Logo
Vytlačiť túto stránku

Výzva Slovenskej lesníckej komory: Prenesme nesúhlas s prevodom pozemkov v národných parkoch z vidieka do hlavného mesta. Kultivovane a rázne poukážme na chybné rozhodovanie

Na stránke na sociálnej sieti nazvanej Slovenská lesnícka komora a jej priatelia a na internetovej stránke Slovenskej poľovníckej komory je aktuálne uverejnená výzva predsedu lesníckej stavovskej organizácie Ing. Milana Dolňana. Informuje v nej o hromadnej pripomienke, iniciovanej Slovenskou lesníckou komorou, spolu s ďalšími organizáciami vidieka, pod názvom Vidiecka koalícia, na podporu procesu stiahnutia poslaneckého návrhu novely zákona oochrane prírody a krajiny a štandardného riešenia prevodu pozemkov v národných parkoch - vládnou novelou zákona, so všetkými náležitosťami takéhoto procesu.

Doporučený Momentka zo zhromaždenia vlastníkov lesov, lesníkov a lesných robotníkov vo Svite Foto Jozef Marko Momentka zo zhromaždenia vlastníkov lesov, lesníkov a lesných robotníkov vo Svite

„Táto problematika bude zaradená na rokovanie hospodárskej a sociálnej rady vlády v pondelok 23. augusta 2021 a je potrebné prejednávanie podporiť účasťou vidieka pred Úradom Vlády SR na Námestí Slobody, v čase od 13. do 16. hodiny. Slovenská lesnícka komora vybavuje povolenie zhromaždenia. Prenesme nesúhlas riešenia prevodu pozemkov v národných parkoch z vidieka do hlavného mesta. Verím, že sa stretneme 23. augusta 2021 v Bratislave a kultivovaným, ale ráznym spôsobom poukážeme na chybné rozhodovanie súčasných predstaviteľov tohto štátu,“ vyzýva predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. M. Dolňan.

Prečítané: 2301
(9 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.