Logo
Vytlačiť túto stránku

TÝŽDŇOVKA: Nedotknuteľné mimovládky. Lesnícky líder bez proaktívnej komunikácie. Ako zjednodušiť kontrolu pohybu dreva

Keďže medzi našimi čitateľmi zarezonovala informácia, že na projekt záchrany sysľa pasienkového má byť vynaložených šesť miliónov eur, chceli sme tento týždeň zistiť, aké sú plánované finančné náklady na jednotlivé činnosti, ktoré majú splniť jeho cieľ. Aké ale bolo naše prekvapenie, keď sme dostali odpoveď, že mimovládna organizácia nie je povinnou osobou, na ktorú sa vzťahuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám napriek tomu, že z väčšej časti je tento projekt financovaný Európskou komisiou z verejných zdrojov. A aby nebolo všetkým nepríjemným prekvapeniam koniec, boli sme informovaní, že aj keby mimovládka bola zo zákona povinná sprístupniť nám informáciu o tom, na aké činnosti koľko finančných prostriedkov použila, neurobila by to, pretože je to jej duševné vlastníctvo! Znamená to, že mimovládky sú na Slovensku nedotknuteľné...?

Doporučený Takto to vyzerá, keď lesníci spracujú kalamitu a obnovia kalamitné plochy. Porasty nad Vyšnou Bocou, na Malužinej lesníci postupujú rovnako Foto Jozef Marko Takto to vyzerá, keď lesníci spracujú kalamitu a obnovia kalamitné plochy. Porasty nad Vyšnou Bocou, na Malužinej lesníci postupujú rovnako

A keď sme už pri nich, tá, ktorá sa považuje za les, tento týždeň tvrdo napadla v najčítanejšom denníku štátny podnik LESY SR a Štátnu ochranu prírody SR za povolenie a realizáciu lesníckych zásahov v Malužinej. Opäť sa ukázalo, aké dôležité je potenciálne problémové, ale legitímne a racionálne lesnícke postupy komunikovať na verejnosti ako prvý. Lesnícky líder na Slovensku, ktorým LESY SR veľkosťou organizácie a obhospodarovaného územia prirodzene sú, žiaľ už dávno rezignoval na proaktivitu v komunikácii s verejnosťou. Výsledkom je, že prenecháva iniciatívu mimovládkam, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku negatívnou emocionalitou, keďže štátni lesníci nekomunikujú tie isté témy včas a ako prví pozitívnou racionalitou.

LESY SR na posledný mediálny útok reagovali už len na svojej stránke na sociálnej sieti a spôsobom, ktorý nemôže stačiť. Posúďte sami: „Spracovať kalamitu šesť mesiacov od jej vzniku ukladá štátnemu podniku LESY SR zákon. Vykonávajú sa tým ochranné opatrenia proti podkôrnemu hmyzu, aby sa ochránili ostatné, doposiaľ nepoškodené biotopy. V lesnom celku Malužiná a Svarínka na Liptove mali lesníci platné povolenie na spracovanie náhodnej ťažby od odbornej organizácie ochrany prírody, kladné stanovisko vydala Štátna ochrana prírody, Správa Národného parku Nízke Tatry.  Odštepný závod Liptovský Hrádok si splnil všetky povinnosti, vyplývajúce zo zákona o lesoch a zo zákona o ochrane prírody a krajiny. Všetky zásahy sa realizujú v súlade s platnou legislatívou na základe príslušných súhlasov a povolení.“  

Do tretice si komentár zaslúži aj spoločný politický marketing rezortov obrany a životného prostredia, na ktorý bol využitý systém evidencie dreva. Disponuje ním štátny podnik Vojenské lesy a majetky a podľa slov jeho riaditeľa Ing. Jána Juricu „výnimočnosť používaného systému spočíva najmä v tom, že každý kus vyťaženej drevnej hmoty, prípadne hromada dreva dostala jedinečný identifikátor v podobe čiarového kódu, ktorý sa priamo v teréne zaevidoval aj s príslušnými atribútmi o drevine, jej objeme, kvalite, lokalite vyťaženia a ďalšími potrebnými informáciami.“  

Pred rokom sme v časopise LES & Letokruhy uverejnili rozhovor s Ing. Igorom Števlíkom, ktorý pozná z viacerých uhlov pohľadu fungovanie lesníctva u nás. K danej téme nám povedal: „V súčasnosti z hľadiska kontroly pohybu dreva všetky väčšie firmy sú nastavené tak, že keď sa pohne ich dodávateľ dreva z lesa, musí si zapnúť GPS. Dodávka dreva má určený identifikačný kód, súhlas na drevo obsahuje všetky údaje, ktoré vyžaduje zákon – LHC, kataster, číslo porastu, číslo povolenia na ťažbu, druh ťažby, druh dreviny, EVČ nákladného vozidla, atď. Žiadna moderná firma bez tohto súhlasu a týchto informácií nepustí drevo do fabriky.

Pritom ide z hľadiska kontroly pohybu dreva o veľmi jednoduchý a účinný systém. Ja ako dodávateľ dreva deň pred dodávkou musím vyplniť uvedené údaje na súhlase na dodávku dreva, ktorý slúži ako dodací list. Dopravca si ho stiahne a má k dispozícii jedinečný kód s poradovým číslom. Skôr, ako sa s naloženou súpravou pohne z lesa, zadá tento kód do GPS systému a prijme súhlasný kód, takže zákazník má zmapovaný pohyb tohto dreva do naloženia až po dodanie.

Používanie tohto jednoducho kontrolovateľného a efektívneho systému treba zaviesť aj v štátnych lesoch namiesto pracného a zložitého merania dreva, ciachovania, štítkovania, vyrobenia dokladu o pôvode dreva, jeho opatrenie príslušnou nálepkou. Stačí si uvedomiť, že 80 percent sortimentov dreva je možné merať elektronicky a preberať ich efektívnym a jednoduchým systémom. Zvýši to podstatne produktivitu práce lesníkov. V Rakúsku drevo vôbec nemerajú, pretože si vedia spočítať, že zamestnávať lesníka len na meranie dreva je zbytočne drahé. Postupne prichádzajú na to aj neštátni vlastníci lesa na Slovensku, zvlášť pri súčasných nízkych cenách dreva.“

Jeho slová ďalší komentár nepotrebujú. Skôr rovnako masívny marketing, aký nám predviedli vojenskí lesníci so životniarmi. Aby mala verejnosť úplné informácie.

Jozef Marko

 

 

 

Naposledy zmenené: nedeľa, 11 júl 2021 14:31
Prečítané: 3239
(8 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.