Logo
Vytlačiť túto stránku

Poznámka: Návrat Vinša, spomienka na projekt a normálne európske štandardy

Po štrnástich rokoch sa Ing. Karol Vinš vracia do vedenia štátneho podniku LESY SR. V rokoch 2003 - 2006, kedy bol generálnym riaditeľom, veľký tím zamestnancov a konzultantov š. p. LESY SR aktívne participoval na príprave projektu reštrukturalizácie a transformácie štátneho podniku na akciovú spoločnosť. Projekt bol postavený od základu na komplexnej a systémovej zmene fungovania najväčšieho lesníckeho subjektu u nás. Túto zmenu pripravovalo viac ako 120 ľudí a mnohí z nich aj s odstupom času na toto obdobie radi spomínajú. A niektorí priami účastníci tohto procesu i jeho pozorovatelia z neštátneho sektora aktuálne poukazujú na to, čo bolo vtedy pripravené a čo sa nepodarilo kvôli politickej nevôli dokončiť.

Doporučený Schéma vízie podniku v roku 2005 Zdroj: Prezentácia transformačného projektu š. p. LESY SR Schéma vízie podniku v roku 2005

„Boli vytvorené projektové skupiny, zložené zo zamestnancov podniku na rôznych úrovniach riadenia a organizácie práce, z rôznych regiónov Slovenska. Tým sa podarilo okrem ich zapojenia do procesu prípravy projektu získať od nich veľmi cenný pohľad na analyzované činnosti z rôznych úrovní, na ktorých pôsobili. Ľudia skrátka získali dobrý pocit z toho, že sú zapojení do pripravovanej zmeny. To je mimoriadne dôležité v akejkoľvek firme a pri akejkoľvek zmene, pretože je veľký rozdiel, či zamestnanci iba čakajú na to, čo príde zhora - v strachu, napätí a očakávaní, alebo sa sami podieľajú na tom, čo sa chystá. V zásade platí, že takto pripravená zmena má hlavu a pätu, je dobre prijímaná ľuďmi, čo zvyšuje šancu na jej úspešnú implementáciu,“ spomenul si na toto obdobie vtedajší riaditeľ Odštepného závodu Prievidza Ing. Igor Števlík v dvojstranovom rozhovore, uverejnenom v letnom dvojčísle časopisu LES & Letokruhy 2020.

Projekt reštrukturalizácie a transformácie štátneho podniku LESY SR obsahoval 7 500 popísaných činností, 300 základných procesných radov a 33 hlavných skupín činností a procesov. Aj z toho vidieť, že práca na projekte bola komplikovaná. Jej výsledkom bolo napríklad vytvorenie výrobno – obchodno– logistického systému a zadefinovanie líniového riadenia z úrovne generálneho riaditeľstva, cez ústredia odštepných závodov a lesné správy až po lesnícke obvody.

V júnovom vydaní časopisu LES v roku 2004 bol uverejnený veľký rozhovor s Ing. Karolom Vinšom, v ktorom okrem iného povedal, že „pri koncipovaní filozofie transformačného projektu sme vychádzali zo základnej potreby zachovať v slovenskom lesníctve to, čo je dobré a zmeniť to, čo nepokladáme za európske, štandardné a normálne. Preto sa projekt, i keď sa pohybuje v trojuholníku základných elementov príroda – ekonomika – spoločnosť, prioritne venuje zmenám, týkajúcim sa ekonomiky. To všetko pri akceptovaní zásad trvalo udržateľného hospodárenia, pri rešpektovaní zákonných noriem, limitov a obmedzení. Les je dlhodobá investícia, dnešný profit je výsledkom práce našich otcov, dedov a pradedov.“

Rozhovor s Ing. Karolom Vinšom, súčasným povereným riaditeľom ekonomického úseku š. p. LESY SR z roku 2004 zverejňujeme v prílohe k článku. A nechávame na zamyslenie kompetentných, či nenastal čas projekt politicky podporiť, aktualizovať, dopracovať a implementovať tak, aby to tu fungovalo podľa normálnych európskych štandardov. Myslím, že vôbec nie je potrebné uvádzať, aké sú.

Jozef Marko

Naposledy zmenené: utorok, 08 december 2020 11:39
Prečítané: 2765
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.