Logo
Vytlačiť túto stránku

Slovenská lesnícka komora: Návrh časti Plánu obnovy od envirorezortu vracia život ľudí v regiónoch Muránskej planiny a Polonín do 19. storočia

Slovenská lesnícka komora zaslala ministrovi financií Eduardovi Hegerovi otvorený list, v ktorom ho v rámci pripomienkového konania žiada o zamietnutie celého Komponentu 5: Adaptácia na zmenu klímy ako je navrhnutý v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Trvá na jeho prepracovaní, pretože je podľa vyjadrenia Slovenskej lesníckej komory založený na účelovo skreslených informáciách, zavádzajúcich tvrdeniach, zámerne zamlčaných skutočnostiach a neopodstatnených návrhoch opatrení, ktoré nemajú logickú postupnosť. Zároveň žiada, aby boli finančné prostriedky v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rámci Komponentu 5: Adaptácia na zmenu klímy naplánované a využité na rozvoj regiónov so zacielením na ich konkrétne potreby po konzultáciách a v spolupráci so samosprávami.

Doporučený Región v okolí Muránskej planiny Foto: Ing. Marek Nosko Región v okolí Muránskej planiny

„Ministerstvo životného prostredia SR v Komponente 5: Adaptácia na zmenu klímy ďalej navrhuje zmeniť zameranie práce ľudí z trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na fiktívne zamestnávanie v sektore služieb pre mäkký turizmus ako sú píšťalkárstvo, prútenkárstvo, metliarstvo, rezbárstvo a podobne. Tento návrh je v príkrom rozpore so zámermi Plánu obnovy vo všeobecných častiach, pretože sa ním určite nevyriešia sociálne a hospodárske rozdiely, nepodarí sa ním vyriešiť rozdiel čistého disponibilného príjmu v regiónoch okolia Muránskej planiny a Polonín.

Ľudí, ktorí v týchto regiónoch žijú a pracujú, vracia tento návrh envirorezortu do 19. storočia a ohrozuje ich existenciu v daných regiónoch. Zamestnávanie týchto ľudí sezónne nerieši ich živobytie v čase mimo hlavnú turistickú sezónu. Okrem iného, fiktívne povolania, navhované envirorezortom, nedokážu uživiť rodinu „podnikateľa“. Preto treba podporiť pracovné príležitosti, ktoré umožnia miestnym ľuďom zarobiť si na živobytie zmysluplným obhospodarovaním krajiny,“ uvádza sa v otvorenom liste Slovenskej lesníckej komory, ktorý dnes poslal médiám jej hovorca Dávid Hančinský.

V prílohe k článku uverejňujeme úplné znenie listu.

 

Prečítané: 1037
(6 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.