveň očakáva zníženie hrubého domáceho produktu, ako aj zhoršenie podnikateľského prostredia nielen na vidieku, ale aj na produkty vidieka, viazaného na domáci spracovateľský priemysel. Združenie miest a obcí Slovenska a všetci signatári považujú novelu za nepremyslený, unáhlený krok.

Novela sa taktiež dotkne takmer 900 užívateľov poľovných revírov (čo predstavuje zhruba polovicu uznaných poľovných revírov na Slovensku), ktorým hrozí zánik alebo výrazné obmedzenie manažmentu voľne žijúcich populácií poľovnej zveri. Ak by sa na takejto výmere presadila myšlienka samoregulácie voľne žijúcich populácií poľovnej zveri na úkor aktívneho manažmentu početnosti zveri, tak sa na obrovskom území bude zver nekontrolovane množiť, spôsobovať škody na lesných porastoch, poľnohospodárskych kultúrach, chovateľom hospodárskych zvierat, včelárom a spôsobovať ďalšie problémy obhospodarovateľom a vlastníkom pozemkov, občanom tohto štátu, ktorých práva a právom chránené záujmy sú garantované Ústavou SR.

Ďalej požadujeme riešenie problému ochrany človeka a majetku občanov pred medveďou zverou, ktorá čím ďalej tým viac ohrozuje životný komfort nielen obyvateľom a podnikateľom na vidieku, ale aj tuzemským i zahraničným turistom.  Preto odmietame, aby „o nás bez nás“ a o našom pracovnom, životnom a prírodnom prostredí rozhodovali úradníci od úradníckeho stola alebo poslanci z poslaneckých lavíc bez širokej odbornej diskusie.

Preto sa na vás obraciame s výzvou o podporu tohto zhromaždenia osobnou účasťou v Banskej Bystrici, ako aj propagáciou tejto akcie vo Vašom okolí, aby silný a odhodlaný hlas vidieka rezonoval v spoločnosti a konečne sa dostal aj tam, kde ho doteraz odmietajú počuť – do Národnej rady Slovenskej republiky!

Nechceme, aby sa stal slovenský vidiek rezerváciou, a aby bol tradičný spôsob života na vidieku paralyzovaný nezmyselnými obmedzeniami a zákazmi zo strany štátnej ochrany prírody.Nedovoľme, aby boli rodiny slovenských roľníkov, lesných robotníkov, vlastníkov pozemkov a obhospodarovateľov slovenského vidieka vyhnané z vlastných pozemkov a zo svojho životného priestoru v mene nezmyselnej ochrany medveďov a finančných záujmov zakladateľov mimovládnych organizácií!,“ uvádza sa vo výzve organizátorov zhromaždenia, ktorú zaslal do našej redakcie predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Milan Dolňan.

 

 

Naposledy zmenené: utorok, 31 august 2021 06:43
Prečítané: 2426
(5 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.