Logo
Vytlačiť túto stránku

Vidiecka rada podporuje snahu lesomajiteľov o reformu ochrany prírody: Obavy z novodobého vysťahovalectva

Vidiecka platforma, Agrárna komora Slovenska, Gazdovský spolok Hont – Tekov, Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska, Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – Družstvo, Kvalita z našich regiónov, Naša Vlna, Zväz chovateľov oviec a kôz, Slow Food Pressburg a Miestna akčná skupina Tekov - Hont zverejnili vyhlásenie na podporu ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.  

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

„Občianske združenia a poľnosamosprávy, zastúpené vo Vidieckej rade, podporujú snahu ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska o naštartovanie reformy ochrany prírody, ktorá bude pre prírodu aj pre ľudí a prispeje k udržateľnému pôdohospodárstvu v prospech silného, odolného a prosperujúceho slovenského vidieka, ktorý sa vráti do našich životov nielen na dedinách ale aj v mestách.

Vidiecka rada s plnou vážnosťou zachytáva signály miestneho obyvateľstva z chránených území, v ktorých je ohrozená časť z nich stratou príjmov z hospodárenia na pôde, kde rastú lesy, stratou živobytia, ktoré by mohlo vyústiť do novodobého vysťahovalectva.

Uvedomujeme si veľké príležitosti pre rozvoj vidieckych oblastí v oblasti turizmu v chránených územiach, ale stotožňujeme sa s názorom, že pokiaľ nie sú mnohé otázky zodpovedané, pokiaľ nie sú odstránené životné neistoty časti obyvateľstva ohrozeného "vypnutím" časti územia dodnes manažovaného človekom pre jeho ponechanie na prírodné procesy, nie je vhodné prijímať parciálne zákony, ktoré môžu spôsobiť väčší zmätok ako je v súčasnosti.

Pripájame sa preto k výzve na stiahnutie návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny a realizáciu krokov navrhnutých ÚNIOU regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov:

- s kľúčovými aktérmi prehodnotiť územia, vypracovať dopadovú analýzu, spracovať manažmentový plán rozvoja s jasne definovanými a garantovanými zdrojmi, dohodami so súkromnými vlastníkmi ukončené novovyhlásenými slovenskými parkami v prírode, v ktorých rozhodovacie právomoci budú aj v rukách miestnych aktérov na čele s tými, ktorí zabezpečujú starostlivosť o krajinu a potravinovú sebestačnosť. Ktoré nebudú stáť na základoch nespravodlivého režimu minulosti, ale na európskych hodnotách, budú rovnako spravodlivé pre prírodu, ale aj pre ľudí, ktorí v nej žijú a pracujú,“ uvádza sa vo vyhlásení Vidieckej rady.

 

Prečítané: 1132
(5 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.