Logo
Vytlačiť túto stránku

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny: Nesúhlas, žiadosť o stiahnutie a komplexnú reformu ochrany prírody na Slovensku

V hromadnej pripomienke, odoslanej 7. augusta zástupcovia obecných samospráv, majiteľov lesov, členov Slovenskej lesníckej komory, Slovenskej poľovníckej komory a ďalších organizácií združujúcich obyvateľov žijúcich na vidieku a miestne obyvateľstvo slovenského vidieka v zastúpení ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska vyslovujú nesúhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a žiadajú predkladateľov o jeho stiahnutie.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

„Pred prijatím akejkoľvek novely Návrh zákona 543/2002 Z.z., ktorá bude definovať právomoci organizácii, inštitúcii v zriaďovateľskej , zakladateľskej pôsobnosti ústredných štátnych orgánov spravujúcich majetok štátu žiadame o komplexnú reformu ochrany prírody na Slovensku:

1. PREHODNOTIŤ CHRANENÉ ÚZEMIA v zmysle vládou schválenej ENVIROSTRATÉGIE 2030 a Programového vyhlásenia vlády 2021-2024 podľa medzinárodných pravidiel.

2. VYPRACOVAŤ nezávislú dopadovú analýzu na sociálnu, environmentálnu a ekonomickú sféru.

3. PRIPRAVIŤ ZÁVÄZNÝ PLÁN EKONOMICKÉHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA pre príslušné chránené územie s vyčlenením finančných prostriedkov na jeho realizáciu.

4. DOHODNÚŤ SA S VLASTNÍKMI, tak ako to vravia dokumenty Európskeho parlamentu a Európskej komisie, nakoľko v minulosti sa pri vyhlasovaní chránených území vôbec neprihliadalo na ich názor.

5. NANOVO VYHLÁSIŤ NÁRODNÉ PARKY, PRÍRODNÉ PARKY a CHKO, v riadení a správe chránených území zabezpečiť účasť zástupcov kľúčových aktérov a obyvateľov dotknutého regiónu s ROZHODOVACÍMI KOMPETENCIAMI,“ uvádzajú signatári v hromadnej pripomienke.

 

Prečítané: 1018
(9 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.