Logo
Vytlačiť túto stránku

R. Gombárik: Ničnerobenie za peniaze zelenú na Liptove nedostane

Ukončenie roku 2020 na Konskej hlave je smutným zakončením lesníckeho roka na Liptove. Zmapovanie a zistenie koncoročnej kalamity nie je až taká náročná úloha, ale pohľad na spúšť, ktorá je výsledkom troch možno štyroch ľudí, ktorí sa odvolávajú na verejný záujem na Slovensku, je dôvodom zamyslieť sa nad systémom, ktorý musíme v súčasnej dobe zdieľať. Takto začína svoj aktuálny status na sociálnej sieti odborný lesný hospodár Ing. Róbert Gombárik.

Doporučený Mapka s vyznačením pásiem s obmedzeniami hospodárenia vlastníkov lesov Zdroj: FB profil Róberta Gombárika Mapka s vyznačením pásiem s obmedzeniami hospodárenia vlastníkov lesov

„Súkromnému majiteľovi podľa odhadu vznikla škoda na ploche 11 ha súvislej kalamity s objemom cca 3 500 m3 drevnej hmoty a 2 500 m3 roztrúsenej kalamity. Spolu približne 6 000 m3 drevnej hmoty. Majiteľ má v očiach smútok, keď sa musí pozerať na dielo troch možno štyroch ľudí, oháňajúcich sa verejným záujmom a to všetko pre veľkého vtáka. Tu nejde len o hodnotu dreva, na ktorom vznikla škoda, ale o kompletne zničenú estetickú hodnotu spravovaného územia a kultúrne a prírodné dedičstvo, ktoré mohlo nabrať nadčasový smer a vykonať premeny lesov. Tie mohli tvoriť základ pre jemnejšie spôsoby hospodárenia.

Územie takmer celého majetku je v údajných biotopoch veľkého vtáka a tak predpokladáme zastavenie akejkoľvek činnosti zo strany organizácií a orgánov ochrany prírody a tzv. verejného záujmu. Majiteľ v tomto prípade nemusí robiť žiaden projekt v okruhu 500 metrov. Pásmo však zasiahne nič netušiacich obhospodarovateľov 2-3-4-5-6 a keďže sú v hluchánej oblasti, budú mať zakázanú činnosť lebo podľa 3 - 4 ľudí veľkému vtákovi lanovky a vleky nevadia a tak nebudú nič iné robiť, len projekty a tie zasiahnu zas netušiacich obhospodarovateľov 7-8-9-10-11-12, ktorí nemajú naozaj nič iné na práci, len venovať svoj život projektom a veľkému vtákovi. Viete, ako sa človek cíti? Ani nechcite vedieť.

Nový projekt prírodnej rezervácie veľkého vtáka však človeka úplne položí na kolená. http://www.sopsr.sk/prhluchania/ Obsiahla štúdia bez autora na stránke štátnej ochrany prírody a cez 1 440 strán s menami a osobnými údajmi niekoľko desaťtisíc vlastníkov pôdy neveští nič dobrého. Praktická realizácia starostlivosti lesníkov a majiteľov lesov o pôdu sa obmedzila a prednosť majú projekty, hlásenia, čakacie doby, neustále čítanie dlhých postupov a návodov. Tlačenie peňazí do nevýrobných sfér úplne položilo na kolená tradičné hodnoty ľudí a zničilo nielen starostlivosť o lesy a prírodu, ale aj potravinovú sebestačnosť.

My na Liptove však týmto smerom nehodláme ísť. Nestotožňujeme sa so súčasnými postupmi, nariadeniami, obmedzovaním a ničením životov ľudí, ktorí tu prežili celý život a záleží im na tom, akým smerom sa hospodárenie v agrolesníckom sektore bude uberať. Ničnerobenie a branie peňazí za to u nás zelenú nedostane,“ píše R. Gombárik.

 

 

Naposledy zmenené: piatok, 04 december 2020 06:45
Prečítané: 1394
(3 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.