Logo
Vytlačiť túto stránku

TÝŽDŇOVKA: Vlastníci lesov a lesníci medovým motúzom neuverili. Uvedomujú si, že ide o to, kto z koho

Odvolaný riaditeľ Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič a bývalý riaditeľ Správy Národného parku Poloniny začiatkom tohto týždňa na tlačovke prezentoval svoj pohľad na koniec pôsobenia na riaditeľskej stoličke tvrdiac, že sa o ňom dozvedel až od zamestnancov podniku. V jednej z predchádzajúch Týždňoviek sme zverejnili z dobre informovaných zdrojov informácie o tejto udalosti z iného uhla pohľadu a všetko nasvedčuje tomu, že bývalý riaditeľ LPM Ulič skrátka neprijal rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako chlap.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Ale to je už pasé. Dôležitejšie bude, ako dopadne prebiehajúci hĺbkový audit hospodárenia LPM Ulič, ktorý podľa našich informácií vykonávajú skúsení odborníci. Odvolaný riaditeľ totiž na spomenutej tlačovej konferencii prezentoval mimoriadne pozitívne hospodárske výsledky, ktoré podľa neho dosiahol LPM Ulič za uplynulý rok pod jeho vedením. Do dvoch týždňov má byť audit ukončený a potom sa ukáže, či sa výsledky auditu zhodnú s verziou, verejne prezentovanou odvolaným riaditeľom. Kto chce, môže si zatipovať...

Tento týždeň sa niesol najmä v znamení zbierania podpisov pod ďalšiu hromadnú pripomienku k poslaneckému návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny a organizovania ďalšieho verejného zhromaždenia vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, živnostníkov a sympatizantov s ľuďmi pracujúcimi v lese a pre les, ktoré sa tentokrát uskutoční pred Úradom Vlády SR v Bratislave počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR.

V priebehu týždňa nebol problém ani so získaním dostatočného počtu podpisov pod hromadnú pripomienku, ani so zabezpečením dostatočného počtu účastníkov zhromaždenia v hlavnom meste. Obsah novely zákona o ochrane prírody a krajiny s navrhovaným prevodom pozemkov v národných parkoch a najmä spôsob, akým je politicky presadzovaný a verejne komunikovaný, ľudia práce v lese a zástancovia aktívnej ochrany a využívania prírodného bohatstva na Slovensku, jednoznačne odmietajú.

Tak ako vo Svite, ani v Bratislave zrejme zajtra nebudú chýbať ekoaktivisti. Organizátori prolesníckeho zhromaždenia preto už teraz vyzývajú k tomu, aby sa jeho účastníci nedali vyprovokovať a pokojným spôsobom prezentovali svoje argumenty, postoje a požiadavky vo vzťahu k novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú žiadajú stiahnuť z rokovania septembrovej schôdze Národnej rady SR.

Reakcie neštátnych vlastníkov lesov, odborných lesných hospodárov, lesníkov a živnostníkov pracujúcich v lese na takzvané verejné diskusie a mediálne výstupy ministerstva životného prostredia ukazujú, že neuverili medovým motúzom ochranárov. Neskočili na sľuby o zachovaní zamestnanosti lesníkov po uskutočnení avizovanej reformy ochrany prírody a nesadli ani na lep tvrdeniam, že súkromných vlastníkov lesov sa pripravované zmeny v správe chránených území nedotknú. Stačí si pozrieť na sociálnych sieťach reakcie ministra životného prostredia na naliehanie priaznivcov reformy, aby sa týkala nielen celých národných parkov, ale aj všetkých chránených krajinných oblastí. Print screeny jeho odpovedí sa šíria rýchlosťou blesku.

Aj preto si zástancovia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a prehodnotenia chránených území veľmi dobre uvedomujú, že teraz už skutočne ide o to, kto z koho. A všetko ostatné, to sú len prázdne reči a plané sľuby.

Jozef Marko

 

Prečítané: 2159
(6 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.